2022. március 31-ig kell benyújtani a  nitrát adatszolgáltatást.

Tisztelt Gazdálkodók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a mezőgazdasági tevékenységet folytató a külön jogszabály szerint folyamatos nyilvántartásra és adatszolgáltatásra köteles. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1. §-a szerint a rendelet hatálya kiterjed a nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is.

A gazdálkodó akkor is köteles adatot szolgáltatni, ha nem használt fel sem műtrágyát, sem szerves trágyát.

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése szerint, az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató, minden év március 31-ig köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak.

A 2021. január 1.- december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó adatszolgáltatást 2022. március 31-ig kell benyújtani.

A nitrát adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni, amely az alábbi módon tehető meg.

Az Általános nyomtatványkitöltő program keretében (ÁNYK) – az adóbevalláshoz hasonló formában – lehet az adatlapot benyújtani. Ebben az esetben rendelkezni kell ügyfélkapus azonosítóval, melynek segítségével a http://anyk.nebih.gov.hu/ címről letölthető formanyomtatvány a www.magyarorszag.hu portálon keresztül beküldhető.

A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 11. §-a szerint a mezőgazdasági tevékenység folytatója az adatszolgáltatás elmulasztása esetén nitrát adatszolgáltatási bírságot köteles fizetni, amelynek mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 10 000-100 000 forint közötti összeg.

A fentiekre tekintettel felhívom a figyelmüket a nitrát adatszolgáltatás határidőben történő teljesítésére.

 

Tanakajd, 2022.03.17.

Molnár Zsuzsanna

osztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály