A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara küldött közgyűlésének határozatai. Már megint módosított a vezetőség mindent. Főleg a permetezőgép bemérés etikai szabályait, amit nem is értünk, hiszen a jogszabályok szerint ez nem a kamara feladata, és nem is kell hozzá kamarai tagság. A 100 küldöttből 40 fő volt jelen, már nem érdekli a tagságot ez a színház. A mérleget elfogadták, bár az eredmények igen csak elgondolkodtatók.

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) -517 0 -19 483
31. J. Tárgyévi alaptevékenység eredmény (A.-D.) 5 241 0 -12 834

+

Tarcali elnök úr megvásárolta a kamara 3 éves autóját, amely eurotax értéke 3-4 millió között van, potom egy millió forintért.

1./    A növényvédő gép műszaki felülvizsgálat etikai normái

(1) A növényvédő gépek időszakos műszaki felülvizsgálata során a 128/2009 EK irányelv, az élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény, a növényvédelemről szóló 43/2010 (IV.23.) FVM rendelet, a növényvédő gépek időszaki felülvizsgálatáról szóló MSZ EN ISO 16122:1-2015; MSZ EN ISO 16122:2-2015; MSZ EN ISO 16122:3-2015; MSZ EN ISO 16122:4-2015; MSZ EN ISO 16122:5-2015, valamint az MSZ EN ISO 5682-2:1997 szabványoknak való teljes körű megfeleléssel, valamint az Európai Unió tagállamainak élelmiszerbiztonsági és vizsgálati gyakorlatával összhangban, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a tagjai által végzett műszaki felülvizsgálatok során a Kamara által meghatározott szabályoknak és etikai normáknak való megfelelést elvárja tagjaitól, azok be nem tartása súlyos fegyelmi vétségnek minősül, fegyelmi eljárás lefolytatását vonja maga után. A szabályoknak és a kamarai etikai normáknak nem megfelelő növényvédő gép műszaki felülvizsgálati tevékenység szakmailag elfogadhatatlan, morálisan pedig alkalmas a Kamara jó hírnevének, tekintélyének lejáratására, hitelességének rombolására.

(2) A növényvédő gép műszaki felülvizsgálatának elvégzése zárt rendszerű adatrögzítéssel rendelkező mérőberendezésekkel kell, hogy történjen. A zárt rendszerű informatikai rendszerrel rendelkező műszerek használatát a jogszabályi kötelezettségeken túlmenően az is indokolja, hogy a mérés során kiemelkedően nagy adatmennyiség képződik melynek feldolgozása, biztonságos kiértékelése és nyomon követhetősége nem garantálható egyéb módon.

(3) Fúvókánkénti mérés, vagyis egyedi szórásteljesítmény vizsgálata csak olyan esetben megengedett, amennyiben a keresztirányú szóráseloszlás mérését (vályúsoros mérőkocsis vizsgálat) a gép egyedi konstrukciója vagy szélsőséges időjárási tényező lehetetlenné teszi. Minden egyéb esetben a felülvizsgálatot végzőnek biztosítani kell a keresztirányú szórásegyenletesség mérését.

(4) Kamarai tag növényorvos kizárólag olyan növényvédő gép műszaki felülvizsgálatát végezheti, mely vagy melynek tulajdonosa saját érdekeltégi körébe nem tartozik. Ennek megfelelően a kamara tagja nem végezheti el a gép felülvizsgálatát amennyiben annak tulajdonosa saját maga, saját családjának bármely tagja, saját vagy kapcsolt vállalkozása, családtagjának vállalkozása, általa szaktanácsolt vagy szakirányított termelő, illetve annak vállalkozása, valamint olyan termelő, vállalkozás vagy egyéb szervezet, mellyel bárminemű szerződéses viszonyban (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.) áll.

(5)   Növényvédő gép műszaki felülvizsgálatot végző szervezet vagy magánszemély a Kamara logóját vagy bármilyen a Kamarára utaló egyéb jelölést gép felülvizsgálati tevékenysége során kizárólag a Kamara írásos engedélyével használhatja.

A PDF alján tudtok a dokumentumban a nyilakkal lapozni!!!!

VMNK 2020-08.23.

[pdf-embedder url=”https://vmnk.hu/wp-content/uploads/2020/08/N.M.N.K.-Mérleg-2019-Egyéb-szervezet-egyszerűsített-éves-beszámoló-2019.pdf” title=”N.M.N.K. Mérleg-2019- Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló 2019″]

[pdf-embedder url=”https://vmnk.hu/wp-content/uploads/2020/08/13.-Elnökségi-határozatok-2020.04.08.-E.-PDF.pdf” title=”13. – Elnökségi határozatok- 2020.04.08.-E.-PDF”]

[pdf-embedder url=”https://vmnk.hu/wp-content/uploads/2020/08/Küldöttközgyűlés-határozatok-2020.-augusztus-05.pdf” title=”Küldöttközgyűlés határozatok 2020. augusztus 05″]

[pdf-embedder url=”https://vmnk.hu/wp-content/uploads/2020/08/Alapszabály-2020.08.05-től-.pdf” title=”Alapszabály 2020.08.05-től -“]

[pdf-embedder url=”https://vmnk.hu/wp-content/uploads/2020/08/Etikai-és-Fegyelmi-Szabályzat-2020.08.05.-.pdf” title=”Etikai és Fegyelmi Szabályzat – 2020.08.05. -“][pdf-embedder url=”https://vmnk.hu/wp-content/uploads/2020/08/SzMSz-2020.08.05-től-.pdf” title=”SzMSz- 2020.08.05-től -“]