SZAKMAI ANYAGOK ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE 2022.09.15. Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MATE, MATE Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrofórum, Mezőhír, Magyar Mezőgazdaság, Agroinform, Agrárágazat, Agrárszektor, Agronapló, Agrotrend, AgrárUnió és Kárkép,valamint az Új Mezőgazdasági Magazin honlapjai alapján – 2022. szeptember:

– Csúcson van a parlagfűvirágzás – Folytatni kell a védekezést!https://agroforum.hu/agrarhirek/novenyvedelem/csucson-van-a-parlagfuviragzas-folytatni-kell-a-vedekezest/

– Országos parlagfű helyzetkép (2022.09.08)https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2022-09-08

 

– Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából 2022. július 5-én tartott online szakmai előadások elérhetőekhttp://ovf.hu/hu/hirek-ovf/5c1d7de4-e5aa-41f9-b3ae-24779ecd1ad0

 

– Az idei egy rendkívüli aszályos év az egész világon. Vajon meddig tarhat még? Tanulmányok a Nemzeti Víztudományi Program Irányító Testülete ajánlásávalhttps://mta.hu/nemzeti-viztudomanyi-program/az-idei-egy-rendkivuli-aszalyos-ev-az-egesz-vilagon-vajon-meddig-tarhat-meg-112327

 

– Kiszáradás fenyegeti az országunkat a következő évtizedekben egy kutatás szerinthttps://agroforum.hu/agrarhirek/idojaras/kiszaradas-fenyegeti-az-orszagot-a-kovetkezo-evtizedekben-egy-kutatas-szerint/

 

– OMSZ: Tragikus az aszályhelyzethttps://telex.hu/belfold/2022/08/15/omsz-fokozodik-az-aszaly-hohullam-erkezik-keves-csapadek

– Erdőgazdálkodás időjárási szélsőségek közepette -“Erdős-sztyeppévé változhat szinte egész Magyarország, ha hagyjuk elszaladni a klímaváltozást”https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/erdogazdalkodas/104821-erdogazdalkodas-idojarasi-szelsosegek-kozepette-erdos-sztyeppeve-valtozhat-szinte-egesz-magyarorszag-ha-hagyjuk-elszaladni-a-klimavaltozast

 

 -Öntözött területek Magyarországon – helyzetelemzéshttps://magyarmezogazdasag.hu/2022/08/18/ontozott-teruletek-magyarorszagon-helyzetelemzes

 

– Digitális talaj- és vízgazdálkodási térképekkel segítenek mérsékelni az aszálykárokathttps://magyarmezogazdasag.hu/2022/08/18/digitalis-talaj-es-vizgazdalkodasi-terkepekkel-segitenek-mersekelni-az-aszalykarokat

 

– Aszálymonitoring állomások szerepe a mezőgazdaságbanhttps://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/vizgazdalkodas/104810-aszalymonitoring-allomasok-szerepe-a-mezogazdasagban

 

– Félreértett kertészkedés: térkő és murva, na és persze a kavicshttps://gardenista.hu/2018/10/11/felreertett-kerteszkedes-terko-es-murva-megint/

 

– A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 300 millió forint támogatást kapott a lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szer veszélyes hulladékok begyűjtésének, elszállításának  és szakszerű  ártalmatlanításának megszervezésére  https://magyarnovenyorvos.hu/lejart-szavatossagu-tortenelmi-novenyvedo-szerek-begyujtese-es-artalmatlanitasa-a-technologiai-es-ipari-miniszterium-tamogatasaval-2022-08-23

 

– Négy évszakos gyűjtőhelyek növényvédő szeres göngyölegek számárahttps://cseber.hu/negy-evszakos-gyujtes/

– Egyre élesebb a növényvédő szerek miatti uniós vitahttps://agroforum.hu/agrarhirek/novenyvedelem/egyre-elesebb-a-novenyvedo-szerek-miatti-unios-vita/

 

– Füstbe ment terv: egyelőre nem lesz szigorítás a növényvédő szerek használatában?https://www.agroinform.hu/gazdasag/novenyvedo-szerek-hasznalatanak-szigoritasa-59159-001

 

– A növényvédő szerek harmonizált kockázati mutatói Magyarországon (2011-2020)https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-harmonizalt-kockazati-mutatoi-magyarorszagon-2011-2020-

 

– Miért, hány pont jár az agro-ökológiai programban? Itt van a részletes listahttps://www.agroinform.hu/palyazatok/agro-okologiai-program-pontok-gyakorlatok-tamogatas-59146-001

 

– Hatályba lépett az uniós termésnövelő anyagok forgalmazását szabályozó rendelethttps://portal.nebih.gov.hu/-/hatalyba-lepett-az-unios-termesnovelo-anyagok-forgalmazasat-szabalyozo-rendelet

 

– A földigiliszták részben képesek lehetnek kiváltani a szintetikus műtrágyák használatáthttps://magyarmezogazdasag.hu/2022/08/18/gilisztak-reszben-kepesek-lehetnek-kivaltani-szintetikus-mutragyak-hasznalatat

 

– Növényorvos a közterületen: permetezés vagy injektálás?https://magyarmezogazdasag.hu/2022/08/16/novenyorvos-kozteruleten-permetezes-van-injektalas

 

– WWF: Jó irány az új erdőszabály, de nem szűnt meg teljesen a veszélyhttps://telex.hu/belfold/2022/08/16/wwf-jo-irany-az-uj-erdoszabaly-de-nem-szunt-meg-teljesen-a-veszely

 

– A közforgalomban lévő mézek 2021/2022. évi fizikai-kémiai vizsgálatának eredményeihttp://www.omme.hu/mezvizsgalatok-20212022/

 

