SZAKMAI ANYAGOK ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE 2022.03.15.

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MGI NAIK, MATE, MATE Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrofórum, Mezőhír, Magyar Mezőgazdaság, Agroinform, Agrárágazat, Agrárszektor, Agronapló, Agrotrend és Új Mezőgazdasági Magazin honlapjai alapján – 2022. március

 

– Országos tűzgyújtási tilalom 2022. március 10-től
https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-tuzgyujtasi-tilalom-2022-marcius-10-tol

 

– Változás a növényvédelmi szolgáltatási szerződések adatszolgáltatása kapcsán
https://portal.nebih.gov.hu/-/valtozas-a-novenyvedelmi-szolgaltatasi-szerzodesek-adatszolgaltatasa-kapcsan

 

– Online fizetési szolgáltatással bővült a Nébih Ügyfélprofil Rendszer
https://portal.nebih.gov.hu/-/online-fizetesi-szolgaltatassal-bovult-a-nebih-ugyfelprofil-rendszer

 

– Növényvédelmi drónpilótaképző intézmények jelentkezését várja a Nébih
https://portal.nebih.gov.hu/-/novenyvedelmi-dronpilotakepzo-intezmenyek-jelentkezeset-varja-a-nebih

 

– Veszélyes kártevők jelentek meg Európában: senki sincs biztonságban tőlük
https://www.agrarszektor.hu/allat/veszelyes-kartevok-jelentek-meg-europaban-senki-sincs-biztonsagban-toluk.35747.html

 

– Szándékosan terjesztették a növényvírust, nyomozás indult ellenük
https://magyarmezogazdasag.hu/2022/02/28/szandekosan-terjesztettek-novenyvirust-nyomozas-indult-ellenuk

 

– Lemosó permetezés tavasszal – Elkéstem vagy még időben vagyok?
https://www.agrarszektor.hu/noveny/lemoso-permetezes-tavasszal-elkestem-vagy-meg-idoben-vagyok.35911.html

 

– Már itt van a műtrágyázás és a pockok ideje
https://agronaplo.hu/hirek/mar-itt-van-a-mutragyazas-es-a-pockok-ideje

 

– A helyes irány: minél kevesebb növényvédő szer felhasználása
https://magyarmezogazdasag.hu/2022/03/03/helyes-irany-minel-kevesebb-novenyvedo-szer

 

– Blossom Protect szükséghelyzeti engedély csonthéjasokban
https://magyarnovenyorvos.hu/blossom-protect-szukseghelyzeti-engedely-csonthejasokban-2022-02-20

 

– Sumi Alfa 5 EC szükséghelyzeti engedély kukoricában
https://magyarnovenyorvos.hu/sumi-alfa-5-ec-szukseghelyzeti-engedely-kukoricaban-2022-03-06

 

– Kaiso EG szükséghelyzeti engedély napraforgóban
https://magyarnovenyorvos.hu/kaiso-eg-szukseghelyzeti-engedely-napraforgoban-2022-03-06

 

– Solaris szükséghelyzeti engedély napraforgóban, szójában és repcében
https://magyarnovenyorvos.hu/solaris-szukseghelyzeti-engedely-napraforgoban-szojaban-es-repceben-2022-03-06

 

– Már letölthetők a szőlőiskolai szemlebejelentő nyomtatványok
https://portal.nebih.gov.hu/-/mar-letolthetok-a-szoloiskolai-szemlebejelento-nyomtatvanyok

 

– A burgonyabogarat a gének teszik „szuperkártevővé”
https://magyarmezogazdasag.hu/2022/02/22/genek-teszik-szuperkartevove

 

– Ki fizeti meg a növényvédő szerek kivonásának az árát?
https://www.agroinform.hu/szantofold/gorog-robert-interju-novenyvedelmi-szovetseg-54207-001

 

– Már a mezőgazdasági termelést veszélyeztetik a vadak
https://www.agrotrend.hu/innovacio/fenntarthatosag/mar-a-mezogazdasagi-termelest-veszelyeztetik-a-vadak

 

Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat 2020-2021
http://www.omme.hu/kornyezetterhelesi-monitoring-vizsgalat-2020-2021/

 

– Varroa fertőzöttség előrejelzés méhészeknek, hogy megtervezzük saját méhészetünkre szabott atkairtási stratégiánkat
https://magyarmezogazdasag.hu/2022/02/25/varroa-fertozottseg-elorejelzes-meheszeknek

 

– Scabatox és más illegális készítmények, amelyek veszélyesek lehetnek a méhekre
http://www.omme.hu/skabatox-es-mas-illegalis-keszitmenyek/

 

– A beporzók megóvása közös társadalmi érdek
https://kormany.hu/hirek/a-beporzok-megovasa-kozos-tarsadalmi-erdek

 

– A legnehezebb helyzetben is meg kell őrizni az élelmiszerbiztonságot
https://kormany.hu/hirek/a-legnehezebb-helyzetben-is-meg-kell-orizni-az-elelmiszerbiztonsagot

 

– Kártevő atkák a lakásban
https://magyarmezogazdasag.hu/2022/03/11/kartevo-atkak-lakasban

 

– ÖMKI kutatásainkról közérthetően
https://www.biokutatas.hu/hu/page/show/kutatasainkrol-kozerthetoen-101810

 

