9/2021. SZÖLÖ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT

2021. július 3.

A fejlődési (fenológiai) stádium: 40–110 cm-es 9-15 leveles hajtás, bogyó növekedés (BBCH 71-72).

Az elmúlt időszak (június 35- július 2-ig) átlaghőmérséklete Celldömölk térségében 22,77 C0, Vaskeresztes térségében 21,85 C0, Kőszeg térségében 21,95 C0.

A mért csapadék Celldömölk térségében 0,4 mm, Vaskeresztes térségében 11,4 mm, Kőszeg térségében 28,8 mm.

A levélzet mértékadó folyamatos víz borítottsága elérte Vaskeresztes térségében június 25-26-án a 13 órát, június 28-án a 4 órát, június 30 – július 1-én a 12 órát, Celldömölk térségében június 25-én a 15 percet, június 30-án a 30 percet, Kőszeg térségében június 25-én a 3 órát, június 30-július 1-én a 14 órát (1-3. ábra).

Az átlagos páratartalom (relatív-páratartalom): 63-73 % közötti értékeket mutattak a műszerek.

A Peronoszpóra (Plasmopara viticola) fertőzés lehetősége a meteorológiai adatok alapján Kőszeg és Vaskeresztes térségében újólag kialakult. Inkubációs idő 4-5 nap.

Lisztharmat (Uncinula necator) fürt fertőzés a vizsgált ültetvényekben már előfordul (1. kép).

A lisztharmat elleni eredményes, sikeres védekezés további feladata, a bogyónövekedés kezdetén, a fürtkezdemények fertőzés mentes tartása.

Szürkerothadás (Botrytis cinerea) fertőzés kialakulásának valószínűsége alacsony.

Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) lárva bábozódási időszaka elkezdődött, a védekezés még nem indokolt.

Amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni beavatkozás továbbra sem esedékes.

Különösen egyes fajtákon tapasztalható a természetes ritkulást meghaladó virág elrugás, virágzati rendellenesség, melyet a virágzási időszakban a kedvezőtlen időjárás, a magas hőmérséklet okozhatta (2.kép).

Javaslat- Kőszeg, Vaskeresztes térségében javaslom a felszívódó és kontakt készítmény

kombinációk (Peronoszpóra, Lisztharmat, Szürkerothadás) alkalmazását, míg

Celldömölk térségében egyértelműen elegendőnek tartom a Peronoszpóra elleni

kontakt készítményeket.

Azon ültetvényben ahol előfordul Lisztharmat, ott feltétlenül javaslom a felszívódó

lisztharmat elleni készítmény mellé a Karathane Star alkalmazását.

Jelenleg a réz mentes kombinációkat tartom jobbnak, azonban a fejlettebb

bogyónagyság esetében már nem ellenjavalt a rezes készítmény.

.

1./ Acrobat MZ WD 250 g/100 liter(II. kategória) –

+ Folicur solo 40 ml/100 liter( II. kategória).

+ Karathane Star 60 ml/100 liter ( II-III. kategória).

2./ Curzate F 400 ml/100 liter ( I. kategória).

+ Topas 100 EC 30 ml/100 liter (III. kategória),

+ Karathane Star 60 ml/100 liter ( II-III. kategória).

3./ Delan 700 WG 50 g/ 100 liter ( II. kategória).

+ Folicur solo 40 ml/100 liter( II. kategória).

+ Karathane Star 60 ml/100 liter ( II-III. kategória).

4./Delan Pro 300 g/ 100 liter ( II. kategória).

+ Topas 100 EC 30 ml/100 liter (III. kategória),

+ Chorus 50 WG 75 g /100 liter (III. kategória),

+ Karathane Star 60 ml/100 liter ( II-III. kategória).

5./ Altima 150 ml/100 liter ( II. kategória).

+ Topas 100 EC 30 ml/100 liter (III. kategória),

+ Karathane Star 60 ml/100 liter ( II-III. kategória).

Lisztharmat jelenléte esetén:

6./ Shavit F 200 g/ 100 liter (I. kategória).

+ Karathane Star 60 ml/100 liter.( II-III. kategória).

Helyettesítő készítmények:

Acrobat MZ WD helyettesítő készítmény-

réz mentes: Galben M, Ridomil Gold MZ 68 WG, Tanos 50 DF, Valis M, Pergado MZ.

rezes készítmény: Pergado Cu, Forum R, Valis M, Curzate Super DF, Ridomil Gold plus 42,5 WP,

Galben R, Kupfer Fusilan WG.

Altima helyettesítő készítmény- Folpan 48 SC, Folpan 80 WDG.

Chorus 50 WG helyettesítő készítmény- Cantus, Switch 62,5 WG,

Curzate F helyettesítő készítmény- Zorvec Zelavin BRIA, Valis F, Vincare, Pergado F.

Delan Pro helyettesítő készítmény- Delan 700 WG, Penncozeb DG, Dithane M45.

Folicur Solo helyettesítő készítmény- Collis SC, Riza 250 EW, Flint Max, Tebusha 25 EW, Luna Experience.

Katrathane Star – helyettesítő készítmény: Kumulus S, Micro Special, Microthiol Max, Microthiol Special, Necator Plus,

SolfoMet, S 80 WG, Thiovit Jet.

Shavit F helyettesítő készítmény. Quadris Max.

Topas 100 EC helyettesítő készítmény- Falkon 460 EC, Systhane 20 EW, Dynali, Vivando, Talendo ext, Sercadis.

1-3. ábra

1. kép

2. kép

A megadott dózisok 1000 m2-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. A javaslat tájékoztató jellegű.

Vaskeresztes, 2021. július 3. Hatos István