A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2020.08.15.

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2020. augusztus:

– Országos parlagfű helyzetkép (2020.08.13.)
https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2020-08-13

– Szigorodtak a Ralstonia solanacearum növénykórokozó baktérium felszámolására tett intézkedések a vető- és áruburgonyában
https://portal.nebih.gov.hu/-/szigorodtak-a-ralstonia-solanacearum-novenykorokozo-bakterium-felszamolasara-tett-intezkedesek-a-veto-es-aruburgonyaban

– Zajlanak a gyümölcs törzsültetvények szemléi
https://portal.nebih.gov.hu/-/zajlanak-a-gyumolcs-torzsultetvenyek-szemlei

– Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
https://portal.nebih.gov.hu/-/tuzgyujtasi-tilalom-az-alfoldi-tersegben

– Tűzgyújtási tilalom visszavonása az Alföldön
https://portal.nebih.gov.hu/-/tuzgyujtasi-tilalom-visszavonasa-az-alfoldon

– A növényvédő szerek biztonságos alkalmazása otthon és a házikertben
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-biztonsagos-alkalmazasa-otthon-es-a-hazikertben

– Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek
https://portal.nebih.gov.hu/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek

– Népszava: Tovább folytatódik a növényvédő szerek megalapozatlan és bizonyíték nélküli támadása
https://magyarnovenyorvos.hu/tovabb-folytatodik-a-novenyvedo-szerek-megalapozatlan-es-bizonyitek-nelkuli-tamadasa-2020-07-25

– Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek
https://portal.nebih.gov.hu/-/legi-novenyvedelemhez-hatosagi-engedellyel-rendelkezo-szervezet-1

– Magyarországon a Gyakorlati képzési HUB létrehozásáért a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a felelős, amely elő fogja segíteni a növényvédelmi gyakorlati képzés iránt érdeklődők és a gyakorló növényvédősök közötti kapcsolatépítést, a gyakorlatorientált integrált növényvédelmi gyakorlat elsajátítását
https://magyarnovenyorvos.hu/apprenticeship-gyakornoki-hub-projekt-iroda-megnyitasa-2020-08-03

– Hatalmas sikerrel zárult az Europol Silver Axe V. művelete
https://hucpa.hu/hatalmas-sikerrel-zarultaz-europol-silver-axe-v-muvelete/

– Idegenhonos csigákról beszélnek az MTA Növényvédelmi Intézet munkatársai a Novum ismeretterjesztő műsorban (13:00 kezdődően). A video megtekinthető
http://novi.agrar.mta.hu/hu/node/644

– Méhek pusztulását okozta az extrém sok csapadék
http://www.omme.hu/mehek-pusztulasat-okozta-az-extrem-sok-csapadek/

– Méhészek adómentessége
http://www.omme.hu/meheszek-adomentessege-2/

– Rovarhotel, darázsgarázs: menő és hasznos
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/07/20/rovarhotel-darazsgarazs-meno-es-hasznos

– Dávid István: Napjaink gyomkérdései és a herbicidhasználat, VII. rész Védett és védettségre érdemes gyomnövények  (A sorozat a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság szakmai

támogatásával valósul meg)
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/06/szantofold/napjaink-gyomkerdesei-es-a-herbicidhasznalat-vi-resz

– Krónika Molnár János:  Előzetes tájékoztató arról, hogy Dr. Ujvárosi Miklós iskolateremtő munkásságának dokumentumai a Növényvédelmi Múzeumba kerültek Velencén, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 7. 338-339
https://www.dropbox.com/s/hb2bi1y6jmxwlak/Ujvarosi_Miklos_dokumentumai_cikk.pdf?dl=0,  https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=170674

– Megemlékezés Petrányi István: Ubrizsy Gábor a növényvédelem polihisztora, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 7. 340-341
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=170674

– Folyóíratunk múltjából Eke István: Szakmai és társasági élet 1925-ben , Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 7. 342
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=170674

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2020/892 végrehajtási rendelete (2020. június 29.) a béta-ciflutrin hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595191090820&uri=CELEX:32020R0892  

 

–  Az EGT Vegyes Bizottság 55/2019 határozata (2019. március 29.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2020/809] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595191503690&uri=CELEX:22020D0809 

 

–  Az EGT Vegyes Bizottság 54/2019 határozata (2019. március 29.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2020/808] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595191503690&uri=CELEX:22020D0808 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/968 végrehajtási rendelete (2020. július 3.) a piriproxifen hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595192410042&uri=CELEX:32020R0968 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/977 végrehajtási rendelete (2020. július 7.) a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595192641243&uri=CELEX:32020R0977  

 

– A Bizottság (EU) 2020/1004 végrehajtási rendelete (2020. július 9.) a tehéntej egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595193008854&uri=CELEX:32020R1004 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/1002 végrehajtási rendelete (2020. július 9.) az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelettől az Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa Unióba történő behozatalára vonatkozó előírások tekintetében történő eltérésről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595193008854&uri=CELEX:32020R1002  

 

– A Bizottság (EU) 2020/1003 végrehajtási rendelete (2020. július 9.) a Phlebiopsis gigantea VRA 1835, VRA 1984 és FOC PG 410.3 törzseknek mint kis kockázatú hatóanyagoknak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595193008854&uri=CELEX:32020R1003 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/1018 végrehajtási rendelete (2020. július 13.) a vas-pirofoszfátnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kis kockázatú hatóanyagként történő jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595193557388&uri=CELEX:32020R1018 

 

–  Az EGT Vegyes Bizottság 3/2019 határozata (2019. február 8.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2020/922] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595194372655&uri=CELEX:22020D0922 

 

–  Az EGT Vegyes Bizottság 5/2019 határozata (2019. február 8.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2020/924] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595194372655&uri=CELEX:22020D0924 

 

–  Az EGT Vegyes Bizottság 6/2019 határozata (2019. február 8.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2020/925] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595194372655&uri=CELEX:22020D0925 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/1085 rendelete (2020. július 23.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórpirifosz és klórpirifosz-metil megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1596140755809&uri=CELEX:32020R1085 

 

–  A Bizottság (EU) 2020/1093 végrehajtási rendelete (2020. július 24.) a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek a 2025. március 31. és 2028. december 27. között lejáró jóváhagyású hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelésének tagállamok közötti felosztása céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1596141017040&uri=CELEX:32020R1093 

 

–  Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórpirifosz és klórpirifosz-metil megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 23-i (EU) 2020/1085 bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 239., 2020. július 24.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1596141742628&uri=CELEX:32020R1085R(01) 

                                                                                                                                                                                                                        

– Növényvédelem folyóirat 2020/07. szám tartalomjegyzéke:
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=170674

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2020.08.15.

                              

Barátsággal:

Dr. Molnár János