GRECO Biztosító tájékoztatása a 2020. évi biztosítási lehetőségekről.

 word  word  word

Tájékoztató                           Megbízás                          Nyilatkozat

Díjajánlat

Alulírott, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara(továbbiakban MNMNK) tagja kérem a csatlakozásomat az MNMNK és a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe között létrejött Szakmai felelősségbiztosítási szerződéshez, mint biztosított (nem kamarai tag jogi személy kérése esetén az általa alkalmazott kamarai tag növényorvosokra, mint biztosítottakra vonatkozóan).

Jogi személy esetén biztosított a jogi személy és a jogi személyen belül növényorvosi tevékenységet végző kamarai tag is.

Tudomásul veszem, hogy a biztosítási feltételek a következők szerint alakulnak (kártérítési limit/kár/fő és biztosítási díj/év/fő):

Választott kártérítési limit és díjváltozat (kérjük jelölje X-szel)

Kártérítési limit/kár/fő:

Éves biztosítási díj/fő

„A” változat: 5 millió Ft

42.000,- Ft

„B” változat: 10 millió Ft

54.000,- Ft

 

„C” változat: 10 millió Ft/kár és               20 millió Ft/év

84.000,- Ft

Kiegészítő fedezettel (növényorvosi + agrár szaktanácsadói)

„A+” változat: 5 millió Ft

95.000,- Ft

„B+” változat: 10 millió Ft

128.000,- Ft

Agrár szaktanácsadói kiegészítő fedezettel a 2. személytől

„A+2” változat: 5 millió Ft

76.000,- Ft

„B+2” változat: 10 millió Ft

102.000,- Ft

Fedezet:

Szakmai felelősségbiztosítás (biztosított kamarai tag szakmai tanácsadási tevékenységével és/vagy növényorvosi tevékenységével, a növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási technológiák szerinti vegyszer használata során a megbízónak és a 3. személyeknek okozott károk tekintetében) – személysérüléses és dologi károkra, tisztán pénzügyi veszteségre, sérelemdíjra, környezetszennyezési károk környezetveszélyeztető tevékenységgel (mulasztással) okozott dologi és személysérüléses károkra, valamint ezek miatti sérelemdíjra. A biztosítottra kiszabott bírság fedezetben van.

Kiegészítő fedezet választása esetén: agrár szaktanácsadói tevékenységre is kiterjed a fedezet.

Díjfizetés: évente egy összegben

Önrészesedés: 10%, de min. 100.000,- Ft

Feltételek: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Szakmai Felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételei 003 2017

Varga Zsolt

Vezető Biztosítási Tanácsadó

Biztosítási Alkusz és Biztosítási Tanácsadó

Nagyszőlős u. 11-15. | 1113 Budapest

Telefon: +36 1 576-1928 Mobil: +36 20 292 3373 | Fax: +36 1 576-1902

mailto: z.varga@greco.services

www.greco.services

LinkedIn | Twitter | Facebook

GrECo  Data Protection Declaration

greco