A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MATE, MATE Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrofórum, Mezőhír, Magyar Mezőgazdaság, Agroinform, Agrárágazat, Agrárszektor, Agronapló, Agrotrend, AgrárUnió és Kárkép, valamint az Új Mezőgazdasági Magazin honlapjai alapján – 2023. április:

 

– Távértékesítéskor elengedhetetlen a növényútlevél
https://portal.nebih.gov.hu/-/tavertekesiteskor-elengedhetetlen-a-novenyutlevel

 

– Igazolták hazánkban a Ralstonia pseudosolanacearum növénykórokozó baktérium jelenlétét
https://portal.nebih.gov.hu/-/igazoltak-hazankban-a-ralstonia-pseudosolanacearum-nevu-novenykorokozo-bakterium-jelenletet

 

– A magyar hatóság ezentúl a célországba továbbítja fizikai ellenőrzésre a növényi termék szállítmányokat
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-magyar-hatosag-ezentul-a-celorszagba-tovabbitja-fizikai-ellenorzesre-a-novenyi-termek-szallitmanyokat

 

– Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek utolsó frissítésének dátuma: 2023. március 14
https://portal.nebih.gov.hu/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek

 

– Tájékoztató értékelő szervezet bevonásáról növényvédőszer-hatóanyag és növényvédőszer engedélyezésére, továbbá a meglévő engedély meghosszabbítására vagy módosítására irányuló eljárásba
https://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-ertekelo-szervezet-bevonasarol-novenyvedoszer-hatoanyag-es-novenyvedoszer-engedelyezesere-tovabba-a-meglevo-enged

 

– NEVEX Institute kft. honlapja
http://nevexinstitute.hu/hu/

 

– Pannon Analitika Kft. honlapja
http://pannonanalitikakft.hu/

 

Tőkés Gábor: Új fejlemények a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezésében és a hazai szervezeti struktúrában, elhangzott a Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjának 423. ülésén, 2023.01.09., Budapest
http://zsigogyorgy.hu/novenyvedelmi-klub/

 

– Annual Eastern Europe Regulatory Conference, 20 April – 21 April 2023 Bratislava, Slovakia
https://www.tsgconsulting.com/event/annual-eastern-europe-regulatory-conference-2023/

 

– Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke (2023. március 10.)
https://uni-mate.hu/egyetemi-laborkozpont

 

– Repülőgépes és helikopteres légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek
https://portal.nebih.gov.hu/-/repulogepes-es-helikopteres-legi-novenyvedelemhez-hatosagi-engedellyel-rendelkezo-szervezetek

 

– További hasznos tudnivalók a termelői adatszolgáltatást segítő elektronikus Gazdálkodási naplóról (e-GN)
https://portal.nebih.gov.hu/-/tovabbi-hasznos-tudnivalok-a-termeloi-adatszolgaltatast-segito-elektronikus-gazdalkodasi-naplorol-e-gn

 

– Oltalom alatt álló földrajzi árujelzők használatával kapcsolatos tudnivalók
https://portal.nebih.gov.hu/-/oltalom-alatt-allo-foldrajzi-arujelzok

 

– A gyomnövények és a klímaváltozás összefüggései
https://mezohir.hu/2023/03/26/agrar-gyom-klimavaltozas-invazios-fajok-eletforma-mezogazdasag/

 

– A klímaváltozás és az intenzív földhasználat áll az M1-esen történt tragédia hátterében, de van rá megoldás
https://www.agrotrend.hu/innovacio/fenntarthatosag/a-klimavaltozas-es-az-intenziv-foldhasznalat-all-az-m1-esen-tortent-tragedia-hattereben-de-van-ra-megoldas-

 

Elfújja a szél – termőtalajaink védelmének fontosságáról
https://www.agrotrend.hu/gazdalkodas/szantofold/elfujja-a-szel–termotalajaink-vedelmenek-fontossagarol

 

– Kemény porviharok tarolhatják le az országot: így előznék meg a csapást
https://www.agrarszektor.hu/noveny/20230331/kemeny-porviharok-tarolhatjak-le-az-orszagot-igy-eloznek-meg-a-csapast-42950

 

Földrengések hatása a talajviszonyokra
 http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=21:foeldrengesek-hatasa-a-talajviszonyokra&catid=19&Itemid=23

 

– A mezővédő sávok mint multifunkciós eszközök
https://mezohir.hu/2023/04/03/agrar-mezovedo-sav-fas-novenyek-talajviszony-mezogazdasag/

 

– Március 21. az Erdők Nemzetközi Napja!
https://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdok_nemzetkozi_nap

 

– A Víz Világnapja minden év március 22. Mindannyian függünk a víztől, ezért mindenkinek van tennivalója. Igen, Neked is!
http://vizvilagnap.hu/

 

– Ősi gén segíthet megvédeni a búzát a vírusoktól
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/03/10/osi-gen-segithet-megvedeni-buzat-virusoktol

 

– Inváziós poloskák gyérítésére fejlesztettek új csapdatípust az ATK NÖVI kutatói
https://elkh.org/hirek/invazios-poloskak-gyeritesere-fejlesztettek-uj-csapdatipust-az-atk-kutatoi

 

– A méhek tánca: velük született képesség, vagy tanulják?
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/03/15/mehek-tanca-veluk-szuletett-kepesseg-vagy-tanuljak

 

– Az importált mézeknek majdnem a fele hamis az Európai Közös Kutatóközpont vizsgálata szerint
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/03/28/az-importalt-mezeknek-majdnem-fele-hamis-az-europai-kozos-kutatokozpont-vizsgalata

 

Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica Volume 57 (2022): Issue 2 (Dec 2022)
https://akjournals.com/view/journals/038/57/2/038.57.issue-2.xml

 

