A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2020.11.15.

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrofórum, Mezőhír, Magyar Mezőgazdaság, Agroinform, Agrárágazat, Agrárszektor, Agro napló, és Agrotrend honlapjai alapján – 2020. november:

– Új államtitkár felügyeli az élelmiszerlánc-biztonságot
https://kormany.hu/hirek/uj-allamtitkar-felugyeli-az-elelmiszerlanc-biztonsagot

 

– Országos parlagfű helyzetkép (2020.10.22.)
https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2020-10-22

 

A növényvédő szer forgalmi kategóriák szempontrendszere
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/novenyvedelmi-modszertani-gyujtemeny

 

– 2020. októberi új, eseti, módosított, származtatott, párhuzamos, visszavont engedéllyel rendelkező szerek engedélyokiratai
https://magyarnovenyorvos.hu/2020-oktoberi-uj-eseti-modositott-szarmaztatott-parhuzamos-visszavont-engedellyel-rendelkezo-szerek-engedelyokiratai-2020-11-11

 

– Vészesen elszaporodtak a mezei pockok
https://www.agroinform.hu/novenyvedelem/veszesen-elszaporodtak-a-mezei-pockok-46187-001

– Pocokinvázió idején az AKG-s terület is kezelhető
https://mezohir.hu/2020/11/06/pocokinvazio-idejen-az-akg-s-terulet-is-kezelheto/

 

– A gödöllői és a veszprémi egyetemet is alapítványivá alakítják
https://hvg.hu/gazdasag/20201111_godolloi_veszpremi_egyetem_alapitvany_felsooktatas

 

– Az agrárszakképzés új rendszere
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/11/11/szakkepzes-uj-rendszere

Farkas Gyula: Harminc éve alakult meg a Növényvédő Mérnöki Kamara
https://magyarnovenyorvos.hu/harminc-eve-alakult-meg-a-novenyvedo-mernoki-kamara-2020-11-04

 

– A Növényvédelmi Szövetség (NSZ) új ügyvezető igazgatója: Görög Róbert
https://hucpa.hu/rolunk/ 

 

– Országos felmérés a nyugati dióburok-fúrólégyről
https://www.agroinform.hu/kerteszet_szoleszet/orszagos-felmeres-a-nyugati-dioburok-furolegyrol-46213-001

 

– Özönnövénytérkép készül az országról, benne fontos mézelő fajokkal
https://mezohir.hu/2020/10/30/meheszek-lesz-egy-jo-kis-terkepetek/    

 

– Tizennégyezer bejelentés alapján készült el az ország poloskatérképe
https://hvg.hu/zhvg/20201110_Az_egesz_orszagban_gondot_okoznak_az_invaziv_cimeres_poloskak

 

– Nem félni kell az 5G-től és tiltakozni ellene, hanem kutatni
https://telex.hu/tudomany/2020/11/09/magyar-tudomany-unnepe-akademia-5g-halozat-karos-egeszsegugyi-hatas-radiofrekvencia

 

Ughy Péter: Napjaink gyomkérdései és a herbicidhasználat – X. rész Lokális dúsulások, lokális problémák, lokális válaszok (A sorozat a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság szakmai támogatásával valósul meg)
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/10/szantofold/napjaink-gyomkerdesei-es-a-herbicidhasznalat-x-resz

Papp Zoltán: Napjaink gyomkérdései és a herbicidhasználat – XI. rész A gyomirtás technológiájának fejlődése az elmúlt 10 évben, jövőkép (A sorozat a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság szakmai támogatásával valósul meg)
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/11/szantofold/napjaink-gyomkerdesei-es-a-herbicidhasznalat-xi-resz

 

Both Gyula: Új kártevők megjelenése hazánkban (Az előadás elhangzott a Növényvédelmi Klub 2020.11.02-i ülésén Budapesten)
http://zsigogyorgy.hu/novenyvedelmi-klub/ 

 

– A Növényvédelmi Klub további üléseit a szervezők a Covid-járvány miatt bizonytalan ideig elhalasztják, de amint lehetőség nyílik rá, újra megtartják

 

– A 67. Növényvédelmi Tudományos Napok felhívása megjelent, Budapest, 2021.02.16-17, de az összefoglalóval történő jelentkezés határideje: 2020.11.30.
https://hwrs.hu/aktualis/novenyvedelmi-tudomanyos-napok-2021/

Szőcs Gábor – Eke István: Az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatának kitüntetettje – Dr. Balázs Klára Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 10. 477-479.
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=171772

 

Ripka Géza: A Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetettje – Dr. Vörös Géza Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 10. 479-481.
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=171772

 

– Folyóiratunk múltjából Eke István: A közhelyek háttere Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 10. 488.
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=171772

 

Kiss László: Emlékezés Szabó László (1953-2020) herbológusra Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 10. 485-487.
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=171772

 

– Elhunyt Benyák József (1937-2020)
méltatása: https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163200

 

– Növényvédelem folyóirat 2020/10. szám tartalomjegyzéke
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=171772

 

 A Növényvédelem folyóirat 2021. évi megrendelése
http://zsigogyorgy.hu/novenyvedelmi-klub/ 

 

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő – az előző hónapban kihirdetett jogszabályok (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

 

– A 446/2020. (X. 1.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2020&szam=216 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1362 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 30.) az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek egyes, az Acer japonicum Thunberg, az Acer palmatum Thunberg és az Acer shirasawanum Koidzumi fajhoz tartozó, Új-Zélandról származó, ültetésre szánt növények Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1602874752888&uri=CELEX:32020R1362 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1361 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 30.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek bizonyos, a Malus domestica fajhoz tartozó, Szerbiából származó, ültetésre szánt növények, valamint az Acer japonicum Thunberg, az Acer palmatum Thunberg és az Acer shirasawanum Koidzumi fajhoz tartozó, Új-Zélandról származó, ültetésre szánt növények tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1602874914549&uri=CELEX:32020R1361 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1498 végrehajtási rendelete (2020. október 15.) a tiofanát-metil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1602876619675&uri=CELEX:32020R1498 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1511 végrehajtási rendelete (2020. október 16.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az amidoszulfuron, a bifenox, a klórtoluron, a klofentezin, a klomazon, a cipermetrin, a daminozid, a deltametrin, a dikamba, a difenokonazol, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin, a fludioxonil, a flufenacet, a fosztiazát, az indoxakarb, a lenacil, az MCPA, az MCPB, a nikoszulfuron, a paraffinolajok, a pikloram, a proszulfokarb, a kén, a trifluszulfuron és a tritoszulfuron hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1511&qid=1604065164052 

 

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1544 határozata (2020. október 21.) a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1544&qid=1604065854152 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1566 rendelete (2020. október 27.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található bupirimát, karfentrazon-etil, etirimol és piriofenon megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1566&qid=1604066175132 

 

– A Bizottság (EU) 2020/1565 rendelete (2020. október 27.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1,4-diaminobután, 1-metilciklopropén, ammónium-acetát, bifenazát, klórantraniliprol, klórmekvát, ciprodinil, mészkő, mandipropamid, bors, piridaben, riasztószerek: vérliszt, tengerimoszat-kivonatok és trimetilamin-hidroklorid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1565&qid=1604066175132 

 

                                                                                                                                                                                                                        

– Agrofórum
https://agroforum.hu/

– MezőHír
https://mezohir.hu/

– Magyar Mezőgazdaság
http://magyarmezogazdasag.hu/

 

– Agroinform.hu
https://www.agroinform.hu/

– Agrárágazat
http://agraragazat.hu/

 

– Agrárszektor
https://www.agrarszektor.hu/

 

– Agro Napló
https://www.agronaplo.hu/

 

– Agrotrend
https://www.agrotrend.hu/

 

 

Budapest, 2020.11.15.

 

                              

Barátsággal:

Dr. Molnár János