Felhívás növényvédelmi továbbképzésre

A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. § 8. bekezdése alapján az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott intézmények által szervezett, valamint az előírt feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Budapest-Fővárosi Szervezete

a felsőfokú növényvédelmi képzettséggel rendelkezők részére 2022. Június 17-től kezdődően négy hétvégén (Június 17, 24, július 1, 8 ) továbbképzési tanfolyamot szervez. A tanfolyam pontos helyszíne 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145. A tanfolyam csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.

A továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvételről a Kamara tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt vett.

A továbbképzés költsége résztvevőnként 60 000 Ft, melyet banki átutalással kérünk majd teljesíteni. (A teljesítés módjáról a tanfolyam első napján adunk tájékoztatást.). A képzés díja nettó értendő, a Kamara ÁFA körön kívüli, ÁFÁ-s számlát nem áll módunkban kiállítani.

A továbbképzésre a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni június 10-ig. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot elektronikus úton (beszkennelve) a nmnkbudapest.info@gmail.com címre kérjük megküldeni.

A továbbképzés, a korábbi évekhez hasonlóan, a kertészeti témakört helyezi a középpontba.

További információ Ferenczi Júliától kapható.

E-mail: nmnkbudapest.info@gmail.com

Tel.: 06/20 3710841

JELENTKEZÉSI LAP

Ügyfél neve:

Képzés megnevezése: Növényvédő mérnökök és növényorvosok kötelező továbbképzése (40 órás)

  1. Magánszemély, egyéni vállalkozó
*Jelentkező neve:
*Születési neve:
*Születési hely:
*Születési idő:
*Anyja neve:
*Adóazonosító jele/adószáma:
*Személyigazolvány száma:
*Lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
*Iskolai végzettsége:
  1. Cég alkalmazottja, családi gazdálkodó
Cég adatai (ill. családi gazdálkodás vezetőjének adatai)
*Cég neve (ill. családi gazdálkodás vezetője):
*Cég címe:
Levelezési címe:
Értesítési e-mail címe:
Cég adószáma:
A képzésben részt vevő alkalmazott adatai:
*Jelentkező neve:
*Születési neve:
*Születési hely:
*Születési idő:
*Anyja neve:
*Adóazonosító jele:
*Személyigazolvány száma:
*Lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
*Iskolai végzettsége:

(Az I. vagy a II. pontban a *-gal jelölt részek kitöltése kötelező.)

A Kamara adatkezelési szabályzatát megismertem, megértettem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kifejezetten hozzájárulok a jelentkezési lapon megadott személyes adataimnak a Kamara által történő, a jogszabályokban és a szabályzatban írtak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez a jelentkezéstől a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány hatályosságáig.

Kelt.: ……………………………………………………

…………………………………………………………….

aláírás