– Oros G (2023) The Need for Pest Control and the Possibilities of Pesticide Development in Accordance with the Requirements of Safe Food Production (Review).Adv Res Sci 1: 1001, pp. 1-27.
https://www.corpuspublishers.com/assets/articles/ars-v1-23-1001.pdf

 

– Ökológiai Gazdálkodás – Ágazati Konferencia 2023: Online előadástár
https://biokutatas.hu/hu/page/show/okologiaigazdalkodas-agazatikonferencia-2023-online-eloadastar

 

Zalai Mihály: Ahol a drónos növényvédelem tarthatna 2023-ban Magyarországon az előadás elhangzott a Növényvédelmi Klubjának 425. ülésén 2023.03.06-án Budapesten
http://zsigogyorgy.hu/novenyvedelmi-klub/

 

Tarcali Gábor: Az Év Agrárembere Az Év Növényvédő Szakembere 2022-ben Dr. Aponyi Lajos Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 3: 134.
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

 

– A 69. Növényvédelmi Tudományos Napok AM Sajtóiroda: A fenntartható növényvédelemhez a növényorvosok munkája elengedhetetlen, Farkas Sándor miniszterhelyettes köszöntője Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 3: 141-142.
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

 

– Megemlékezés Kiss József: In Memoriam Dr. Csanakyné Dr. Kozma Erzsébet (1943–2022) Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 3: 136-137.
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

 

– Folyóiratunk múltjából Eke István: 50 000 ott – 50 000 itt… és más érdekességek Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 3: 143.
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

 

– Növényvédelem folyóirat 2023/03. szám tartalomjegyzéke
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/  

 

– Növényorvoslás: Növényvédelem és növényorvoslás Magyarországon (története, feladatai) – Növényvédelem és növényorvoslás külföldön – Híres magyar növényorvosok https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6v%C3%A9nyorvosl%C3%A1s

 

– 133 éve született Csapody Vera (Budapest, 1890. március 29. – Budapest, 1985. november 6.) állami díjas botanikus, matematika–fizika tanár, növényrajzoló
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csapody_Vera

 

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő – az előző hónapban kihirdetett jogszabályok (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

 

– A Bizottság (EU) 2023/446 végrehajtási rendelete (2023. február 27.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Ligustrum delavayanum és a Ligustrum japonicum egyes, az Egyesült Királyságból származó, ültetésre szánt növényei, valamint az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek az említett ültetésre szánt növények Unió területére való behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0446&qid=1678023698607

 

– A Bizottság (EU) 2023/466 rendelete (2023. március 3.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található izoxaben, novaluron és tetrakonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0466&qid=1678132978133

 

– A Bizottság (EU) 2023/465 rendelete (2023. március 3.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló arzén felső határértékei tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0465&qid=1678132978133

 

– A Bizottság (EU) 2023/515 végrehajtási rendelete (2023. március 8.) az abamektin hatóanyagnak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0515&qid=1678557185112

 

– Bizottság (EU) 2023/543 végrehajtási rendelete (2023. március 9.) a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek a 2029. január 31. és 2035. október 1. között lejáró jóváhagyású hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelésének tagállamok közötti felosztása tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0543&qid=1678558193844

 

– A Bizottság (EU) 2023/564 végrehajtási rendelete (2023. március 10.) a hivatásos felhasználók által a növényvédő szerekről az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint vezetett nyilvántartások tartalmáról és formátumáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0564&qid=1678723157110

 

– A Bizottság (EU) 2023/574 végrehajtási rendelete (2023. március 13.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a növényvédő szerekben található nem engedélyezhető segédanyagok azonosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0574&qid=1678887008149

 

– Az EGT Vegyes Bizottság 71/2020 határozata (2020. június 12.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A22023D0520&qid=1678995398939

 

– Az EGT Vegyes Bizottság 72/2020 határozata (2020. június 12.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A22023D0521&qid=1678995398939

 

– A Bizottság (EU) 2023/679 rendelete (2023. március 23.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található piridaben, piridát, piriproxifen és triklopir megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0679&qid=1679675763952

 

– A Bizottság (EU) 2023/689 végrehajtási rendelete (2023. március 20.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 és GC-91 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 és EG 2348 törzse, a Beauveria bassiana ATCC 74040 és GHA törzse, a klodinafop, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, a fenpiroximát, a foszetil, a malation, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a pirimikarb, piridaben, a pirimetanil, a rimszulfuron, a spinozad, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzse, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) T11 törzse, a Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzse, a Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzse, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0689&qid=1680276906826

 

– A Bizottság (EU) 2023/710 rendelete (2023. március 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található brómpropilát, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin és tralkoxidim megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0710&qid=1680277362645

 

– A Bizottság (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. december 19.) az 1272/2008/EK rendeletnek az anyagok és keverékek veszélyességi osztályai, valamint az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó kritériumok tekintetében történő módosításáról
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0707&qid=1680277362645

 

— Agrofórum
https://agroforum.hu/

 

– MezőHír
https://mezohir.hu/

 

– Magyar Mezőgazdaság
http://magyarmezogazdasag.hu/

 

– Agroinform.hu
https://www.agroinform.hu/

 

– Agrárágazat
http://agraragazat.hu/

 

– Agrárszektor
https://www.agrarszektor.hu/

 

– Agro Napló
https://www.agronaplo.hu/

 

– Agrotrend
https://www.agrotrend.hu/

 

– AgrárUnió és Kárkép
www.agrarunio.hu, www.karkep.hu

 

– Új Mezőgazdasági Magazin
https://umm.hu/ 

 

 

Előre köszönöm a hírlevél fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat.

 

A hírlevélről le lehet iratkozni a janos.m33@gmail.com e-mail címre küldendő üzenettel.

 

 

Budapest, 2023.04.15.

 

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János