A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MATE, MATE Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrofórum, Mezőhír, Magyar Mezőgazdaság, Agroinform, Agrárágazat, Agrárszektor, Agronapló, Agrotrend, AgrárUnió és Kárkép, valamint az Új Mezőgazdasági Magazin honlapjai alapján – 2023. június: 

– Országos parlagfű helyzetkép (2023.06.01.)
https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2023-06-01

 

– Tájékoztatás a Parlagfű Bejelentő Rendszer használatáról
https://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztatas-a-parlagfu-bejelento-rendszer-hasznalatarol

 

– Óriási ellenszélben dolgoznak a növényorvosok, pedig az élelmiszer-ellátás biztonsága múlik a munkájukon – Interjú a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara új elnökével, Hunyadi Istvánnal
https://www.agroinform.hu/novenyvedelem/novenyorvosi-kamara-elnoke-hunyadi-istvan-interju-novenyvedelem-64747-001

 

– Júniussal elindul a növényvédő szerrel szennyezett göngyölegek és csávázott vetőmagos zsákok visszagyűjtésének nyári időszaka!
https://www.facebook.com/csebernonprofitkft/?notif_id=1685611534334976&notif_t=page_post_liker_invite_follow&ref=notif

 

– Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke (2023. május 26.)
https://uni-mate.hu/egyetemi-laborkozpont

 

– A növényvédelmi drónpilóták nyilvántartása már elérhető a Nébih portálján
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedelmi-dronpilotak-nyilvantartasa-mar-elerheto-a-nebih-portaljan

 

– Idén is folytatják a szakmai munkát a FAO/WHO Codex Alimentarius Analitikai és Mintavételi Módszerek Szakbizottságának budapesti ülésén
https://portal.nebih.gov.hu/-/iden-is-folytatjak-a-szakmai-munkat-a-fao/who-codex-alimentarius-analitikai-es-mintaveteli-modszerek-szakbizottsaganak-budapesti-ulesen

 

– Közvetlenül beküldhetőek az adatok a Nemzeti Talajtani Adatbázisba
https://portal.nebih.gov.hu/-/kozvetlenul-bekuldhetoek-az-adatok-a-nemzeti-talajtani-adatbazisba

 

– A méhészet művészete 14. – A méhek muzsikája
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/05/23/meheszet-muveszete-14-mehek-muzsikaja

 

– Rekordsebességre gyorsult a globális felmelegedés
https://www.agrotrend.hu/innovacio/fenntarthatosag/rekordsebessegre-gyorsult-a-globalis-felmelegedes

 

 A klímaváltozás hatása a növénypatogén gombákra
https://www.agrotrend.hu/hireink/klimavaltozas-hatasa-a-novenypatogen-gombakra

 

– Hogyan váljunk klímapozitív kertésszé?
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/05/22/hogyan-valjunk-klimapozitiv-kertessze

 

– 2023-ban az Élelmiszerbiztonsági Világnap az élelmiszer-szabványok jelentőségére hívja fel a figyelmet
https://portal.nebih.gov.hu/vilagnap

 

– Ezért kincs az agráradat – XXVII. rész: Adatokra alapozott döntéstámogatás, öntözés és burgonya Komáromban
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2023/05/gepesites/ezert-kincs-az-agraradat-xxvii-resz-adatokra-alapozott-dontestamogatas-ontozes-es-burgonya-komaromban

 

– Ezért kincs az agráradat – XXVIII. rész: Gépész szemmel a precíziós fejlesztésekről: Kecskeméti Sándort kérdeztük
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2023/06/gepesites/ezert-kincs-az-agraradat-xxviii-resz-gepesz-szemmel-a-precizios-fejlesztesekrol-kecskemeti-sandort-kerdeztuk

 

– Furcsaságok a biológiailag változatos kiskertben
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/06/10/furcsasagok-biologiailag-valtozatos-kiskertben

 

– Egy sereg növény segít távoltartani a szúnyogokat
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/06/09/egy-sereg-noveny-segit-tavoltartani-szunyogokat

 

– Növényvédelmi szakmérnök képzés: Keszthely, Mosonmagyaróvár, Debrecen, Szeged
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/4555/kepzest_indito_intezmenyek

 

– Emlékezés Horváth Károly – Novák Róbert: A XX. század iskolateremtő gyomnövénykutatója Prof. Dr. Ujvárosi Miklós (1913-1981) Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 5: 223-224
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2023-majus-2023-05-30  

 

– A máig egyetlen, magyar nyelvű mikroszkopikus, közöttük a növénykórokozó gombákat is tartalmazó 3 kötetes határozó munka, a borítója színéről gyakran „kék határozó”-ként emlegetett könyv: Bánhegyi János, Tóth Sándor, Ubrizsy Gábor és Vörös József (1985-1987): Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve. Vol. 1-3. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1316 pp. Habár a benne követett rendszertani, nevezéktani adatok azóta sokat változtak, de a gombák morfológiai alapú faji meghatározásban ma is komoly segítséget jelent. Ennek egyik szerzőjéről, Tóth Sándor mikológus gazdag életútjáról és munkásságáról jelent meg szócikk a Wikipédián
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_S%C3%A1ndor_(mikol%C3%B3gus)

 

