A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2020.06.15.

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2020. június:

– Vedd fel a harcot! – Parlagfű-mentesítési társadalmi célú kampányt indít a Nébih
https://portal.nebih.gov.hu/-/vedd-fel-a-harcot-parlagfu-mentesitesi-tarsadalmi-celu-kampanyt-indit-a-nebih

– A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-parlagfu-bejelento-rendszerrol-altalaban-es-a-statuszvaltoztatas-fontossagarol

– Országos parlagfű helyzetkép (2020.06.04.)
https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2020-06-04

– Védekezés a parlagfű és az egyéb gyomnövények ellen
https://portal.nebih.gov.hu/-/vedekezes-a-parlagfu-es-az-egyeb-gyomnovenyek-ellen

– Parlagfű elleni hatósági eljárás menete külterületen
https://portal.nebih.gov.hu/-/hatosagi-eljaras-menete-kulteruleten

– Parlagfű elleni hatósági eljárás menete belterületen
https://portal.nebih.gov.hu/-/hatosagi-eljaras-menete-belteruleten

– Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentés megtételéről
https://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztatas-a-veszelyhelyzet-alatti-engedelykotelezettsegrol-es-az-ellenorzott-bejelentes-megtetelerol

 

– Az Alföldön is megszűnik a tűzgyújtási tilalom
https://portal.nebih.gov.hu/-/holnaptol-az-alfoldon-is-megszunik-a-tuzgyujtasi-tilalom

– 2020. júniusi új, módosított, visszavont, párhuzamos engedéllyel rendelkező szerek és gyűjtőcsomagok engedélyokiratai
https://magyarnovenyorvos.hu/2020-juniusi-uj-modositott-visszavont-parhuzamos-engedellyel-rendelkezo-szerek-es-gyujtocsomagok-engedelyokiratai-2020-05-31

– Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek listája – frissítésre került
https://magyarnovenyorvos.hu/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek-listaja-frissitesre-kerult-2020-05-27

– Az EU nem újította meg a bromoxinil és a mancozeb engedélyét
https://magyarnovenyorvos.hu/az-eu-nem-ujitotta-meg-a-bromoxinil-es-a-mancozeb-engedelyet-2020-05-26

– Mit jelent az élelmezésegészségügyi és a munkaegészségügyi várakozási idő?
https://portal.nebih.gov.hu/-/mit-jelent-az-elelmezesegeszsegugyi-es-a-munkaegeszsegugyi-varakozasi-ido

 

Csak a vizsgára bejelentett vagy már levizsgázott permetezőgépek használhatóak
https://portal.nebih.gov.hu/-/csak-a-vizsgara-bejelentett-vagy-mar-levizsgazott-permetezogepek-hasznalhatoak

 

– Teszteld tudásod! Mennyire vagy tájékozott a fenntartható növényvédő szeres kezelés témájában?
https://hucpa.hu/teszteld-tudasod-mennyire-vagy-tajekozott-a-fenntarthato-novenyvedoszeres-kezeles-temajaban/

 

– Teszteld tudásod! Mennyire vagy tájékozott a hamis és illegális növényvédő szerek témájában?
https://hucpa.hu/teszteld-tudasod-mennyire-vagy-tajekozott-a-hamis-es-illegalis-novenyvedoszerek-temajaban/

 

– Rekordmennyiségű, 1346 tonna illegális növényvédő szert foglaltak le január és április között egy 32 országot érintő műveletben
https://www.nak.hu/szakmai-infok/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/102027-illegalis-novenyvedo-szereket-foglaltak-le-europa-szerte

 

– Nélkülük nincs élet: az ENSZ döntése értelmében május 20-a 2018-tól a méhek világnapja
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/05/20/mehek-vilagnapja-beporzok-mehek-napja/

 

– Bár főként kártékony rovarként tekintünk a molylepkékre, egy új kutatás szerint kiemelt szerepet játszanak számos növény beporzásában
https://www.origo.hu/tudomany/20200513-kiemelt-szerepet-jatszanak-a-beporzasban-az-ejjeli-molylepkek.html

 

Káposzta József – Mezei Tibor – Magyar Ferenc – Tőzsér János: Beszélgetés a felsőoktatás fejlesztéséről az agrár-, élelmiszer és vidékgazdaság kihívásai tükrében
https://szie.hu/sites/default/files/valosag-beszelgetunk-a-felsooktatasrol.pdf

