5/2023.

ELŐREJELZÉS, VÉDEKEZÉSI  JAVASLAT

SZŐLŐ

  1. május 8.

Fejlődési (fenológiai) stádium:

3-6 leveles állapot (BBCH 12-53).

 

2023.04.27 – 2023.05.07-i időszakban mért csapadék /

Bozsok                             27,2 mm,

Celldömölk                      10,0 mm,

Chernelházadamonya      17,0 mm,

Ivánc                                14,2 mm,

Kőszeg                               8,6 mm,

Kőszegfalva                       8,4 mm,

Sé                                      36,2 mm,

Vaskeresztes                     15,2 mm.

2023.04.27 – 2023.05.07-i időszak átlaghőmérséklete:

Bozsok                            13,3 C0,

Celldömölk                     13,3 C0,

Chernelházadamonya     13,1 C0,

Ivánc                               12,3 C0,

Kőszeg                            12,9 C0,

Kőszegfalva                    12,9 C0,

Sé                                    12,7 C0,

Vaskeresztes                    12,8 C0.

 

Folyamatos levél vízborítottság (2023. 04.27 – 05.07.):

Bozsok,  áprils 29-én 3 óra, 6-7-én 15 óra hosszan,

Celldömölk, április 24-25 én 12  óra, 29-én 2 óra, -én 2 óra hosszan,

Ivánc,     április 16-án 15 óra, május 2-án 18 óra, 6-7-én 17 óra hosszan,,

Kőszeg,  április 29-30-án 6 óra, május 2-3-án 13 óra, 6-7-én 11 óra hosszan,

Kőszegfalva , április 29-30-án 10 óra, május 2-3-án 11 óra, 7-én 4 óra hosszan,

Sé, április 29-30-án 10 óra, május 2-án 5 óra, május 5-én 4 óra, 6-7-én 17 óra hosszan,

Vaskeresztes,  április 27-én 8 óra, 29-én 6 óra, 29-30-án 13 óra, május 1-én 7 óra,

május 2-3-án 13 óra, május 4-5-én 9 óra, 6-7-én 18 óra hosszan.

 

A hőmérséklet emelkedésével, a hajnali lehűlések ellenére láthatóan elindult a szőlő hajtások, levelek növekedése. A kis fürtkezdemények már jól láthatók (mellékelt kép).

 

A Peronoszpóra (Plasmopara viticola BERK. ET CURT.) fertőzés bekövetkezésének kedvezetek az elmúlt napok környezeti viszonyai. Amely napon a hajnali hőmérséklet nem süllyedt 10 CO alá, a levélzet vízborítottsága meghaladta a 2 órát a peronoszpóra fertőzés nagy valószínűséggel létrejött. A nagyobb levelek lassan már fogékonnyá válnak, így a megelőző védelem nagyobb biztonságot ad a hatékony védelemhez. Kontakt készítményt elegendőnek tartom.

A Lisztharmat (Uncinula necator SCHEIN. BURR.) ivaros és ivartalan fertőzés kialakulásának ugyancsak kedveztek a környezeti viszonyok. Jelen elegendőnek tartom a kontakt készítményt, de ezen időszakot követően ( virágzást megelőző-kisbogyó nagyság, BBCH 53-69) különösen nagy figyelmet kell fordítani a fertőzés megelőzésére, mellyel az egész évi eredményes védekezést megalapozhatjuk. Ekkor már a védekezésnél a kontakt és felszívódó készítmény együttes alkalmazását javaslom.

A Botrytis ( Botrytis cinerea PERS.ET FRIES.) fertőzés kockázata 50 % körüli.

A  fürtkezdemények a fürtmegnyúlás (BBCH 57) időszakában  érzékenyek a kórokozóra, nagyon könnyen megfertőződhetnek. Amennyiben ismételten bekövetkezik egy hosszabb vízborítottsági időszak (40 órát meghaladó vízborítottság) a virágzást megelőzően, úgy számíthatunk a fertőzés létrejöttére, ahogy az előzőekben is jeleztem. A védekezés tervezésénél ezt figyelembe kell venni.

Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana  DEN. ET SCHIFF.) imágó rajzik. Védekezés még nem indokolt.

Szőlőgubacsatka (Eriophyes vitis PGST.) csak jelenléte esetén indokolt a beavatkozás.

 

 

Lisztharmat ellen (kontak)- Karathane Star  60 ml/1000m2/100 liter, vagy

Thiovit Jet  500 g/1000 m2/100 liter (Bio termesztésben használható),

helyettesítő készítmény: pl. Kumulus S, Microthiol Max, Microthiol Special,

Necator 80 WG, Cosavet DF Edge

Peronoszpóra ellen-pl.  Polyram DF 250 g/1000 m2/100 liter,  vagy

Delan Pro 250 ml/1000m2/100 liter.

helyettesítő készítmény: pl.  Delan 700 WG.

BBCH 53-69. időszakra:

Lisztharmat ellen (felszívódó)- pl. Dynali, Topas 100 EC, Sercadis.

Peronoszpóra,szürkepenész ellen-(kontakt) pl. Folpan 80 WDG .

helyettesítő készítmény pl.: Follow 80 WG.

Lisztharmat, szürkepenész ellen-(felszívódó) pl. Folicur Solo.

helyettesítő készítmény pl.: Tebusha 25 EW.

Peronoszpóra ellen- pl. Profiler.

Peronoszpóra, szürkepenész ellen- pl. Pegaso, Altima, Pergado F.  

 

 

A megadott dózisok  1000 m2-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége.

A javaslat tájékoztató jellegű.

 

Vaskeresztes, 2023. május 8.                                 Hatos István  (VMNK)