– Az ATK Növényvédelmi Intézet egykori kutató professzor emeritusa, az Állattani osztály korábbi vezetője, a kiváló és nemzetközi szinten is valóban magasan jegyzett pajzstetű kutató Kozár Ferenc 80 éve született és 10 éve hunyt el. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica ez évi első száma Kozár Ferenc emléke előtt tiszteleg. Egykori munkatársai, pályatársai és későbbi tisztelői ajánlották tudományos publikációjukat Kozár Ferenc emlékének. A kötetben négy eddig még ismeretlen állatfaj leírása is megtalálható, amelyek Kozár Ferencnek lettek dedikálva, így a Germalus kozari poloska faj, a Anauchen kozari nevű csigafaj, a Nemoura kozari álkérész és a Trachyibana kozari atkafaj
https://www.facebook.com/atk.novi.elkh

 

– Elhunyt Domak Zsuzsanna (1979-2023), a Velencei Növényvédőszeranalitikai Nemzeti Referencia Laboratórium vezetője

– Megemlékezés Haltrich Attila: In Memoriam Dr. Ördög Gizella (1941–2023) Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 5: 233-234
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2023-majus-2023-05-30  

 

– Folyóiratunk múltjából Eke István: Madárvédelem anno Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 5: 235
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2023-majus-2023-05-30  

 

– Növényvédelem folyóirat 2023/05. szám tartalomjegyzéke
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-folyoirat-tartalom-2023-majus-2023-05-30

 

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő – az előző hónapban kihirdetett jogszabályok (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):  

– A Bizottság (EU) 2023/918 végrehajtási rendelete (2023. május 4.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az aklonifen, az ametoktradin, a beflubutamid, a bentiavalikarb, a boszkalid, a kaptán, a kletodim, a cikloxidim, a ciflumetofen, a dazomet, a diklofop, a dimetomorf és az etefon, a fenazakin, fluopikolid, fluoxastrobin, flurokloridon, folpet, formetanát, a Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírus, a himexazol, az indolil-vajsav, a mandipropamid, a metalaxil, a metaldehid, a metám, a metazaklór, a metribuzin, a milbemektin, a paklobutrazol, a penoxszulam, a fenmedifam, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a prokinazid, a protiokonazol, az S-metolaklór, a Spodoptera littoralis sejtmag-poliéder vírus, a Trichoderma asperellum (T34. törzs) és a Trichoderma atroviride I-1237. törzs hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0918&qid=1685160830328

 

– A Tanács (EU) 2023/924 határozata (2023. április 24.) az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023D0924&qid=1685161225433

 

– A Bizottság (EU) 2023/932 végrehajtási rendelete (2023. május 8.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a piridalil hatóanyag jóváhagyási időtartama tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0932&qid=1685161483687

 

– A Bizottság (EU) 2023/939 végrehajtási rendelete (2023. május 10.) az ipkonazol hatóanyagnak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása visszavonásáról, az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és az 571/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0939&qid=1685161628050

 

– A Bizottság (EU) 2023/962 végrehajtási rendelete (2023. május 15.) az (EU) 2021/1448 végrehajtási rendeletnek a kis kockázatú kalcium-karbonát és mészkő hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról, valamint az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0962&qid=1685162091882

 

– A Tanács (EU) 2023/990 határozata (2023. április 25.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezmény Feleinek Konferenciáján az egyezménynek és III. mellékletének bizonyos módosításai tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023D0990&qid=1685163285610

 

– A Bizottság (EU) 2023/1005 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1005&qid=1685163511064

 

– A Bizottság (EU) 2023/1000 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1000&qid=1685163511064

 

– A Bizottság (EU) 2023/999 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs hatóanyag 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0999&qid=1685163511064

 

– A Bizottság (EU) 2023/1003 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1003&qid=1685163511064

 

– A Bizottság (EU) 2023/1001 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1001&qid=1685163511064

 

– A Bizottság (EU) 2023/1002 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1002&qid=1685163511064

 

– A Bizottság (EU) 2023/998 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0998&qid=1685163511064

 

– A Bizottság (EU) 2023/1004 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1004&qid=1685163511064

 

– A Bizottság (EU) 2023/1021 végrehajtási rendelete (2023. május 24.) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki PB 54 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1021&qid=1685165634990

 

– A Bizottság (EU) 2023/1029 rendelete (2023. május 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található foszmet megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1029&qid=1685166118042

 

– A Bizottság (EU) 2023/1032 végrehajtási rendelete (2023. május 25.) a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unió területére történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról és az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1032&qid=1685166118042

 

– A Bizottság (EU) 2023/1030 rendelete (2023. május 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a Bacillus amyloliquefaciens AH2 törzs, a Bacillus amyloliquefaciens IT-45 törzs és a Purpureocillium lilacinum PL11 törzs tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1030&qid=1685166118042

 

– A Bizottság (EU) 2023/1042 rendelete (2023. május 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található folpet megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1042&qid=1685475956251

 

– A Bizottság (EU) 2023/1049 rendelete (2023. május 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található halolaj, pendimetalin, birkafaggyú és spirotetramat megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1049&qid=1685592732346

 

– Agrofórum
https://agroforum.hu/

 

– MezőHír
https://mezohir.hu/

 

– Magyar Mezőgazdaság
http://magyarmezogazdasag.hu/

 

– Agroinform.hu
https://www.agroinform.hu/

 

– Agrárágazat
http://agraragazat.hu/

 

– Agrárszektor
https://www.agrarszektor.hu/

 

– Agro Napló
https://www.agronaplo.hu/

 

– Agrotrend
https://www.agrotrend.hu/

 

– AgrárUnió és Kárkép
www.agrarunio.hu, www.karkep.hu

 

– Új Mezőgazdasági Magazin
https://umm.hu/ 

 

 

Előre köszönöm a hírlevél fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat.

 

A hírlevélről le lehet iratkozni a janos.m33@gmail.com e-mail címre küldendő üzenettel.

 

 

Budapest, 2023.06.15.

 

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János