A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2020.01.15.

Kedves Kolléga! 

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2020. január:

– A magyar szakminisztériumok döntése alapján 5 kg alatti, illetve 1 darabos mennyiségnél nem kell növényegészségügyi bizonyítvány a személyes fogyasztásra szánt zöldség- és gyümölcsfélék behozatalához
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kis-mennyisegben-sajat-fogyasztasra-szant-zoldseg-es-gyumolcsfelek-behozhatoak-hazankba 

– Szükséghelyzeti növényvédő szerek módosított okiratait jelentette meg a NÉBIH
https://magyarnovenyorvos.hu/szukseghelyzeti-novenyvedoszerek-modositott-okiratait-jelentette-meg-a-nebih-2020-01-11 

– Növényvédő szerek módosított és visszavont okiratait tette közzé a NÉBIH
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedoszerek-modositott-es-visszavont-okiratait-tette-kozze-a-nebih-2020-01-11

– Új növényvédő szerek engedélyokiratait jelentette meg a NÉBIH
https://magyarnovenyorvos.hu/uj-novenyvedoszerek-engedelyokiratait-jelentette-meg-a-nebih-2020-01-11 

– Párhuzamos gazdálkodás növényvédő szereit módosította a NÉBIH
https://magyarnovenyorvos.hu/parhuzamos-gazdalkodas-novenyvedoszereit-modositotta-a-nebih-2020-01-10 

– Engedélyokiratok elérhetősége – Nébih közleménye
https://magyarnovenyorvos.hu/engedelyokiratok-elerhetosege-nebih-kozlemeny-2020-01-03 

– Az Európai Unió leszavazta a klórpirifosz és a klórpirifosz-metil növényvédőszer-hatóanyagok megújítását – Még jobban teret hódít majd az ázsiai márványos poloska?
https://fruitveb.hu/az-europai-unio-leszavazta-a-klorpirifosz-es-a-klorpirifosz-metil-novenyvedoszer-hatoanyagok-megujitasat-meg-jobban-teret-hodit-majd-az-azsiai-marvanyospoloska/ 

Tőkés Gábor: A növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezésének újabb fejleményei (az előadás elhangzott az MNT Növényvédelmi Klub 2020.01.06-i ülésén)
http://www.zsigogyorgy.hu/ 

– Az 5G-tornyok környezetében gyakorlatilag elhullanak a méhek – ezt dokumentálták Kaliforniában
https://www.alternativhirek.com/2019/08/az-5g-tornyok-kornyezeteben.html?fbclid=IwAR0N5ugLqFTogK95WKhY7MYF9l1tR4ghjZPYKtz6VmuNtimr104Jhx8C1nc 

– Magyar Gyomkutatás és Technológia, 2019. 20. évf. 1. szám 1-113. oldal
https://hwrs.hu/wp-content/uploads/2019/12/Gyomkutatas_2019_1_web.pdf 

Jáger Ferenc – Dr. Nagy Sándor: Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért 36. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság 25. Konferenciája Balatonszemes, 2019. március 7–9. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 2019. 20. évf. 1. szám 62-63. oldal
https://hwrs.hu/wp-content/uploads/2019/12/Gyomkutatas_2019_1_web.pdf

 

Novák Róbert és társai: A Hatodik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés előzetes eredményei. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 2019. 20. évf. 1. szám 55-58. oldal
https://hwrs.hu/wp-content/uploads/2019/12/Gyomkutatas_2019_1_web.pdf 

– Szakkönyv – Kádár Aurél: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás 2019 +DVD
https://www.mezogazdakiado.hu/termekek/konyvek/vegyszeres_gyomirtas_es_termesszabalyozas_2019_dvd

– Órákra megbénította a forgalmat egy amerikai főúton egy gyomnövény, a homoki ballagófű (Salsola tragus), amelyet a népnyelv csak ördögszekérnek nevez
https://www.origo.hu/tudomany/20200111-orakra-megbenitotta-a-forgalmat-egy-kozonseges-gyomnoveny-az-usaban.html 

– Angol nyelvű terepi útmutató az előforduló idegenhonos fajokról
https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2019/12/Field-Guide-Alien-species-in-European-Forests.pdf

– Az év rovara 2020-ban – a tavaszi álganéjtúró (Trypocopris vernalis)
https://www.rovartani.hu/2019/12/13/az-ev-rovara-2020/

– Az év emlőse 2020-ban – a vidra (Lutra lutra)
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutatjuk-a-2020-ev-allatait-es-novenyeit-2124888/

