A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2020.05.15.

Kedves Kolléga! 

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2020. május: 

– Május 31-e az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási határideje
https://portal.nebih.gov.hu/-/majus-31-e-az-elelmiszerlanc-felugyeleti-dij-bevallasi-hatarideje

 

– Másodszor is lebukott az illegális növényvédő szer árus
https://portal.nebih.gov.hu/-/masodszor-is-lebukott-az-illegalis-novenyvedo-szer-arus

 

– Nemzetközileg elismert jó hazai gyakorlat a növényegészségügyi kommunikáció területén
https://portal.nebih.gov.hu/-/nemzetkozileg-elismert-jo-hazai-gyakorlat-a-novenyegeszsegugyi-kommunikacio-teruleten

 

– Mospilan 20 SG szükséghelyzeti engedély ribiszkében, málnában, szederben, köszmétében, bodzában, szamócában
https://magyarnovenyorvos.hu/mospilan-20-sg-szukseghelyzeti-engedelyokirat-ribiszkeben-malnaban-szederben-koszmeteben-bodzaban-szamocaban-2020-05-05

 

– Viballa parlagfű ellen napraforgóban
https://magyarnovenyorvos.hu/viballa-parlagfu-ellen-napraforgoban-2020-05-05

 

– Mospilan 20 SG szükséghelyzeti engedélye sárga- és görögdinnyében levéltetvek ellen
https://magyarnovenyorvos.hu/mospilan-20-sg-szukseghelyzeti-engedelye-sarga-es-gorogdinnyeben-leveltetvek-ellen-2020-04-27

 

– A Reglone Air 2020. évi szükséghelyzeti felhasználási engedélye repce és napraforgó deszikkálására
https://magyarnovenyorvos.hu/a-reglone-air-2020-evi-szukseghelyzeti-felhasznalasi-engedelye-repce-es-napraforgo-deszikkalasara-2020-05-05

 

– 2020. májusi új, visszavont, cserélt, módosított, származtatott szerek és gyűjtőcsomagok engedélyokiratai
https://magyarnovenyorvos.hu/2020-majusi-uj-visszavont-cserelt-modositott-szarmaztatott-szerek-es-gyujtocsomagok-engedelyokiratai-2020-05-05

 

– Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek listája
https://magyarnovenyorvos.hu/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek-listaja-2020-04-20

 

– Módosított AKG a nem alkalmazható növényvédő szerek listája
https://magyarnovenyorvos.hu/modositott-akg-a-nem-alkalmazhato-novenyvedoszerek-listaja-2020-05-05

 

– A NÉBIH honlapon az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett termésnövelő anyagok, növényvédő szerek és növényvédő szernek nem minősülő készítmények listája frissült
https://magyarnovenyorvos.hu/oko-szerlista-a-nebih-honlapjan-2020-05-13

 

– A növényvédő szerek engedélyezéséről és hatóanyagaik vizsgálatáról
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-engedelyezeserol-es-hatoanyagaik-vizsgalatarol

 

– A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-csoportositasa-a-korokozo-noveny-es-kartevo-noveny-kapcsolat-szerint

 

– A növényvédő szerek csoportosítása a kijuttatás módja és az alkalmazás helye szerint
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-csoportositasa-a-kijuttatas-modja-es-az-alkalmazas-helye-szerint

 

– Kémiai gyomirtás a házikertekben
https://portal.nebih.gov.hu/-/kemiai-gyomirtas-a-hazikertekben

 

– A növényvédő szerek csoportosítása a környezeti kockázat szerint
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-csoportositasa-a-kornyezeti-kockazat-szerint

 

– Növényvédő szerek a veszélyesség és a humán egészségügyi hatások szempontjából
https://portal.nebih.gov.hu/-/novenyvedo-szerek-a-veszelyesseg-es-a-human-egeszsegugyi-hatasok-szempontjabol

 

