A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2020.09.15.

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2020. szeptember:

– Országos parlagfű helyzetkép (2020.09.10)
https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2020-09-10

-A parlagfűről tanítja a fiatalokat a ParlagfűSTOP nevű digitális tananyag
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-parlagfurol-tanitja-a-fiatalokat-a-parlagfustop-nevu-digitalis-tananyag

– Miért fontos betartani a határnapot a gyümölcs- és a szőlő szaporítóanyagok kitermelésekor?
https://portal.nebih.gov.hu/-/miert-fontos-betartani-a-hatarnapot-a-gyumolcs-es-a-szolo-szaporitoanyagok-kitermelesekor

– Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól
https://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztatas-a-disznoveny-szaporitoanyag-import-jogszabalyi-eloirasairol

 

– Veszélyt hordozó, kéretlen vetőmagcsomagok a postaládákban
https://portal.nebih.gov.hu/-/veszelyt-hordozo-keretlen-vetomagcsomagok-a-postaladakban

– Az áruszállítást nem érinti az utazási korlátozás
https://portal.nebih.gov.hu/-/az-aruszallitast-nem-erinti-az-utazasi-korlatozas

– A járványveszély fokozódása miatt 2020.09.14-től bizonytalan ideig ismét kénytelenek szüneteltetni a személyes ügyfélfogadást…  
Hivatalos ügyben a ppp.registration@nebih.gov.hu címre lehet levelet írni, kérelmet azonban ide ne küldjenek…

– A növényvédő szerek harmonizált kockázati mutatói Magyarországon (2011-2018)
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-harmonizalt-kockazati-mutatoi-magyarorszagon-2011-2018

– égsem kerül ki a használható szerek listájáról a mankoceb?
https://www.magro.hu/agrarhirek/megsem-kerul-ki-a-hasznalhato-szerek-listajarol-a-mankoceb/  

– Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek (utolsó frissítés dátuma: 2020.09.04)
https://portal.nebih.gov.hu/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek

-2020. augusztusi új, eseti, módosított, származtatott, párhuzamos engedéllyel rendelkező szerek engedélyokiratai
https://magyarnovenyorvos.hu/2020-augusztusi-uj-eseti-modositott-szarmaztatott-parhuzamos-engedellyel-rendelkezo-szerek-engedelyokiratai-2020-09-05

– ÖKO szerlista a NÉBIH honlapján
https://magyarnovenyorvos.hu/oko-szerlista-a-nebih-honlapjan-2020-09-11

– Mit árul el a növényvédő szerek címkéje?
https://portal.nebih.gov.hu/-/mit-arul-el-a-novenyvedo-szerek-cimkeje

– A növényvédő szerek vásárlása
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-vasarlasa

– A növényvédő szerek biztonságos szállítása
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-biztonsagos-szallitasa

– Méhészeti elméleti ismeretterjesztés – előadók listája
http://www.omme.hu/elmeleti-ismeretterjesztes-eloadok-listaja/

– Interjú Dr. Koczor Sándorral a kabócákról
http://novi.agrar.mta.hu/hu/node/645

 

Tóth Bertalan – Barabás Máté: A klímaválság átalakítja a növényvédelmet? Az előadás elhangzott a Növényvédelmi Klub 2020.09.07-i ülésén Budapesten
http://zsigogyorgy.hu/storage/2020/09/Klimavaltozas_2020_09_07_klub.pdf

Tóth Elemér: Napjaink gyomkérdései és a herbicidhasználat, VIII. rész Kiskultúrák gyomproblémái, lehetőségek, avagy: “Nagy fába vágja a fejszéjét”, aki kiskultúrákkal foglalkozik”

          (A sorozat a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság szakmai  támogatásával valósul meg)
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/08/szantofold/napjaink-gyomkerdesei-es-a-herbicidhasznalat-viii-resz

Jáger Ferenc – Tarjányi József: Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért 37. találkozója, valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 26. konferenciája, Magyar Gyomkutatás és Technológia 2020. 21. évf. 1. sz. 66-75.
https://hwrs.hu/wp-content/uploads/2020/09/Gyomkutatas_2020_1_web.pdf

Molnár János: Dr. Ujvárosi Miklós iskolateremtő munkásságának dokumentumai a Növényvédelmi Múzeumba kerültek Velencén, Online módon elhangzott előadás alapján készült a teljes szakanyagot tartalmazó cikk (Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért 37. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság 26. konferenciája, Siófok, 2020. 03. 12.), Magyar Gyomkutatás és Technológia 2020. 21. évf. 1. sz. 79-91.
https://hwrs.hu/wp-content/uploads/2020/09/Gyomkutatas_2020_1_web.pdf

