Búza helyzetkép

Hogyan telelt a búza?

Ahogy az Agrár Unió március eleji számában olvasható: „…Jó állapotúak a kalászosok, bíznak a sikeres évben a szakemberek.”

Bár, ahogyan mondani szokták, „nem ette meg még a kutya a telet”.

Így volt ez a NÉBIH Szombathelyi Fajtakísérleti Állomásán (FKA) is. A búza kísérletben, ahogy minden évben, idén is, március elején elvégeztük a búza télállóság vizsgálatát, a metodikai táblázat (1. táblázat) szerint.

1.táblázat: bonitálási érték meghatározás

Bonitálási érték Meghatározás
9 Kiritkulás nem, vagy csak alig látható. A leveleken fagykár, elhalás, feketedés vagy csúcsszáradás nem észlelhető.
7 A parcellák állományában 15 %-nál nagyobb kiritkulás nincs, elhalás csak az alsó leveleken vagy a levélcsúcsokon láthatók.
5 A parcellák állománya 16-40 %-ban kipusztult és/vagy az őszi levelek 50 %-ban vagy annál nagyobb arányban elfagytak.
3 41-70 %-os állományritkulás és levélelhalás esetén.
1 70 % feletti kiritkulás esetén.

A március eleji felvételezés alkalmával úgy ítéltük meg, hogy a fajták jól teleltek, csúcsszáradás, elhalás sem nagyon volt látható, ezért minden fajta 9-es értékszámot kapott.

Március közepétől egyre nagyobb, a fajták között eltérő mértékű sárgulásos tünetekre lettünk figyelmesek. A kalászosok téli mélynyugalmi időszakának elteltével már sokkal érzékenyebbek a talajmenti fagyokra. A tünetek kialakulásának hátterében ezt az okot látjuk. A területen talajnedvességet és hőmérsékletet is néztünk. Ezekből az adatokból arra lehetett következtetni, hogy bár csapadékhiányos volt a február és a március is, de a talajban azért még volt nedvesség. A hőmérséklet adatokat nézve viszont több nap is volt, ahol -5°C, sőt -10°C alá csökkent a hőmérséklet (2. táblázat). Ezekből az adatokból következtetni lehet rá, hogy a késői fagyokat az egyes fajták különbözőképpen tolerálják. A második, március végi felvételezési eredményeinket foglalja össze a 3. táblázat.

2.táblázat: Szombathely FKA talaj- és léghőmérséklet adatai, 2022. március

Dátum Talaj hőmérséklet 0C Levegő hőmérséklet 0C
2022.03.11 1:05 4 -5
2022.03.11 19:05 4 -6
2022.03.12 1:05 3 -10
2022.03.13 1:05 3 -8
2022.03.14 1:05 3 -6
2022.03.21 1:05 5 -6
2022.03.22 1:05 6 -6
2022.03.23 1:05 6 -5

1.ábra: Szombathely FKA talaj- és léghőmérséklet adatai, 2022. március

A Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által koordinált búza posztregisztrációs kísérlet országosan 9 kísérleti helyszínen, így nálunk is be van állítva. Az idei gazdasági évben három éréscsoportban (korai, közép és közép kései) összesen 59 fajta szerepel a vizsgálatban.

A vetést 2021.10.19-én végeztük 550 csira/m2 mennyiséggel. A parcellák egyöntetűen kikeltek és bokrosodás kezdeti állapotában mentek bele a télbe. Jelenleg bokrosodás közepe, 3 leveles állapotban van az állomány.

Mivel négy ismétlésben van elvetve a kísérlet (1. kép), és minden ismétlésben látható a fajták közti különbség (2. kép), ezért egyértelműen kijelenthető, hogy a sárgulást nem az adott terület talaja vagy mélyebb fekvése okozza.

1. kép: Szombathely FKA, 2022.03.31

D:\búza télállóság 2022\DJI_0392.JPG

2. kép: Szombathely FKA, 2022.03.31

C:\Users\poczikm\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20220329_135922.jpg

A fajták közti különbséget az alábbi táblázatban foglaltam össze:

3. táblázat: A GOSZ-VSZT-NAK őszi búza posztregisztrációs kísérlet fajtáinak Nébih módszertan szerinti télállóság felvételezési eredményei. Szombathely, 2022.03.31

Éréscsoport Fajta Bonitálási érték Fajta Bonitálási érték
Korai éréscsoport GK Megyer 7 Mv Nemere 9
GK Szereda 7 Mv Nádor 9
GK Magvető 9 Princessz 7
GK Zete 9 LG Armstrong 8
GK Bagó 5 Altigo 7
GK Bakony 7 Generalis 7
GK Pilis 9 Frenetic 8
GK Békés 8 Basilio 7
GK Csillag 8 Csiko 7
Mv Seuso 9 Christoph 9
Mv Tajték 7 Falado 7
Mv Felleg 7 Solehio 5
Mv Káplár 7 Apexus 9
Mv Kondás 9 Hyfi 6
Mv Krajcár 7 Réciproc 7
Közép éréscsoport GK Kolozs 7 IS Rubicon 9
GK Déva 7 LG Absalon 8
GK Börzsöny 7 Cellule 9
GK Arató 7 Artimus 9
Mv Tarsoly 9 Novatus 8
Mv Ispán 7 Alicantus 7
Mv Ménrót 7 Obiwan 8
Mv Kolo 9 Chevignon 9
IS Dimenzio 8 Cameleon 8
Petronela 8 Hyxperia 7
Jegyenye 7 Hywin 7
Steffi 9  
Közép kései éréscsoprt KG Vitéz 9 Lindbergh 9
Antonius 8 Hydrock 7
SU Mendoza 9 Hyligo 7

Összességében kijelenthető, hogy a szélsőséges tavaszi időjárásra a fajták különbözőképpen reagálnak. További vizsgálat tárgyát képzi majd az, hogy a hideg hatással lesz-e a terméseredményre.

Érdeklődve várjuk, hogy a fajták eltérő terméseredményei miképpen vethetők össze a kísérletek országos átlageredményeivel, valamint az esetleges eltérések visszavezethetők-e a hideghatással összefüggésbe hozható, fajták között eltérő mértékben jelentkező sárgulásos tünetekre?

Póczik Miklós

VMNK

2022.04.04.