A NÖVÉNYVÉDELMET ÉRINTŐ, FONTOSABB SZAKMAI ANYAGOK ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE DR. MOLNÁR JÁNOS 2020.12.15.

Kedves Kolléga!

Anövényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrofórum, Mezőhír, Magyar Mezőgazdaság, Agroinform, Agrárágazat, Agrárszektor, Agronapló, Agrotrend és Új Mezőgazdasági Magazin honlapjai alapján – 2020. december:

– Tisztelet Napjaink Hőseinek!
https://magyarnovenyorvos.hu/tisztelet-napjaink-hoseinek-2020-1

– Nemcsak az emberek, a növények is igénylik a gyógyítást!
https://www.nak.hu/szakmai-infok/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/102829-nemcsak-az-emberek-a-novenyek-is-igenylik-a-gyogyitast

– Származás, minőség, biztonság
https://portal.nebih.gov.hu/-/szarmazas-minoseg-biztonsag

– Szupermenta, a Nébih termékteszt oldala
https://szupermenta.hu/zoldseg-gyumolcs-novenyvedelem/  

– Nébih kiterjedt laboratóriumi hálózata
https://portal.nebih.gov.hu/kapcsolat/laboratoriumok/nebih-laboratoriumok

– Elindult a Brexit tematikus aloldal a Nébih honlapján
https://portal.nebih.gov.hu/-/elindult-a-brexit-tematikus-aloldal-a-nebih-honlapjan, https://portal.nebih.gov.hu/brexit

– 2020. novemberi új, eseti, módosított, származtatott, párhuzamos, visszavont engedéllyel rendelkező szerek engedélyokiratai
https://magyarnovenyorvos.hu/2020-novemberi-uj-eseti-modositott-szarmaztatott-parhuzamos-visszavont-engedellyel-rendelkezo-szerek-engedelyokiratai-2020-12-09  

– FALCON 460 EC gombaölő szer engedélyokiratának módosítása
https://magyarnovenyorvos.hu/bayer-falcon-460-ec-termekunk-engedelyokirata-modositasra-kerult-2020-11-20

– Ismét csúcson a mezei pocok kártétele, a védekezés szabályait azonban be kell tartani!
https://portal.nebih.gov.hu/-/ismet-csucson-a-mezei-pocok-kartetele-a-vedekezes-szabalyait-azonban-be-kell-tartani- 

– Készül az első magyar rágcsálótérkép
https://agronaplo.hu/termekinformaciok/keszul-az-elso-magyar-ragcsaloterkep

– Óriási veszélyben a diótermés – a felmérés eredményeiről
https://www.agrotrend.hu/gazdalkodas/kerteszet/oriasi-veszelyben-a-diotermes

– Magyar Méhészeti Nemzeti Program Környezetterhelési monitoring vizsgálat kiadvány 2019-2020
https://magyarnovenyorvos.hu/magyar-meheszeti-nemzeti-program-kornyezetterhelesi-monitoringvizsgalat-kiadvany-2019-2020-2020-12-03

– Mézek eredete és hamisítása: hogyan lehet vizsgálni?
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/11/19/mezek-eredete-es-hamisitasa-hogyan-lehet-vizsgalni

– Elkészült a világ méhösszeírása
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/11/24/elkeszult-vilag-mehosszeirasa

– Új, kibővített növényfaj katalógust tettek közzé, amelyben német kutatók több mint 1,3 millió fajt ismertetnek
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/12/06/letrehoztak-novenyfajok-legnagyobb-katalogusat

– Újabb kártevő jelentkezett a mezőgazdaságban: nutria
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/11/20/ujabb-kartevo-jelentkezett-mezogazdasagban

– A Növényvédelmi Szövetség új ügyvezető igazgatója: Görög Róbert
https://hucpa.hu/udvozoljuk-uj-ugyvezeto-igazgatonkat-gorog-robertet/  

– A Magyarországon leginkább elterjedt özönnövények a parlagfűn túl a selyemkóró, a keskenylevelű ezüstfa, az aranyvessző, a gyalogakác, a bálványfa és az akác
https://hvg.hu/zhvg/20201120_biologiai_invazio_klimavaltozas_allergia_zhvg

– Növényvédelmi szaktechnikus – OKJ 2020 tanfolyam, képzés
https://szakkepesites.hu/okj/tanfolyamok/novenyvedelmi-szaktechnikus

