A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Elnöksége a Kamara fennállásának 20. évfordulója alkalmára, a Kamara létrehozásában, és a napi munkában kiemelkedően részt vállaló tagjai részére kitüntető oklevelet és emlékplakettet adományozott a 2021. évi küldött közgyűlés alkalmával. (Az évforduló ugyan 2020-ban lett volna, amit az ismert körülmények miatt csak megkésve tudtunk megünnepelni.) A Vas Megyei Területi Szervezet elnökségének felterjesztése alapján a következők kitüntetésére került sor:

1, dr. Grozdits Károly a megyei szervezetünk tiszteletbeli tagja – Ő 1991-től aktív részese, alapítója volt az “első” Növényvédelmi és Növényorvosi Kamrának, majd a Növényvédő Mérnökök Országos Szövetségének, és 2020-tól a törvény által létrehozott Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának. A Kamara elnökségi tagja, egyben 4 évig megyei szervezet elnöke volt(sajnálatos, hogy idő közben elhunyt, és csak a családnak adhatjuk át az oklevelet).

2, dr. Kárpátiné dr. Győrffy Katalin, aki az elődszervezetekben, majd az Országos Szervezetben 2009-ig titkári, majd 2009.-2014. között a Kamara Elnöki feladatát látta el, jelenleg is aktív tagja a megyei szervezetnek.

3, Déri Máté, alapító tag, a Szombathelyi Kertész MTSz növényvédelmi irányítói munkaköréből fakadóan nagy szakmai tapasztalttal rendelkezett, rendelkezi a dísznövények védelme terén, mai is aktív.

4, Eredics András, a Vas Megyei Növényvédelmi Kamara tagja, majd a Vas Megyei Növényvédelmi Egyesület tagja, illetve titkára, 2000.évi megalakulását követően a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezetének első titkára, majd 8 éven keresztül elnöke volt. Az utóbbi 8 évben a Megyei Szervezet Oktatási Bizottságának elnöke.

5, Both Gyula Prenor Kft-ben végzett munkája során a faiskolai növényvédelem területén vált szaktekintéllyé. Munkája mellett rendszeresen tart egyetemi és szakmai előadásokat. 2013-tól 2020-ig a Vas Megyei Területi Szervezet elnöke, aki sokat tett a Kamara ismertségének, szakmai munkájának elismertetésért.

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\M27E791O\dr. Grozdits Károly 1937.- 2020_.jpg          C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\M27E791O\Kati-fénykép.jpg

Dr. Grozdits Károly 1937-2020 †                                                              dr. Kárpátiné dr. Győrffy Katalin

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\M27E791O\Déri Máté.bmp  C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\M27E791O\Eredics András.jpg D:\Mentés 2021 pendrive\Dokumentumok\2020\Önéletrajz 2017\IMG_0317.JPG

Déri Máté                                                          Eredics András                    Both Gyula