Vas megye növény-egészségügyi helyzete

Tanakajd

2021. szeptember 21. – október 5.

Megyénkben az elmúlt két hétben Szombathelyen 15,6 mm eső hullott. Beköszöntött az őszies időjárás, az éjszakák különösen hűvösek voltak.

Fenológia:

Kukorica: BBCH 89 – 97 (Teljes érés- 25-30 % nedvességtartalom – a szemek kemények és fényesek – Növényszáradás)

Napraforgó: BBCH 99 (Betakarított termés)

Szója: BBCH 99 (Betakarított termés)

Őszi káposztarepce: BBCH 12 – 16 (2-4 leveles állapot -4 kiterült levél – 6 leveles állapot-tőlevélrózsa kezdete)

Őszi búza, őszi árpa: BBCH 0 – 9 (Vetés – Kelés, a rügyecske áttöri a talajfelszínt)

Szőlő: BBCH 87 (Szedésérettség, szüret)

Alma, Körte: BBCH 87 – 89 (Szedésérettség, betakarítás – Fogyasztásra érettség)

Polifág kártevők:

A mezei pocok populációsűrűségének alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük Vas megyében. A kártevő egyedsűrűsége az augusztusi és a szeptemberi hónapban általánosan közepesnek mondható. A kártevő állományainak alakulását lucerna, őszi káposztarepce és ruderális területeken fokozottan ellenőriztük és megállapíthattuk, hogy ruderális területen és lucernában 1-2, míg őszi káposztarepcében még nem, csak a tábla mellett az árokparton találtunk l -1 lakott járatot.

A megfigyeléseket folytatjuk és az ellenőrzéseket kiterjesztjük az őszi kalászosokra is.

Szántóföldi kultúrák:

A repce vetésterület növekedése, valamint a vetésforgó szűkülése következményeként a rovarkártevők rendszeres, akár tömeges fellépésével kell számolnunk.

Repce kultúrában helyenként erős a nagy repcebolha kártétele, az imágó és a lárva is károsít. Az imágók a kikelt növény leveleit lyuggatják, a lárvák a növény zöld részeit furkálják meg, a ezáltal a repce gyengén fejlődik, télállósága lecsökken.

Az őszi káposztarepce vetésekben megtalálhatjuk a repcedarázs álhernyóját, kártétele a rágás felfedezhető. A kis lárvák zöldes színük miatt a fonákon nehezen észrevehetők. Négyzetméterenként 2-3 db lárva egyedsűrűség felett indokolt állománypermetezést végezni. A kezelést lehetőleg a fiatal lárvák ellen irányítsuk, hogy az álhernyók által okozott súlyos kártételt elkerüljük.

A levéltetvek betelepedése megfigyelhető, de inkább a néhány egyedből álló kolóniák szívogatása a jellemző.

Az egy- és kétszikű gyomnövények tömeges kelése miatt időszerűvé vált a gyomirtások elvégzése.

C:\Users\moora\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4714.jpg

  1. kép: Nagy repcebolha és repcedarázs károsítás

Kukoricában a kukoricabogarat az elmúlt hónapban csökkenő egyedszámban fogta a csapda. A fuzáriumos csőpenészedés felfedezhető a csövek végein, amely a gyapottok bagolylepke és a kukoricamoly lárváinak kártétele következtében jelenik meg. A kukoricában helyenként golyvásüszög fertőzést tapasztaltunk.

A napraforgót és a szóját a megyében már nagyrészt betakarították. Információnk szerint a termésátlag szójában 2,5 t/ha, napraforgóban 3 t/ha körül alakult megyei szinten.

Őszi kalászosok vetése folyamatos megyénkben.

IMG_7138.JPG

  1. kép: Őszi búza vetése Vas megyében

Gyümölcskultúrák:

Almában a lisztharmat fertőzés mértéke közepes. Az alma ventúriás varasodása gyenge-közepes mértékben van jelen. Alma ültetvényekben a kártevők és az időjárás okozta sérülések miatt jelentős a moniliás gyümölcsfertőzés.

Közepes mértékű a levéltetű fertőzöttség, a vértetű fertőzöttség gócokban változatlanul erős, fontos a szüret utáni védekezés.

Szőlőben az amerikai szőlőkabóca imágók csapdázását a sárgalapos csapdákkal Csehiben, Csipkereken, Oszkón, Csepregen, Vaskeresztesen, Kőszegen és Celldömölkön befejeztük.

Tanakajd, 2021. október 7.

Moór Adrián

növényvédelmi előrejelző