Repce-fénybogár helyzetkép, méhek védelme!

Az elmúlt 2 nap meleg időjárása következtében megindult a rece-fénybogár tömeges betelepedése a táblákra! Utolsó felvételezéseink alapján (2022.04.13) a megye északi részén védekezési küszöbértéket meghaladó egyedszámot tapasztaltunk (55 egyed/10 hálócsapás, Nagygeresd). Ilyen egyedszám és folyamatos további betelepedés mellett a védekezés már időszerű.

Ajánlatos a repcetáblák folyamatos ellenőrzése!

A növényvédő szerek felelős használata során figyelemmel kell lennünk a hasznos élőszervezetekre, köztük a beporzó rovarokra is!

A szakmai szabályok betartása és a gondos odafigyelés biztosíthatja, hogy a méhek zavartalanul végezhessék beporzó tevékenységüket, valamint ne forduljanak elő kezelésekkel kapcsolatos méhpusztulások.

A repce virágzás fenológiai állapotában, illetve korábban is, ha a repcében virágzó gyomokat találunk, a virágzásban történő kezelések kapcsán két alternatíva közül választhatunk:

1. Méhekre nem jelölésköteles rovarölő szerek a virágzó növényállományban vagy méhek közelében bármikor veszély nélkül felhasználhatóak, mivel rendeltetésszerű alkalmazásuk eleve nem veszélyezteti a méheket (pl. Mospilan 20 SP, Klartan 24 EW).

Itt fontos megjegyezni, hogy a Mospilan 20 SP készítmény tebukonazol tartalmú gombaölő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki!

2. A méhkímélő technológia keretében méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos rovarölő szerek felhasználására kerülhet sor: „Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat”. Itt azonban még egy ajánlásra érdemes odafigyelni: Amennyiben erősebb lehűlés, fagypont körüli hőmérséklet várható az éjszaka folyamán, a permetezést érdemes elhalasztani.

Az engedélyezett készítmények aktuális listája a következő honlapon kérdezhető le:

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

Az őszi káposztarepce mellett virágzó gyümölcskultúráink esetén is érdemes az említett ajánlásokat a méhekre nem jelölésköteles rovarölő szerek és a méhkímélő technológia kapcsán szem előtt tartani.

Tanakajd, 2022.04.14.

Farkas István

növényvédelmi zoológus

Repce-fénybogarak a zöldbimbós állományban (Nagygeresd, 2022.04.13)

 

Az időjárás adatokat elemezve változékony, hűvös időjárásunk van. Éjszaka még sokszor több helyen is fagyott. A talajhőmérséklet is ingadozik és alacsonyan mozog.

Csapaék kevés volt, a levélnedvesség szenzorok nem jeleztek a gombák felszaporodásának kedvező állapotot. Az időjárás lassítja a rajzást.

 

VMNK