A Reglone Air 2020. évi szükséghelyzeti felhasználási engedélye repce és napraforgó deszikkálására

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint engedélyező hatóság a GOSZ kérelmére 2020. január 30. napján kelt 6300/234-1/2020. számú határozatában engedélyezte a Reglone Air deszikkáló szer felhasználását 2020. évben repce és napraforgó kultúrában.

A készítmény felhasználható 2020. május 25.-től szeptember 21.-ig

 

A Reglone Air felhasználható árutermelés céljára termesztett őszi káposztarepce és napraforgó kultúrákban, továbbá napraforgó vetőmagtermesztésben betakarítás előtti állományszárításra 1,5-2,0 l/ha dózisban földi géppel (hidas traktorral) kijuttatva 300-400 l/ha permetlével.

A készítmény légi kijuttatással is felhasználható, legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, 50-60 l/ha permetlémennyiséggel. A légi kijuttatás során be kell tartani a 44/2005. (V.6) FVM-GKM-KvVM együttes rendelétében a bejelentésről és kijuttatásról szóló rendelkezéseket.

Napraforgóban a kezeléseket a kaszatok 25-30 %-os nedvességtartalmánál kell elvégezni.

Őszi káposztarepcében a készítményt akkor kell kijuttatni, amikor a becőkben lévő magvak már barnák és kimorzsolhatóak, a magvak 35-40 %-os nedvességtartalmánál, a tervezett betakarítás előtt legalább 7 nappal.

A készítménnyel kezelt kultúrnövény betakarítása után visszamaradó növényi részeket takarmányozás céljára felhasználni tilos!

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdásági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m), más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: napraforgó, repce 7 nap

A felhasználás előtt a termelőnek nincs szüksége regisztrációra

a 6300/234-2/2020 számú NÉBIH határozat szerint.

pdf2

 

Reglone Air Engedély