KESZTHELYI SÁNDOR: TÁROLT TERMÉNY, ÉLELMISZER ÉS TERMÉK KÁRTEVŐK

2021. július közepétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor „Tárolt termény, élelmiszer és termék kártevők” című könyve. A munka az Inform Kiadó és Nyomda Kft. gondozásában az Adama Hungary Zrt. és Magyar Egészségügyi Gázmesterek Egyesületének kiemelt támogatásával valósult meg.

A könyv keménytáblás, 223 oldal terjedelmű, melyben pontosan 59 ábra és 191 kártevőről, kárképről készült fotó kapott helyet.

A kiadvány fő célja rávilágítani e közvetlen az ember közelében, környezetében élő fajok sikere mögött meghúzódó ökológiai háttérre, biológiai sajátságokra. E könyvet tanulmányozva az érdeklődő megismerheti a termény raktárakban és a háztartások élelmiszer tárolóiban élő fajok eredetét, egyedfejlődését, sikerük ökológiai kulcstényezőit, funkcionális szerepvállalását, kártételük mennyiségi és minőségi jellemzőit, terjedésük-, tömegszaporodásuk törvényszerűségeit, a fontosabb fajok biológiai jellemzőit valamint az ellenük irányuló védekezés elemeit. Mindezen munka legfőbb célja e kivételes alkalmazkodó képességgel rendelkező fajok igényeinek, tulajdonságainak megismerésén keresztül végső soron az ellenük irányuló védekezések sikeres megvalósítása.

A kiadvány hasznos lehet és növényvédelemben, terményraktározásban és -védelemben dolgozó szakemberek, illetve nem utolsó sorban a gázmesterek munkájának elősegítésében. Emellett a mű a tématerület iránt érdeklődő egyetemi és doktor (PhD) hallgatók, illetve a szakigazgatásban szereplő munkatársak számára is hasznos ismeretforrás lehet.

A könyv az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. felületéről rendelhető (https://www.agroinform.hu), melynek kereskedelmi ára 5700 Ft.