A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2020.02.15.

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2020. február: 

– Újra időszerű a mezei pocok elleni védekezés
https://portal.nebih.gov.hu/-/ujra-idoszeru-a-mezei-pocok-elleni-vedekezes

– 2020 a növényegészségügy nemzetközi éve
https://magyarnovenyorvos.hu/2020-a-novenyegeszsegugy-nemzetkozi-eve-2020-01-20

Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv 2019-2023
https://www.kormany.hu/download/4/ab/b1000/NCST_%202019_FINAL.pdf

– Mit jelent a növények védelme?
https://portal.nebih.gov.hu/-/mit-jelent-a-novenyek-vedelme-

– Mit kell tudni a növényvédő szerekről?
https://portal.nebih.gov.hu/-/mit-kell-tudni-a-novenyvedo-szerekrol-

– A növényvédő szerek csoportosítása forgalmi kategóriák szerint
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-csoportositasa-forgalmi-kategoriak-szerint

– A 2018. évi hazai növényvédő szer forgalom adatai 
https://portal.nebih.gov.hu/-/kotelezo-adatszolgaltatas-az-elozo-evi-novenyvedo-szerforgalomrol

– Visszavonta az Európai Bizottság a klórpirifosz és a klórpirifosz-metil hatóanyagok engedélyét
https://portal.nebih.gov.hu/-/visszavonta-az-europai-bizottsag-a-klorpirifosz-es-a-klorpirifosz-metil-hatoanyagok-engedelyet

– AKG – A nem alkalmazható növényvédő szerek listája (2020)
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

– EPA Issues Proposed Interim Decision on Neonicotinoids, Opens Comments
https://www.agprofessional.com/article/epa-issues-proposed-interim-decision-neonicotinoids-opens-comments

– Drámaian csökken Európában is a poszméhek száma
https://index.hu/techtud/2020/02/07/dramaian_csokken_europaban_is_a_poszmehek_szama/

– Forgalomba hozatalra engedélyezett növényvédelmi gépek jegyzéke
https://mgi.naik.hu/hirek/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-novenyvedelmi-gepek-jegyzeke

Kontschán Jenő: 140 év a növényvédelem tudományának szolgálatában – 140 éves az ATK Növényvédelmi Intézet, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 1. 23-24.
http://www.agrarlapok.hu/novenyvedelem

Solymosi Péter: 140 éves a Növényvédelmi Kutatóintézet – barangolás az emlékeimben a jubileum kapcsán, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 1. 25-30.
http://www.agrarlapok.hu/novenyvedelem

Szabó Roland: Napjaink gyomkérdései és a herbicidhasználat – (A sorozat a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság szakmai támogatásával valósul meg.)
I. rész –
https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/01/szantofold/napjaink-gyomkerdesei-es-a-herbicidhasznalat-i-resz
II. rész – https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/02/szantofold/napjaink-gyomkerdesei-es-a-herbicidhasznalat-ii-resz

– Mezőgazdasági kézikönyv 3. Helyes talajvédelmi gyakorlat
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2646-helyes-talajvedelmi-gyakorlat

Tarcali Gábor: A növényvédelem új kihívásai környezeti változások és növényvédő szer hatóanyag kivonások árnyékában. Beszámoló a 14. Növényorvos Napról, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 1. 34-40.
http://www.agrarlapok.hu/novenyvedelem

– MNMNK: Miniszteri elismerő oklevél kitüntetettjei 2019-ben: Kovács Kálmán, Lackovszki András, Tóth Lajos, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 1. 41-42.
http://www.agrarlapok.hu/novenyvedelem

– MNMNK: A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Kiváló Növényorvosai 2019-ben: Bódi András Jenő, Gulyás János, Kálmán István, Krastek Ferenc, Dr. Lipták József, Tóthné Györök Zsuzsanna Erzsébet, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 1. 43-46.
http://www.agrarlapok.hu/novenyvedelem

Hatodik alkalommal hirdették ki az Év Agrárembere-díj nyertesét: életműdíj – Vályi István, növényvédelem és közönségdíjas – Sipos József
https://www.nak.hu/szakmai-infok/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/101233-hatodik-alkalommal-hirdettek-ki-az-ev-agrarembere-dij-nyerteset, https://azevagrarembere.hu/

– Georgia (Grúzia) Élelmiszerbiztonsági Hivatalának növényvédelmi stratégiai tervét 2019-2023-ra vonatkozóan angolul elkészítettem Tbilisziben tavaly február második felében, oroszul az idősebb helyi kollégákkal és angolul a fiatalabb helyi kollégákkal egyeztetve, a helyi időjárási, talaj és növénytermesztési viszonyokra adaptáltan, támaszkodva a nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásaira, valamint a FAO által az előző két évben a növényegészségügy terén végzett szakmai átvilágítás anyagában tett javaslatokra 

– XXX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2020 előadásainak anyagai a Georgikon for Agriculture 2020. évi 1. számában
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/wp-content/uploads/georgikonforagriculture2020_1.pdf

A 66. Növényvédelmi Tudományos Napok Konferencia Programfüzete, 2020.02.18-19, Budapest
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/66NTN/NTN66Program.pdf

A 66. Növényvédelmi Tudományos Napok Konferencia kiadványa, 2020.02.18-19, Budapest
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/66NTN/NTN66Kiadvany.pdf

– XI Weed Science Congress and Symposium on Herbicides and Growth Regulators, Palić (Serbia), September 21-24, 2020
https://www.ewrs.org/en/info/News/12-2-2020/Weed-Science-Congress-on-Herbicides-and-Growth-Regulators

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes 

– Gyászhír – Elhunyt dr. Folk Győző (1939-2020)
https://szie.hu/gyaszhir-elhunyt-dr-folk-gyozo

Kölber Mária – Ripka Géza: In memoriam Schütz Nándor (1949–1919), Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 1. 21-22.
http://www.agrarlapok.hu/novenyvedelem

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

 

– A Bizottság (EU) 2020/17 végrehajtási rendelete (2020. január 10.) a klórpirifosz-metil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1580376487435&uri=CELEX:32020R0017 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/18 végrehajtási rendelete (2020. január 10.) a klórpirifosz hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1580376487435&uri=CELEX:32020R0018 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/23 végrehajtási rendelete (2020. január 13.) a tiakloprid hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1580376799083&uri=CELEX:32020R0023 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/25 végrehajtási rendelete (2020. január 13.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1580376799083&uri=CELEX:32020R0025 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/29 végrehajtási rendelete (2020. január 14.) a Vitis vinifera szálvesszőiből származó tanninok egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1580377291080&uri=CELEX:32020R0029 

 

–  Helyesbítés az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 22-i (EU) 2019/1793 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 277., 2019.10.29.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1580377514478&uri=CELEX:32019R1793R(01) 

 

–   A Bizottság (EU) 2020/103 Végrehajtási Rendelete (2020. január 17.) a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek a hatóanyagok harmonizált besorolása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1580378256715&uri=CELEX:32020R0103

– Növényvédelem folyóirat 2020/01. szám tartalomjegyzéke:
http://www.agrarlapok.hu/novenyvedelem

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/  

Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/  

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/  

Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/  

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2020.02.15.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János