– Évtizedes rekord növekedés az európai bio piacon
https://biokutatas.hu/hu/page/show/evtizedes-rekord-novekedes-az-europai-bio-piacon?fbclid=IwAR1D4aQYTNajP9QhozJPslavDFBwMmspGRNSHk3hKwh6Q9H-8Sn0293Mg_g

 

– Növénytermesztési tapasztalatok 2021-ben: élettani eredetű tünetek a napraforgótáblákon – 13. rész
https://agroforum.hu/szakcikkek/hatarszemle/novenytermesztesi-tapasztalatok-2021-ben-elettani-eredetu-tunetek-a-napraforgotablakon-13-resz/

 

– Növénytermesztési tapasztalatok 2021-ben: rovarkártevők a kukoricatáblákon – 14. rész
https://agroforum.hu/szakcikkek/hatarszemle/novenytermesztesi-tapasztalatok-2021-ben-rovarkartevok-a-kukoricatablakon-14-resz/

 

– Mire van szüksége egy egészséges erdőnek? I. rész – a holtfa szerepe
https://agroforum.hu/blog/haz-taj/mire-van-szuksege-egy-egeszseges-erdonek-i-resz-a-holtfa-szerepe/

 

– Mire van szüksége egy egészséges erdőnek? II. rész – az odvas fák szerepe
https://agroforum.hu/blog/haz-taj/mire-van-szuksege-egy-egeszseges-erdonek-ii-resz-az-odvas-fak-szerepe/

 

– 2022 év vadvirága – az agárkosbor (Anacamptis morio)
https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2022/03/08/ev-vadviraga-2022-agrarkosbor/ 

 

– 68. Növényvédelmi Tudományos Napok 2022.02.22. Budapest
Program: https://www.dropbox.com/s/jqtukwyx969ilis/NTN%2068%20Program%202022.v%C3%A9glpdf%20%282%29.pdf?dl=0
Kiadvány: https://www.dropbox.com/s/dp8p3nlsotb9tsf/NTN%2068%20Kiadv%C3%A1ny.pdf?dl=0

 

– A Magyar Növényvédelmi Társaság kitüntetettjei 2021-ben
Horváth Géza Emlékérem kitüntetettje: Kazinczi Gabriella
Balás Géza Emlékérem kitüntetettje: Vétek Gábor
Linhart György Emlékérem kitüntetettje: Mikulás Jőzsef
Vörös József Emlékérem kitüntetettje: Németh Márk
Ujvárosi Miklós Emlékérem kitüntetettje: Pinke Gyula
Hunyadi Károly Emlékérem kitüntetettje: Bese Gábor
A többi kitüntetett ismertetése a következő lapszámokban lesz
https://www.dropbox.com/s/yyn6vd5shkcnzfa/2022_02.pdf?dl=0

 

– “dr. Bálint György Alapítvány” oklevelével és pénzjutalommal is járó “Bálint Gazda-díj” pályázat nyertese az idén először: Harmati Kinga Szilvia növényorvos
https://www.facebook.com/MATE-N%C3%B6v%C3%A9nyv%C3%A9delmi-Int%C3%A9zet-107350018109634/

 

– Magyar Gyomkutatás és Technológia 22. évfolyam, 2. szám, Budapest 2021. december
https://www.dropbox.com/s/lwl5awqp41mi3bi/Gyomkutatas_2021_2_t%C3%B6rdelt_boritoval.pdf?dl=0

 

– A Nemzetközi Parlagfű Társaság idei évi nemzetközi parlagfű konferencia (Budapest, 2022.09.08-09) anyagai (helyi főszervező levele; regisztrációs lap; összefoglaló minta; egyéb)
http://internationalragweedsociety.org/irs2022budapest/

 

– Folyóiratunk múltjából Eke István: Idejében szóltak (darázsirtás szőlőben)  Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 2: 94.
https://www.dropbox.com/s/yyn6vd5shkcnzfa/2022_02.pdf?dl=0

 

– Növényvédelem folyóirat 2022/02. szám tartalomjegyzéke
https://www.dropbox.com/s/yyn6vd5shkcnzfa/2022_02.pdf?dl=0

 

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő – az előző hónapban kihirdetett jogszabályok (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

 

– A 4/2022. (II. 8.) AM rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/a8d6818a8514dd1b9898e8f359d4a15737e689e2/megtekintes 

 

– A Bizottság (EU) 2022/159 végrehajtási rendelete (2022. február 4.) a Bacillus amyloliquefaciens IT-45 törzs kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0159&qid=1645602970710 

                                                                                                                                                    

– Agrofórum
https://agroforum.hu/

 

– MezőHír
https://mezohir.hu/

 

– Magyar Mezőgazdaság
http://magyarmezogazdasag.hu/

 

– Agroinform.hu
https://www.agroinform.hu/

 

– Agrárágazat
http://agraragazat.hu/

 

– Agrárszektor
https://www.agrarszektor.hu/

 

– Agro Napló
https://www.agronaplo.hu/

 

– Agrotrend
https://www.agrotrend.hu/

 

– Új Mezőgazdasági Magazin
https://umm.hu/ 

Előre köszönöm a hírlevél fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat.

 

A hírlevélről le lehet iratkozni a janos.m33@gmail.com e-mail címre küldendő üzenettel.

 

 

Kellemes ünnepet kívánok!

 

 

Budapest, 2022.03.15.

 

                           

Barátsággal:

Dr. Molnár János