 

Hódi László: Napjaink gyomkérdései és a herbicidhasználat – IV. rész „Gyomnövények az élettereinkben”
https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/04/szantofold/napjaink-gyomkerdesei-es-a-herbicidhasznalat-iv-resz

 

Pinke Gyula: Napjaink gyomkérdései és a herbicidhasználat – V. rész „A gyomnövények szerepe az idővonalon (múlt és jelen)”
https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/05/szantofold/napjaink-gyomkerdesei-es-a-herbicidhasznalat-v-resz

 

– Felkérésre online plenáris előadás a Belgorodi Állami Egyetem konferenciáján  2020.05.19-20-án oroszul Molnár János Gergely László: „Ökológiai és környezetvédelmi tevékenységek a burgonya sztolbur fitoplazma betegség elleni integrált védekezés magyar példája alapján” címmel (az összefoglalónkat hibátlannak ítélte az orosz anyanyelvű lektor)
az összefoglalónk a kiadvány 186-187. oldalán elérhető: https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/ils/_files/2020-tesis.pdf, az előadás is elérhető: https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/ils/2020/

– A Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubja üléseit a koronavírussal kapcsolatosan hozott elővigyázatossági előírásokat követve, a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztja

– A szervezők a CEUREG Fórum Varsóban megrendezendő, 2020. októberi ülését ugyancsak a koronavírussal kapcsolatosan hozott elővigyázatossági előírásokat figyelembe véve, szintén elhalasztják

– Megemlékezés DR. NAGY BÁLINT halálának ötödik évfordulója alkalmából
https://magyarnovenyorvos.hu/megemlekezes-dr-nagy-balint-halalanak-otodik-evforduloja-alkalmabol-2020-05-27

– Könyvismertetés Körösi Katalin: Nick Birch és Travis Glare (szerk.): Biopeszticidek a fenntartható mezőgazda­ságért, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 5. 5/B4.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-majus-2020-05-14

– Folyóiratunk múltjából Eke István:  A „növényvédelmi törvények és jogszabályok” rovat az indulástól fontos része a lapnak, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 5. 240-241.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-majus-2020-05-14

Csörnyei Lászlóné és Gara Sándor: dr. Frank József:  1936–2020, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 5. 237.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-majus-2020-05-14

Dancsházy Zsuzsa: Tusnádi Csaba Károly (1954– 2020), Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 5. 238-239.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-majus-2020-05-14

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2020/617 végrehajtási rendelete (2020. május 5.) a metalaxil-M hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghosszabbításáról, a metalaxil-M hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok felhasználásának az 1107/2009/EK rendelet szerinti korlátozásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589548897724&uri=CELEX:32020R0617  

 

–  A Bizottság (EU) 2020/616 végrehajtási rendelete (2020. május 5.) a foramszulfuron hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589548897724&uri=CELEX:32020R0616 

 

– A Bizottság (EU) 2020/625 végrehajtási rendelete (2020. május 6.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2015/943 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2014/88/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589549120922&uri=CELEX:32020R0625  

 

– A Bizottság (EU) 2020/640 végrehajtási rendelete (2020. május 12.) a propoliszkivonat egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589549573163&uri=CELEX:32020R0640 

 

– A Bizottság (EU) 2020/642 végrehajtási rendelete (2020. május 12.) az L-cisztein egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589549573163&uri=CELEX:32020R0642 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/643 végrehajtási rendelete (2020. május 12.) a Saponaria officinalis L. gyökér (orvosi szappanfűgyökér) egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589549573163&uri=CELEX:32020R0643 

 

– A Bizottság (EU) 2020/646 végrehajtási rendelete (2020. május 13.) a lavandulil-szenecioát hatóanyagnak mint kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589549891356&uri=CELEX:32020R0646 

 

– A Bizottság (EU) 2020/653 végrehajtási rendelete (2020. május 14.) az 540/2011/EU és az (EU) 2019/706 végrehajtási rendeletnek a karvon hatóanyag CAS-száma tekintetében történő helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589550444467&uri=CELEX:32020R0653 

                                                                                                                                                                                                                        

– Növényvédelem folyóirat 2020/05. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-majus-2020-05-14

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2020.06.15.

                       

Barátsággal:

Dr. Molnár János