Vetésfehérítő bogarak – Helyzetkép 2022.05.18.

Az elmúlt héten, május 11-től kezdődően több napon is 30 °C körül alakult a maximum hőmérséklet. A vetésfehérítő bogarak tekintetében (térségünkben a vörösnyakú árpabogár -Oulema melanopus- a domináns faj) ennek több következménye is volt:

  1. Az éppen induló lárvakelés kifejezetten felgyorsult.
  2. A párosodás és a további tojásrakás még intenzívebbé vált.

Néhány termelő így már az elmúlt héten megkezdte a védekezéseket, sok esetben a már előre eltervezett gombaölőszeres kezeléshez még egy engedélyezett rovarölő szert is bekevert.

Utolsó felvételezéseink alapján (2022.05.17) a vizsgált táblák nagy részén (Szeleste, Nemesbőd, Vép…) aktuális a kezelés! A felső leveleken, elsősorban a zászlós leveleken, annak is a csúcsi részén nagy tömegben találhatóak a vetésfehérítő bogarak L1-es és L2-es lárvái. Figyelembe érdemes venni, hogy az említett kis lárvák még lényegesen kevesebb levélfelületet fogyasztanak el, mint az utolsó két lárvastádium. A nagyobb lárvák (L3; L4) fogyasszák el a lárvafejlődéshez szükséges táplálékmennyiség mintegy 90%-át.

Mindezeket figyelembe véve, ajánlatos a kalászos gabonáink ismételt ellenőrzése! A lárvák mellett a narancssárga, csoportosan, sorban elhelyezkedő tojások is könnyen felismerhetők!

Bár az elsődleges kártétel a levelek rágása és hámozgatása, valamint az ebből adódó termésveszteség, érdemes megemlíteni a vetésfehérítő bogarak vírusterjesztő képességét is. Az árpa sárga törpülés vírus, a rozsnok mozaik vírus átvihető a vetésfehérítő bogarak segítségével. Az ellenük való védekezést így vírusvektor szerepük is indokolja.

Helyenként a repce még virágzik, virágba borult az akác, kultúráinkban egyre több a levéltetű. Gyakorlati szempontból érdemes még több tényezőt is szem előtt tartani, elsősorban a méhek védelme érdekében:

Egy virágzó akácerdő mellett elterülő kalászos gabona vetésfehérítő bogár elleni védelme során úgy kell eljárnunk, mint egy virágzó kultúra permetezésekor!

Virágzó kultúrának minősül a mézelő gyomokkal fertőzött gabona tábla is!

Hasonló az elbírálás a virágzás előtti stádiumban lévő, levéltetvekkel erősen fertőzött napraforgó táblán is, amelyet a mézharmat gyűjtése miatt látogatnak a méhek!

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet egyértelműen fogalmaz:

„15. § (1) Tilos gazdasági növényt méhekre kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel kezelni

a) a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (a továbbiakban: virágzás);

b) ha a gazdasági növényt a méhek bármely okból – különösen mézharmat jelenléte miatt – látogathatják; vagy

c) ha a táblát vagy annak környékét méhek számára vonzó növények borítják.

(2) A gazdasági növényt az (1) bekezdésben foglalt esetekben

a) méhkímélő technológia alkalmazásával méhekre mérsékelten kockázatos növényvédő szerrel – feltéve, hogy az adott növényvédő szer engedélyokirata a méhkímélő technológia alkalmazását lehetővé teszi – vagy

b) nem jelölésköteles növényvédő szerrel

lehet kezelni.”

Védekezés

A vetésfehérítő bogarak betelepedése a táblákba idén is elhúzódó volt, ugyanez mondható el a párosodásra és a tojásrakásra is. A lerakott tojásokból folyamatosan kelnek a kis lárvák, melyek ellen most hatékonyan tudunk védekezni. Az engedélyezett hatóanyagok piretroid típusúak, melyek magasabb hőmérséklet mellett csak néhány napig biztosítanak védelmet.

Az engedélyezett készítmények aktuális listája a következő honlapon kérdezhető le:

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

A NÉBIH közleményét figyelembe szükséges venni a készítmények kiválasztásánál: „Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) útmutatása alapján a gabonákat is méhekre attraktív, vagyis méheket vonzó kultúrának kell tekinteni. A gabonafélék (pl. búza, árpa, rozs) virágzása során a méhek tömeges jelenlétének kicsi ugyan az esélye, de nem nulla! Éppen ezért a méhek kíméletét szem előtt tartva, virágzás időszakában – kifejezetten ide értve azt az esetet is, amikor a táblán, vagy annak szegélyében gyomnövények virágoznak – méhekre kifejezetten kockázatos besorolású növényvédő szert kijuttatni tilos!

A méhekre mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szerek – amennyiben ezt az engedélyokiratuk lehetővé teszi – csak méhkímélő technológiával alkalmazhatók: a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig.”

Forrás:https://portal.nebih.gov.hu/-/mehkimelo-technologia-alkalmazasa-gabonafelekben-viragzas-idejen

Ahhoz, hogy hazánkban ne alakuljon ki a vetésfehérítő bogarak tekintetében piretroid reszisztencia, szükséges más hatóanyagcsoportba tartozó készítmények használata is. Szükséghelyzeti engedélyek biztosítják az idei szezonban az acetamiprid hatóanyag alkalmazását:

https://www.sumiagro.hu/engedelyek/

Tanakajd, 2022.05.18.

Farkas István

növényvédelmi zoológus