– Az év madara 2020-ban – az erdei fülesbagoly (Asio otus)
https://www.mme.hu/2020-ev-madara-az-erdei-fulesbagoly

– Az év hala 2020-ban – a süllő (Sander lucioperca)
http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php

– Az év hüllője 2020-ban – a keresztes vipera (Vipera berus)
http://www.mme.hu/khvsz/2020-ev-hulloje-keresztes-vipera 

– Az év gombája 2020-ban – a csoportos csészegomba (Microstoma protractum)
https://www.turistamagazin.hu/hir/ismet-nagyon-mutatos-az-ev-gombaja 

– Az év vadvirága 2020-ban – a májvirág (Hepatica nobilis)
https://mttmuzeum.blog.hu/2019/12/11/az_ev_vadviraga_2020-ban

– Az év fája 2020-ban – a tatár juhar (Acer tataricum)
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/tatar-juhar-ev-faja-2020

– Az év ásványa 2020-ban – a turmalin
http://evosmaradvanya.hu/ 

– Az év ősmaradványa 2020-ban – a megalodon
http://evosmaradvanya.hu/

– A 2019. évi 24. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum visszhangjáról szóló hivatkozások
http://tnf.unideb.hu/ 

– XXX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2020
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/xxx-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2020/ 

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes 

– Megemlékezés – Surján József: Fésűs István (1942-1919), Növényvédelem 2019, 80 (N.S. 55): 12. 559.
http://www.agrarlapok.hu/sites/default/files/0435_001-page-001.jpg 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is): 

– Helyesbítés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 150., 2018.6.14.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577524612313&uri=CELEX:32018R0848R(05) 

– A Bizottság (EU) 2019/1999 Végrehajtási Határozata (2019. november 28.) a 2005/51/EK határozatnak a peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talajnak az Unióba, dekontaminálás céljára történő behozatalára engedélyezett időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2019) 8555. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577525184011&uri=CELEX:32019D1999 

– A Bizottság (EU) 2019/2032 végrehajtási határozata (2019. november 26.) a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (korábban Gibberella circinata) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról és a 2007/433/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2019) 8359. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577525519211&uri=CELEX:32019D2032 

– A Bizottság (EU) 2019/2094 végrehajtási rendelete (2019. november 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a benfluralin, a dimoxistrobin, a fluazinam, a flutolanil, a mankozeb, a mekoprop-P, a mepikvát, a metiram, az oxamil és a piraklostrobin hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577526252018&uri=CELEX:32019R2094  

– A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577528632252&uri=CELEX:32019R2072 

– A Bizottság (EU) 2019/2125 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fából készült csomagolóanyagok egyedi hatósági ellenőrzéseinek elvégzésére, a bizonyos szállítmányok bejelentésére és a meg nem felelés esetén meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577529534271&uri=CELEX:32019R2125 

– A Bizottság (EU) 2019/2127 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 91/496/EGK, a 97/78/EK és a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577529534271&uri=CELEX:32019R2127 

– A Bizottság (EU) 2019/2128 végrehajtási rendelete (2019. november 12.) az Uniót elhagyó hajókra a hajók ellátmányozása vagy a legénység és az utasok általi fogyasztás céljából szállított áruk tekintetében, illetve a NATO vagy az Egyesült Államok által működtetett katonai bázisokra szállított áruk tekintetében kiállítandó hatósági bizonyítványok mintájának meghatározásáról és az e bizonyítványok kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577529534271&uri=CELEX:32019R2128 

– A Bizottság (EU) 2019/2123 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577529534271&uri=CELEX:32019R2123 

– A Bizottság (EU) 2019/2148 végrehajtási rendelete (2019. december 13.) a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a karanténállomásokról és az elszigetelt létesítményekből történő, az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiengedésére vonatkozó egyedi szabályokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577548091184&uri=CELEX:32019R2148 

– Helyesbítés a a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2019. November 29-i (EU) 2019/2117 bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 320., 2019. december 11.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577548091184&uri=CELEX:32019R2117R(01) 

– A Bizottság (EU) 2019/2164 Végrehajtási Rendelete (2019. december 17.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1577549553713&uri=CELEX:32019R2164 

– Növényvédelem folyóirat 2019/12. szám tartalomjegyzéke:
http://www.agrarlapok.hu/sites/default/files/0435_001-page-001.jpg 

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/  

Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/  

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/  

Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/  

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

Boldog új esztendőt kívánok!

 

Budapest, 2020.01.15.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János