Aktuális repce helyzetkép 05.02.

Repcebecő-ormányos helyzetkép, méhek védelme!

Vármegyénkben az őszi káposztarepce már szinte mindenhol teljes virágzás fenológiai állapotában található. A repcebecő-ormányosok betelepedése a táblákra jelenleg kifejezetten lassú és vontatott. Utolsó felvételezéseink alapján (2023.05.02) a vizsgált táblák mindegyikén jelen volt a kártevő, viszont védekezési küszöbértéket meghaladó egyedszámot egyenlőre nem tapasztaltunk! A betelepedés folyamatos jelenleg is, mindezt a vizsgált táblák (Vasszécseny, Acsád, Szombathely, Sorokpolány, Rum..) felvételezései egyértelműen mutatják.

Az állományok nagy része legalább közepes állapotú. Amennyiben növényenként 1 egyedet látunk, kártételi veszélyhelyzetről beszélhetünk. Ilyen egyedszám és folyamatos további betelepedés mellett a védekezés már időszerű.

Ajánlatos a repcetáblák folyamatos ellenőrzése!

Mivel a repce ormányosbogarai közül a repcebecő-ormányos lárvája károsítja a magkezdeményeket és a magvakat, nagy egyedszám esetén a legveszélyesebb ormányosként tartjuk számon.

Közvetlen kártétele mellett közvetett kártétele is jelentős. Az imágó a tojásrakás alkalmával megsérti a becőt és utat nyit a repcebecő-szúnyog (Dasyneura brassicae) számára. A repcebecő-ormányos lárvája mellett a legyengült becőben majd a repcebecő-szúnyog nagyszámú lárváját találhatjuk meg. A becők kényszerérése és felnyílása (így a magvak betakarítás előtti kihullása) egyenes következménye a kártételnek.

A növényvédő szerek felelős használata során figyelemmel kell lennünk a hasznos élőszervezetekre, köztük a beporzó rovarokra is!

A szakmai szabályok betartása és a gondos odafigyelés biztosíthatja, hogy a méhek zavartalanul végezhessék beporzó tevékenységüket, valamint ne forduljanak elő kezelésekkel kapcsolatos méhpusztulások.

A repce virágzás fenológiai állapotában, illetve korábban is, ha a repcében virágzó gyomokat találunk, a virágzásban történő kezelések kapcsán két alternatíva közül választhatunk:

1. Méhekre nem jelölésköteles rovarölő szerek a virágzó növényállományban vagy méhek közelében bármikor veszély nélkül felhasználhatóak, mivel rendeltetésszerű alkalmazásuk eleve nem veszélyezteti a méheket (acetamiprid, tau-fluvalinát hatóanyagok).

Itt fontos megjegyezni, hogy az acetamiprid hatóanyag tebukonazol tartalmú gombaölő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki!

2. A méhkímélő technológia keretében méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos rovarölő szerek felhasználására kerülhet sor: „Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat”. Itt azonban még egy ajánlásra érdemes odafigyelni: Amennyiben erősebb lehűlés, fagypont körüli hőmérséklet várható az éjszaka folyamán, a permetezést érdemes elhalasztani.

Az engedélyezett készítmények aktuális listája a következő honlapon kérdezhető le:

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

Az őszi káposztarepce mellett a még virágzó gyümölcskultúráink esetén is érdemes az említett ajánlásokat a méhekre nem jelölésköteles rovarölő szerek és a méhkímélő technológia kapcsán szem előtt tartani.

Tanakajd, 2023.05.02.

Farkas István

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Növény-és Talajvédelmi Osztály

növényvédelmi zoológus

Repcebecő-ormányos Fotó: Farkas I.