A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete 2022.03.29-én 16.00 órakor tartotta éves közgyűlését a Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központjában. Vajkovics Balázs elnök és a bizottsági elnökök évértékelő beszámolót tartottak, majd új tisztségviselők megszavazására is sor került. Sajnos a kamarai tagság kevesebb mint egyharmada jelent meg.

Az elnök vezetőségi beszámolójában elmondta, hogy a 2021. évre szervezett programok, az előző évhez hasonlóan, a COVID járvány miatt nem mindent lehetett megvalósítani (pl.:sportnap, bál).

A már szokásosnak mondható, februárban megrendezett vasszécsenyi konferenciát viszont sikeresen lebonyolítottuk és idén már az online részvételre is volt lehetőség. Kreditpont gyűjtés szintén személyesen és online formában is elérhető volt. Az online továbbképzésre az országos kamarától kaptunk engedélyt. A részvevők közül többen is említették, hogy hasznosnak találták ezt az újítást, és a lehetőségekhez képest ezt a formát a jövőben is meg kell tartani.

Szó esett arról, hogy a papíralapú vények használatát országos szinten szeretnék csökkenteni. Ennek elérése érdekében az e-vény felületet folyamatosan fejlesztik, egyszerűsítik.

Az évben a Vas Megyei Kormányhivatallal együttműködési megállapodás született. Ennek köszönhetően könnyebb lesz a közös munka, az információáramlás a két szervezet között.

A kamarai elnök, alelnök és titkár tiszteletdíjának összegét a tagdíjbevétel 10-10-10 %-ban határozta meg és fogadta el egyhangúan a közgyűlés.

Javaslat érkezett arra, hogy az Oktatási és Továbbképzési Bizottsági elnök is jogosult legyen tiszteletdíjra. A javaslatot elfogadtuk, a díj összegét elnökségi ülés során állapítják meg.

Az új vezetőségi tagok megválasztására is sor került.

 • Alelnök: Both Gyula (Eredics András csak egy évre vállalta a tisztséget)
 • Titkár: Poór Boglárka
 • Elnökségi tag: Borhi András
 • Felügyelő Bizottsági tag: Fekete András
 • Növény- és Környezetbiztonsági Bizottság elnök: Károlyi Beatrix
 • Oktatási és Továbbképzési Bizottsági tag: Lőrincz Erzsébet
 • Küldött: Borhi András

A 2022. évi tervek között a következők szerepeltek: kamarai kirándulás belföldön, augusztus végén sportnap, buszos utazás szervezése a Növényorvos napra, új METOSZ állomás beszerzése, drón-nap szervezése.

A közgyűlés végén sorkerült a Kiváló Növényorvos Gyűrű és a 60. életévüket betöltött tagjainknak járó kitűzők átadására.

Kiváló Növényorvos Gyűrűt Borsicsné Tóth Andrea vehette át.

Kitűzőket következő tagjaink kapták:

 • Balczár Zoltán
 • Gerencsér József
 • Hegedüs András
 • Horváth Gyula
 • Kimmel János
 • Lőrinczy György
 • Ráczné Gyalog Stefánia