Repce-kártevők: a nagy repcebolha (Psylliodes chrysocephala) és egyéb földibolha fajok (Phyllotreta spp.) fokozott kártétele figyelhető meg elsősorban a későn vetett állományokban!

Felhívjuk a figyelmet a repcetáblák fokozott ellenőrzésére (elsősorban a szeptemberi és kései vetések esetén)!

Felvételezéseink alapján a vizsgált, viszonylag későn vetett táblák nagy részén (Acsád, Szombathely, Táplánszentkereszt…) kifejezetten erős a bolhakártétel!  A repce fenológiai állapota ezeken a táblákon, sokszor egy táblán belül is nagyon változatos, a kelő repcétől a négyleveles fenológiai állapotig minden stádium megtalálható.

A csapadékmentes, napos, kevésbé szeles időjárás kifejezetten kedvezett és kedvez most is a bolhák betelepedéséhez és intenzív táplálkozásához. A következő napok 24 C körüli maximum hőmérsékletei a kártételt csak fokozni fogják!

Esetenként csak több kezeléssel biztosítható a gazdasági mértékű kártétel megakadályozása!

Bár a repcetáblák nagy részébe már rovarölőszerrel csávázott vetőmag került, tömeges betelepedés esetén a csávázás is csak részleges védelmet biztosít!

Betelepedés

A talajra helyezett sárga vizes tálakba nagy számban beleröpülnek az imágók. A csapdákat célszerű az előző évi repcetábla felöli táblarészre kihelyezni, a táblaszéltől legalább 5 m-re. Csapdák hiányában növényvizsgálattal is megállapítható a kártevők betelepedése. Elsősorban napos szélcsendes időben látható jól a leveleken táplálkozó kártevő. A keléstől kezdődően az említett időjárási körülmények esetén napi szinten érdemes ellenőrizni a csapdákat, illetve növényvizsgálatot végezni.

Védekezési küszöbnek érdemes tekinteni, ha a levélfelület 10%-a lyuggatott. Sárga tálak esetén a 40 bolha/nap érték jelenthet veszélyes egyedsűrűséget.

A repcebolhák lárvakártétele is jelentős lehet: a nagyszámú lárva a levélnyélben és a levélérben a télállóságot is kedvezőtlenül befolyásolja.

Összefoglalva:

A repce egyenletes, gyors kelése és kezdeti fejlődése érdekében alapvető feltétel a megfelelően elmunkált, ülepedett, aprómorzsás szerkezetű, nedves talaj biztosítása. Ez a gyors fejlődés már önmagában is csökkentheti az őszi kártevők károsítását. Szikleveles-2 lombleveles fenológiai állapotban szinte napi gyakorisággal érdemes ellenőrizni a kihelyezett csapdákat, illetve növényvizsgálatot végezni. Így időben dönthetünk a kezelés szükségességéről.

Az aktuálisan engedélyezett, rendelkezésre álló készítmények, valamint azok részletes engedélyokirarai a NÉBIH honlapján elérhetőek (https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso)

Farkas István

növényvédelmi zoológus

Vas Megyei Kormányhivatal

Fotók: Farkas I.