– 2022-től megváltozik a termésnövelő anyagok engedélyezési rendszere
https://portal.nebih.gov.hu/-/2022-tol-megvaltozik-a-termesnovelo-anyagok-engedelyezesi-rendszere

 

– Néhány hasznos tanács kertészkedőknek a járvány idejére
https://portal.nebih.gov.hu/-/nehany-hasznos-tanacs-kerteszkedoknek-a-jarvany-idejere

 

– Matricákkal és nyomozással indul a Nébih Viber kampánya
https://portal.nebih.gov.hu/-/matricakkal-es-nyomozassal-indul-a-nebih-viber-kampanya

 

– 27. Méhek napja – április 30.
http://www.omme.hu/27-mehek-napja/

 

– Fagykár
http://www.omme.hu/fagykar/

 

– Meghaladja a 15 ezer hektárt a tavaszi fagykár sújtotta ültetvények nagysága
https://portal.nebih.gov.hu/-/meghaladja-a-15-ezer-hektart-a-tavaszi-fagykar-sujtotta-ultetvenyek-nagysaga

 

– Ez volt a harmadik legszárazabb április Magyarországon
https://index.hu/techtud/2020/05/12/ez_volt_a_harmadik_legszarazabb_aprilis_magyarorszagon/

Agrárbiztosítások a számok tükrében 2019
http://nak.hu/szakmai-infok/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/101824-agrarbiztositasok-a-szamok-tukreben

 

Új, veszedelmes kullancs jött délről Magyarországra, most már egész évben kullancsszezon van
http://zoldujsag.hu/uj-veszedelmes-kullancs-jott-delrol-magyarorszagra-112270

 

– Mi van terítéken Európában? Miből és mennyit eszünk mi magyarok, és mi a helyzet más országokkal?
https://portal.nebih.gov.hu/-/indul-az-eu-menu-felmeres-

 

– Ésszel a kosárba! Növényvédő szerek az élelmiszerekben?
https://laboratorium.hu/esszel_a_kosarba_novenyvedoszerek_az_elelmiszerekben

 

– „Dr. Ujvárosi Miklós iskolateremtő munkásságának dokumentumai a Növényvédelmi Múzeumba kerültek Velencén” című, 2020.03.12-én online módon elhangzott előadásomat külön kérésre szívesen megküldöm az érdeklődőknek
https://hwrs.hu/aktualis/2020-as-vegleges-program/

 

Krónika – Tóbiás István: Köszöntő a hatvanhatodik Növényvédelmi Tudományos Napokon, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 4. 192.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-aprilis-2020-04-06

 

Folyóiratunk múltjából – Eke István: 1925: az első lapszám megjelenése, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 4. 193.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-aprilis-2020-04-06

 

– Kitüntetések – Dr. Vörös Géza, Dr. Herczig Béla Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat, Dr. Balázs Klára Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 4. 195.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-aprilis-2020-04-06

 

– Könyvismertetés – Kádár Aurél: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 4. B/3.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-aprilis-2020-04-06 

– In memoriam – Dr. Frank József 1936-2020
https://magyarnovenyorvos.hu/in-memoriam-dr-frank-jozsef-1936-2020-2020-04-16 

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

 

A Bizottság (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 13.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1587060243957&uri=CELEX:32020R0427

A Bizottság (EU) 2020/466 végrehajtási rendelete (2020. március 30.) a koronavírus-betegség (COVID-19) következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő átmeneti intézkedésekről (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1587060977710&uri=CELEX:32020R0466

A Bizottság (EU) 2020/479 végrehajtási rendelete (2020. április 1.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1587061274944&uri=CELEX:32020R0479

                                                                                                                                                                                                                        

– Növényvédelem folyóirat 2020/04. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-aprilis-2020-04-06 

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/  

Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/  

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/  

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/ 

 

Budapest, 2020.05.15. 

                               

Barátsággal:

Dr. Molnár János