– Referenciaanyag-gyártó/előállító tevékenységhttps://portal.nebih.gov.hu/-/referenciaanyag-gyarto-eloallito-tevekenyseg

 

– Dancsházy Zsuzsanna: A növényegészségügy és a növényeink védelme Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 8: 379-381https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=182931

 

– Berend Ferenc: A NO_TILL rendszer növényvédelmi sarokpontjai (ez az előadás elhangzott a Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjának 2022.09.05-i ülésén is)https://agroforum.hu/cimke/berend-ferenc/

– Folyóiratunk múltjából Eke István: Tarka válogatás Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 8: 382https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=182931

 

– Növényvédelem folyóirat 2022/08. szám tartalomjegyzékehttps://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=182931

 

– Növényvédelmi előrejelzésekhttps://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Nagy Bálint (1930–2015) növényorvos, a korszerű magyar növényvédelmi szakigazgatás és intézményrendszer megteremtőjehttps://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_B%C3%A1lint_(n%C3%B6v%C3%A9nyorvos

– Szepessy István (1927-2015) okleveles agrármérnök, a növénykórtan professzora, a felsőfokú, posztgraduális növényvédelmi szakmérnöki képzés és a növényvédelmi szakirányú mérnök magyarországi megalapítója, Nagy Bálint MÉM főosztályvezető támogatásával 1968-banhttps://hu.wikipedia.org/wiki/Szepessy_Istv%C3%A1n

– Debrecenben a Növénykórtan tárgy egykori oktatója, agrármérnök, növényvédelmi szakirányult és szakmérnök (növényorvos) nemzedékek elismert tanára, dr. Tóth Oszkár tanár úr 93. életévében eltávozott. Kedves személyiségének emlékét egykori tanítványai és munkatársai is megőrzik!https://www.facebook.com/104008458200545/photos/a.104209058180485/522026256398761/

– Elhunyt Kelemen László biológus (1949-2022)https://www.e-nepujsag.ro/articles/kelemen-laszlo

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő – az előző hónapban kihirdetett jogszabályok (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– Az agrárminiszter 6/2022. (VIII. 31.) AM utasítása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2022/50.pdf

– A Bizottság (EU) 2022/230 végrehajtási rendelete (2022. február 18.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Szerbiából származó Corylus avellana L. és Corylus colurna L. ültetésre szánt növényei tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/230

– A Bizottság (EU) 2022/632 végrehajtási rendelete (2022. április 13.) a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unió területére történő behurcolásának és az Unió területén belüli elterjedésének megelőzését célzó átmeneti intézkedéseknek az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából, Uruguayból és Zimbabwéből származó meghatározott gyümölcsök tekintetében történő megállapításáról

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/632

– A Bizottság (EU) 2022/853 végrehajtási rendelete (2022. május 31.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek és az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendeletnek a Momordica charantia L. Hondurasból, Mexikóból, Srí Lankáról és Thaiföldről származó termései tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/853

– A Bizottság (EU) 2022/1343 rendelete (2022. július 29.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található acekinocil, klórantraniliprol és emamektin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1343&qid=1659878693254

– A Bizottság (EU) 2022/1346 rendelete (2022. augusztus 1.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 1,4-dimetil-naftalin, 8-hidroxikinolin, pinoxaden és valifenalát megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1346&qid=1659878693254

– A Bizottság (EU) 2022/1363 rendelete (2022. augusztus 3.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-D, azoxistrobin, cihalofop-butil, cimoxanil, fenhexamid, flazaszulfuron, floraszulam, fluroxipir, iprovalikarb és sziltiofam szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1363&qid=1659879593184

– A Bizottság (EU) 2022/1372 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 5.) a Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) Unióba történő bekerülésének, Unión belüli szállításának és elterjedésének, valamint szaporításának és kiengedésének megakadályozását célzó ideiglenes intézkedésekrőlhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1372&qid=1660335949979

– A Bizottság (EU) 2022/1400 végrehajtási határozata (2022. augusztus 11.) a 2008/72/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó, vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatalára vonatkozó feltételekkel kapcsolatos döntéshozatal tekintetében a tagállamok számára biztosított időszak meghosszabbítása céljából történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022D1400&qid=1660747071050

– A Bizottság (EU) 2022/1404 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 16.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Lonicera L. Törökországból származó, ültetésre szánt bizonyos növényei és a Malus domestica Moldovából származó, ültetésre szánt bizonyos növényei tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1404&qid=1660747518944

– A Bizottság (EU) 2022/1406 rendelete (2022. augusztus 3.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található metoxifenozid, propoxur, spinozad és tiram megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1406&qid=1661099241174

– A Bizottság (EU) 2022/1435 rendelete (2022. augusztus 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található kalcium-karbonát, szén-dioxid, ciprodinil és kálium-hidrogén-karbonát szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1435&qid=1661972306013

 

                                                                                                                                                    

– Agrofórumhttps://agroforum.hu/

– MezőHírhttps://mezohir.hu/

– Magyar Mezőgazdasághttp://magyarmezogazdasag.hu/

 

– Agroinform.huhttps://www.agroinform.hu/

– Agrárágazathttp://agraragazat.hu/

 

– Agrárszektorhttps://www.agrarszektor.hu/

 

– Agro Naplóhttps://www.agronaplo.hu/

 

– Agrotrendhttps://www.agrotrend.hu/

– AgrárUnió és Kárképwww.agrarunio.huwww.karkep.hu

 

– Új Mezőgazdasági Magazinhttps://umm.hu/ 

Előre köszönöm a hírlevél fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat.

 

A hírlevélről le lehet iratkozni a janos.m33@gmail.com e-mail címre küldendő üzenettel.

 

Budapest, 2022.09.18. (elnézést, az időközbeni külföldi távollétem miatt történt)

 

                           

Barátsággal:

Dr. Molnár János