Kamaránk Országos szervezetének Oktatási és Továbbképzési Bizottságának elnöke Dr. Vétek Gábor 2020. december 26-án Covid fertőzésben 40 évesen váratlan hirtelenséggel elhunyt.

Vétek Gábor 1980. augusztus 19-én született Budapesten. 1998-ban az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemre nyert felvételt, ahol 2003-ban növényvédelem szakirányon végzett egyetemi kitüntetéses oklevéllel. Munkáját a Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszékén tovább folytatva 2008-ban PhD fokozatot szerzett. Eredményes agrártudományi, azon belül agrozoológiai, illetve környezetkímélő növényvédelmi témájú kutatásait ez idáig a Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány I. díjával, Pro Scientia Aranyérem kitüntetéssel, Rainiss Lajos Emlékéremmel, Dr. Szelényi Gusztáv Emlékéremmel (Ifjúsági fokozat), valamint 2017-ben Miniszteri Elismerő Oklevéllel ismerték el. Jelenleg a Szent István Egyetem Rovartani Tanszékén dolgozik egyetemi docensként. Növényvédelmi állattan és integrált növényvédelem témakörökben oktat az alap- és mesterképzési szakokon, beleértve a határon túli képzést is. 2014-ben a Kazah Nemzeti Agráregyetem (KazNAU) meghívott vendégoktatója volt. Szakmai közéleti tevékenysége részeként a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Oktatási és Továbbképzési Bizottságának országos elnöke, a Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai Szakosztályának titkára, valamint a Magyar Rovartani Társaság és a Növényvédelem szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Fő kutatási területe a kertészeti kártevők elleni környezetkímélő védekezési módszerek lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztése, idegenhonos, illetve inváziós rovarfajok monitorozása, a fajok biológiájának, hazai életmódjának tanulmányozása. A témához kapcsolódóan hazai és nemzetközi konferenciákon (Növényvédelmi Tudományos Napok, IOBC, European Congress of Entomology, 3rd Croatian Symposium on invasive species) szervezőként és előadóként is részt vett. Több idegenhonos kártevő fajt kollégáival elsőként mutatott ki hazánk, illetve más európai országok területéről. 2015-ben az ENSZ FAO nemzetközi növényvédelmi szakértőjeként közreműködött az Integrated Pest Management of Major Pests and Diseases in Western Asia and Eastern Europe című kiadvány elkészítésében. Az idegenhonos kártevők alaposabb megismerését és hatékony monitorozását célzó, jelenleg futó nemzetközi COST projektben a magyarországi koordinációs bizottság tagjaként dolgozik.

Nyudodjék békében!

VMNK 2020