A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2020.03.15.

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2020. március: 

 

– Itt az ideje a tavaszi lemosó permetezésnek
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/itt-az-ideje-a-tavaszi-lemoso-permetezesnek/1.3

 

– Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek
https://portal.nebih.gov.hu/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek

 

– 2020-ban is igényelhető támogatás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2020-ban-is-igenyelheto-tamogatas-az-amerikai-szolokaboca-elleni-vedekezeshez

 

– Méhészek munkáját könnyíti meg a Nébih új elektronikus felülete
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/meheszek-munkajat-konnyiti-meg-a-nebih-uj-elektronikus-felulete

 

– Felhívás – a tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak és az önkormányzatoknak óriási szerepe és felelőssége van! (Fecskék = biológiai védekezés)
http://www.mme.hu/a-tavasz-kiemelt-fecskevedelmi-idoszak-2020

 

Növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgáló állomásainak nyilvántartása
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1244526/N%C3%B6v%C3%A9nyv%C3%A9delmi+g%C3%A9pek.pdf/fb2329be-6a98-3c55-4390-0d287690486d

 

–  World Food Safety Day (7 June 2020)
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/about/en/

 

– EPPO activities related to the IYPH (International Year of Plant Health 2020)
https://www.eppo.int/ABOUT_EPPO/special_events/IYPH_2020

 

– National websites on pesticides
https://www.oecd.org/chemicalsafety/pesticides-biocides/wwwpesticidesitesinoecdcountriesandotherorganisations.htm

 

– International Ragweed Day 2020 is observed on Saturday, June 27, 2020
https://www.worldnationaldays.com/when-is-international-ragweed-day-2020/

 

Judit Kolozsváriné Nagy, Zoltán Bozsó, Ágnes Szatmári, Sándor Süle, Zoltán Szabó, Lóránt Király and Ildikó Schwarczinger: First Report of Bacterial Spot Caused by Xanthomonas arboricola pv. pruni on Almond in Hungary
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-07-19-1343-PDN

 

– Újabb inváziós fajok a magyar mezőgazdaságban. A Magyar Tudomány Napja alkalmából elhangzott előadások összefoglalói I.
Palkovics László: Újabb inváziós növénykórokozók Magyarországon. Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 2. 49-55.
Kazinczi Gabriella: Inváziós gyomnövények a magyar mezőgazdaságban. Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 2. 56-66.

 

Gáborjányi Richard: Száznegyven év a növényvédelem szolgálatában. Növényvédelmi Kutató Intézet. Elhangzott a 66. Növényvédelmi Tudományos Napokon. Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 2. 72-82.

 

– A Magyar Növényvédelmi Társaság kitüntetettjei 2019-ben: Palkovics László, Benedek Pál, Barna Balázs, Tóth Annamária, Varga László, Kovács Attila Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 2. 83-90.

 

– A Dr. Szelényi Gusztáv Emlékére Alapítvány kitüntetettjei 2019-ben: Papp László, Bálint János Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 2. 91-93.

 

– A Magyar Növényvédelmi Társaság Nagy Bálint Emlékérmével kitüntetettje 2020-ban: Vajna László Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 2. 94-95.

 

– A Magyar Növényvédelmi Társaság Oklevelével kitüntetettek 2020-ban: Perczel Mihály, Stanek József, Vályi István, Wábel János Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 2. 96-100.

 

– Magyar Gyomkutatás és Technológia 20. évfolyam 2. szám
https://magyarnovenyorvos.hu/magyar-gyomkutatas-es-technologia-20-evfolyam-2-szam-2020-03-08

 

Szabó Roland: A 12. Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti tanfolyamról. Magyar Gyomkutatás és Technológia 20. évfolyam 2. szám  63-68. oldal
https://magyarnovenyorvos.hu/magyar-gyomkutatas-es-technologia-20-evfolyam-2-szam-2020-03-08

 

– Meghívásra, egyedüli külföldiként, 2020.02.21-én, Kijevben szakmai előadást tartottam oroszul az EU növényvédőszer-engedélyezéséről mintegy 100 fő helyi szakember előtt. Azon a hétvégén kölcsönösen megörültünk egymásnak a mintegy negyedszázada együtt dolgozó, volt ukrán cyanamidos és monsantos beosztott kollégámmal történő személyes találkozások során…
https://propozitsiya.com/v-kieve-proshel-8-y-agrohimicheskiy-forum, https://infoindustria.com.ua/kievskij-agrohimicheskij-forum-2020-temy-mneniya-vyvody/

 

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

 

– A Bizottság (EU) 2020/152 végrehajtási határozata (2020. február 3.) a klotianidin vagy imidakloprid hatóanyagot tartalmazó, a Brassica napus esetében a Phyllotreta spp. vagy a Psylliodes spp. ellen használt növényvédő szerekre vonatkozó, az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyek Románia általi ismételt megadásának megtiltásáról (az értesítés a C(2020) 458. számú dokumentummal történt) (Csak a román nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg) 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1582834898675&uri=CELEX:32020D0152 

 

– A Bizottság (EU) 2020/153 Végrehajtási Határozata (2020. február 3.) a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce esetében a Phyllotreta spp. és/vagy a Psylliodes spp. ellen használt növényvédő szerekre vonatkozó, az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyek Litvánia általi ismételt megadásának megtiltásáról (az értesítés a C(2020) 464. számú dokumentummal történt) (Csak a litván nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1582834898675&uri=CELEX:32020D0153 

 

– Helyesbítés a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 317., 2016. november 23.)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1582835370828&uri=CELEX:32016R2031R(05)  

 

–  A Bizottság (EU) 2020/178 Végrehajtási Rendelete (2020. január 31.) a harmadik országokból érkező utasok, a postai szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek és egyes vállalkozók számára a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területére való behozatalára vonatkozó, az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tilalmakkal kapcsolatban nyújtandó információk bemutatásáról 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1582835619909&uri=CELEX:32020R0178 

 

– A BIZOTTSÁG (EU) 2020/177 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE  (2020. február 11.)  a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról  (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1582836007373&uri=CELEX:32020L0177

 

– A Bizottság (EU) 2020/192 rendelete (2020. február 12.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található prokloráz megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1582835887517&uri=CELEX:32020R0192 

                                                                                                                                                                  

– Növényvédelem folyóirat 2020/02. szám tartalomjegyzéke:
http://www.agrarlapok.hu/novenyvedelem

 

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

 

Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

 

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/  

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/  

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

– +1: Ez a cikk még az ügyvéd lányomnak is nagyon tetszett, mert lényegre törő, közérthető – A koronavírus terjedését csak a megelőzés és a szabályok betartása fogja lelassítani és megállítani! {a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának orvos-szakmai igazgatója, Dr. Debreceni Katalin szakorvos (sürgősségi orvostan, katasztrófa és honvédorvostan, foglalkozás-egészségügyi szakorvos) személyes ajánlásai}
https://kepmas.hu/a-koronavirus-terjedeset-csak-a-megelozes-es-a-szabalyok-betartasa-fogja-lelassitani-es-megallitani

 

 

Budapest, 2020.03.15.

 

Kellemes ünnepet kívánok! 

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János