Bürgés György: Sáringer Gyula (1928-2009) szobrának avatása, Magyar Gyomkutatás és Technológia 2020. 21. évf. 1. sz. 92-93.
https://hwrs.hu/wp-content/uploads/2020/09/Gyomkutatas_2020_1_web.pdf

Petrányi István: Ubrizsy Gábor a növényvédelem polihisztora, Magyar Gyomkutatás és Technológia 2020. 21. évf. 1. sz. 94-96.
https://hwrs.hu/wp-content/uploads/2020/09/Gyomkutatas_2020_1_web.pdf

– Megemlékezés Szövényi Gergely – Puskás Gellért – Szőcs Gábor: Dr. Nagy Barnabás: az orthopterológia és a növényvédelmi rovartan vonzásában, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 8. 381-387
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=170983

– Folyóiratunk múltjából Eke István: A burgonyabogár felderítése a múlt század elején, Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 8. 388-389
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=170983

– Dr. Balázs Klára munkásságának elismeréséül az Agrárminisztertől Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata díjat kapott. Mivel Dr. Balázs Klára nem tudta átvenni a kitüntetést a minisztériumban, így azt 2020.09.01-én, a díjra felterjesztő társaság elnöke, Dr. Tóbiás István (Magyar Növényvédelmi Társaság) adta át Herman Ottó úti épületben. Gratulálunk a díjhoz, és további ilyen sikeres pályafutást kívánunk!
https://www.facebook.com/mta.atk.novi/

– A jubileumi, 25. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum (25. TNF) áthelyezése 2021. október 13-14-re
http://tnf.unideb.hu/

– Elhunyt Szabó László herbológus (1954-2020)
https://magyarnovenyorvos.hu/elhunyt-szabo-laszlo-herbologus-2020-09-06

 

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2020/1160 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 5.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alumínium-ammónium-szulfát, az alumínium-szilikát, a vérliszt, a kalcium-karbonát, a szén-dioxid, a teafakivonat, a zsírsavak desztillációs maradéka, a C7–C20 zsírsavak, a fokhagymakivonat, a gibberellinsav, a gibberellinek, a hidrolizált fehérjék, a vas-szulfát, a kovaföld (diatomaföld), a növényi olajok/repceolaj, a kálium-hidrogén-karbonát, a kvarchomok, a halolaj, az állati vagy növényi eredetű szagriasztók/birkafaggyú, az egyenes láncú lepkeferomonok, a tebukonazol és a karbamid hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1598621545616&uri=CELEX:32020R1160 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1164 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 6.) az Agrilus planipennis Fairmaire károsító Kanadából és az Egyesült Államokból az Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérésről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1598622063644&uri=CELEX:32020R1164 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1184 határozata (2020. július 17.) a Magyarország által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkének (4) bekezdése alapján bejelentett, a foszfáttartalmú műtrágyák kadmiumtartalmára irányadó nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2020) 4862. számú dokumentummal történt) (Csak a magyar nyelvű szöveg hiteles) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1598622385500&uri=CELEX:32020D1184 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 11.) a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról és az (EU) 2019/1615 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1598622891291&uri=CELEX:32020R1191  

 

– A Bizottság (EU) 2020/1199 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 13.) az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VI. mellékletének bizonyos Argentínából származó termések Unióba történő behozatalának – a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megakadályozása céljából történő – ideiglenes tilalma érdekében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1598623109426&uri=CELEX:32020R1199 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1201 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 14.) a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1598623258250&uri=CELEX:32020R1201 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1214 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 21.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek az Ulmus L., fája, valamint az Albizia julibrissin Durazzini és a Robinia pseudoacacia L. Izraelből származó, ültetésre szánt egyes növényei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1598623624102&uri=CELEX:32020R1214 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1217 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 25.) az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelettől való eltérésről a Japánból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. természetes úton vagy mesterségesen törpésített, ültetésre szánt növényeinek és a Pinus L. egyes fajainak az Unióba történő behozatala tekintetében és a 2002/887/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1598623765251&uri=CELEX:32020R1217 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1231 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 27.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében előírt felderítések eredményeiről szóló éves jelentések formátumáról és az azokra vonatkozó útmutatásokról, illetve a 23. cikkében előírt többéves felderítési programok formátumáról és a gyakorlati szabályokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1598623938634&uri=CELEX:32020R1231 

– Növényvédelem folyóirat 2020/08. szám tartalomjegyzéke:
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=170983

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2020.09.15.                                                     Barátsággal:  Dr. Molnár János