– Folyóiratunk múltjából Eke István: Örök probléma, avagy: a probléma örök  (Az alma barnafoltossága) Növényvédelem 2020, 81 (N.S. 56): 11. 533.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-oktober-2020-11-16

Molnár János Gergely László – Gyócsi-Czibulyás Piroska: A mezőgazdasági növények biológiai erőforrásainak kezelése a komplex növényvédelem állami ellenőrzésének támogató megközelítése alapján a burgonya és a napraforgó konkrét magyar gyakorlati példáján keresztül bemutatva (online előadás a Belgorodi Állami Egyetem 16. Nemzetközi Ökológiai Konferenciáján  2020.11.24-26-án oroszul, a publikációnkat hibátlannak találta az orosz anyanyelvű lektor)
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44239121 (a publikációnk a kiadvány 301-305. oldalán)

– A 67. Növényvédelmi Tudományos Napokra történő jelentkezés leadási határidejét a szervezők 2020. december 15-ig meghosszabbították!

– I. Debreceni Alkalmazott Rovartani Konferencia online formában: 2021. január 20., Debrecen
https://www.facebook.com/photo?fbid=10216911051680600&set=a.1488692789339

– Benyák József hamvasztás utáni temetésére, a család döntése alapján, a járvány lecsendesedése után, 2021-ben kerül sor, hogy minden régi barát ott lehessen! 

Rátainé Vida Rozália: In memoriam Benyák József (1937–2020)
https://magyarnovenyorvos.hu/in-memoriam-benyak-jozsef-1937-2020-2020-11-27

– Dr. Grozdits Károly emlékére (1937-2020)
https://magyarnovenyorvos.hu/dr-grozdits-karoly-emlekere-1937-2020-2020-12-09

– Gyászhír – Elhunyt Dr. Radvány Béla (1943-2020)

– Gyászhír – Elhunyt Szepesvári László (1944-2020)

– Gyászhír – Elhunyt Dr. Bárány Sándor (1950-2020)

– Növényvédelem különszám: 140 éves Növényvédelmi Intézet (176 oldalas keménykötéses formában megvásárolható az Inform Kiadónál)
https://www.informstudio.hu/termek/140-eves-az-atk-novenyvedelmi-intezet/ 

 –Növényvédelem folyóirat 2020/11. szám tartalomjegyzéke (A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet 30 éve)
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2020-oktober-2020-11-16

– Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2019
https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/default.asp

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő – az előző hónapban kihirdetett jogszabályok (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A  Bizottság (EU) 2020/1633 rendelete (2020. október 27.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azinfosz-metil, bentazon, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, foszalon, piraklosztrobin, riasztószerek: tallolaj és teflubenzuron megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1633&qid=1604777955109 

– A Bizottság (EU) 2020/1643 végrehajtási rendelete (2020. november 5.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a kalcium-foszfid, a denatónium-benzoát, a haloxifop-P, az imidakloprid, a pencikuron és a zéta-cipermetrin hatóanyagok jóváhagyási időtartama tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1643&qid=1604778265721 

– A Bizottság (EU) 2020/1667 végrehajtási rendelete (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1667&qid=1605700635901 

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1693 rendelete (2020. november 11.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a rendeletben említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1693&qid=1605701297285 

– A Bizottság (EU) 2020/1740 végrehajtási rendelete (2020. november 20.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról és a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1740&qid=1606413247224                                                                                                                                                                                                     

– Agrofórum
https://agroforum.hu/

– MezőHír
https://mezohir.hu/

– Magyar Mezőgazdaság
http://magyarmezogazdasag.hu/

– Agroinform.hu
https://www.agroinform.hu/

– Agrárágazat
http://agraragazat.hu/

– Agrárszektor
https://www.agrarszektor.hu/

– Agro Napló
https://www.agronaplo.hu/

– Agrotrend
https://www.agrotrend.hu/

– Új Mezőgazdasági Magazin
https://umm.hu/  

Előre köszönöm a hírlevél fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat.

 

A hírlevélről le lehet iratkozni a janos.m33@gmail.com e-mail címre küldendő üzenettel.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!
https://www.youtube.com/watch?v=sn3IXYTsX9M, https://www.youtube.com/watch?v=t7cvP3Dp14k

Budapest, 2020.12.15.                            

Barátsággal:

Dr. Molnár János