Repcebecő-ormányos helyzetkép

Az elmúlt napok változékony, de meleg időjárása következtében folyamatos a repcebecő-ormányos tömeges betelepedése a táblákra! Mindezt a szórványos esők sem tudták érdemben megzavarni. Utolsó felvételezéseink alapján (2022.04.26) a megye több pontján a védekezési küszöbértéket meghaladó egyedszámot tapasztaltunk (1 egyed / fővirágzat). A kártevők már nemcsak érési táplálkozást (1. kép) folytatnak, hanem megkezdődött a párosodás is (2. kép).

Ajánlatos a repcetáblák folyamatos ellenőrzése! Ne csak a tábla szélén vizsgáljuk a növényeket!

Egyes táblákon kis létszámban ugyan, de jelen vannak a bundásbogarak is.

A továbbra is változékony időjárás miatt viszonylag hosszú virágzásra lehet számítani.

Jelenleg is folyamatos a repce-fénybogarak károsítása az oldalhajtásokon fejlődő bimbókon, melyek jelenleg még zöldbimbós fenológiai állapotúak.

A repcebecő-ormányos tojásrakására majd a kis becőkezdemények kialakulása után kerül sor. Mivel ez az ormányos fajunk közvetlenül a termést veszélyezteti, a fejlődő magok rágásával jelentősebb károkat képes okozni, mint a szárat károsító ormányosok. Párás, meleg időjárási körülmények között kifejezetten sok petét rakhatnak (25-240 db).

A barna fejű, fehéres testű kukac típusú lárvák 3 lárvastádiumon át fejlődnek a becőben, míg elérik végleges nagyságukat. A bábozódás már a talajban történik. Az új imágók különböző keresztesvirágú növényeken táplálkoznak mindaddig, míg a nyár végén telelőre nem vonulnak.

Tojásrakáskor a becőn keletkező tojásrakási hely megkönnyíti a repcebecő-gubacsszúnyog tojásrakását és így kártételét. Gyakorlati tapasztalataink szerint azonban a repcebecő-gubacsszúnyog önmaga is képes a fiatal, zsenge becőkezdeményekbe tojást rakni.

Jelenleg felvételezéseink alapján a repcebecő-gubacsszúnyog még nem fordult elő tömegesen a hálózott anyagban.

Ismét felhívjuk a figyelmet a méhek védelmére:

A repce virágzás fenológiai állapotában, illetve korábban is, ha a repcében virágzó gyomokat találunk, vagy ha a méhek az állományt bármely más okból látogatják, a virágzásban történő kezelések kapcsán két alternatíva közül választhatunk:

1. Méhekre nem jelölésköteles rovarölő szerek a virágzó növényállományban vagy méhek közelében bármikor veszély nélkül felhasználhatóak, mivel rendeltetésszerű alkalmazásuk eleve nem veszélyezteti a méheket (pl. Mospilan 20 SP, Klartan 24 EW).

Itt fontos megjegyezni, hogy a Mospilan 20 SP készítmény tebukonazol tartalmú gombaölő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki!

2. A méhkímélő technológia keretében méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos rovarölő szerek felhasználására kerülhet sor: „Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat”. Itt azonban még egy ajánlásra érdemes odafigyelni: Amennyiben erősebb lehűlés, fagypont körüli hőmérséklet várható az éjszaka folyamán, a permetezést érdemes elhalasztani.

Az engedélyezett készítmények aktuális listája a következő honlapon kérdezhető le:

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

Az őszi káposztarepce mellett virágzó gyümölcskultúráink esetén is érdemes az említett ajánlásokat a méhekre nem jelölésköteles rovarölő szerek és a méhkímélő technológia kapcsán szem előtt tartani.

Tanakajd, 2022.04.27.

Farkas István

növényvédelmi zoológus

1. kép: Repcebecő-ormányosok és károsodott becők (Vép, 2022.04.26) Fotó: Farkas I.

2. kép: Megkezdődött a párosodás (Vép, 2022.04.26) Fotó: Farkas I.