Sajnos nem túl gyakori az olyan alkalom szeretett szakmánkban, amikor egy új, nagyszabású szakkönyv megjelenéséről adhatunk hírt. Ezért is van különös jelentősége annak, amikor egy 2023. novemberében megjelenő több, mint 650 oldal terjedelmű gyombiológiai tan- és kézikönyvet ajánlhatok valamennyi kamarai tagtársunk szíves figyelmébe.
Az általam írt és szerkesztett kötet címe: „A gyommagvak terjedése”, amely naprakészen, egyedülálló részletességgel mutatja be a gyommagvak növényvédelmi szempontból legfontosabb terjedésbiológiai sajátosságait, magökológiai és -fiziológiai folyamatait, valamint azok gyakorlati összefüggéseit (további részletek a mellékelt könyvajánlóban olvashatók).

A könyv már előjegyezhető, a könyvajánló hátoldalán lévő előrendelő lapon, amelyet 2023. október 15-ig kitöltve és jelzett címre visszaküldve  kedvezményes, kiadói áron 7990 Ft-ért kerülhet minden érdeklődő tagtársunk kezébe.
A könyvet jó szívvel ajánlom mindazon kollégáknak, akik a magbiológia összefüggéseinek mélyebb, tudományos igényű megértését, akár elméleti, akár gyakorlati munkájuk során szeretnék hasznosítani. Kiváló útmutatóul szolgál, mind a gyakorlatban dolgozó növényvédelmi szakembereknek mind a növényorvos, a növényvédelmi szakmérnök és a szakirányú PhD képzésben részt vevő egyetemi hallgatóknak. Igényes, szép ajándék lehet akár karácsonyra is.

Az egész hazai agrártársadalom, de különösen a növénytermesz- téssel és a növényvédelemmel foglalkozó szakemberek régi vágya válhat most valóra, amikor egy új gyombiológiai tan- és kézi- könyv megjelenését ajánljuk figyelmébe.

KÖNYVAJÁNLÓ

Dr. Magyar László:

A GYOMMAGVAK TERJEDÉSE

A könyv címe: „A gyommagvak terjedése”, szerzője Dr. Magyar László növényvédelmi szakmérnök, c. egyetemi docens, aki közel két év- tizedes agrár-felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalataira és a herbológia területén végzett kutatómunkájára építve vállalkozott arra, hogy egy széleskörű, több tudományterületen (gyombiológia, magélettan és magökológia) átívelő, szintetizáló jellegű összefog- lalást készítsen a magról kelő gyomnövények szaporodásbiológiá- jával kapcsolatos legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdésekről, valamint a legújabb tudományos eredményekről.

A könyv keménytáblás, több, mint 600 oldal terjedelmű, gaz- dagon illusztrált munka, amelyben összesen 62 ábra, 50 táblázat és 68 db színes fotó kapott helyet. Ebből 62 db professzionális ún.

„rétegzéses” technikával készített gyommag és termés fotó.

A kötet négy fő fejezetből áll. Az elsőben a gyommagvak terjedé-

sének biológiai alapjait, a legfőbb mag- és terméstípusokat, vala- mint azok osztályozási rendszerét ismerhetjük meg.

A második fejezetben minden eddiginél részletesebb áttekintést kapunk a gyomnövények termés- képzésének és magprodukciójának kérdésköréről. A harmadik fejezet, egyedülálló módon és részletességgel ismerteti a gyommagvak térbeli terjedésének módjait, és kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó ember általi aka- ratlan gyommagdiszperzióval. A negyedik fejezet, a korábbiaknál behatóbban és lényegesen nagyobb terjedelemben mutatja be asikeresgyomszabályozás legkritikusabb pontjánakszámító időbeli gyommagdiszperzió összetevőinek, a magnyugalomnak és

a magbank-képzésnek legjelentősebb élettani mechanizmusait, klasszifikációját és ökológiai összefüggéseit.

A könyvet jó szívvel ajánljuk mindazoknak, akik a magbiológia összefüggéseinek mélyebb, tudományos igényű megértését, akár elméleti, akár gyakorlati munkájuk során szeretnék hasznosítani. Jelentősen hiánypótló kiadvány mind a gyakorlatban dolgozó növényvédelmi szakembereknek mind a növényorvos, a növényvédelmi szakmérnök és a szakirányú PhD képzésben részt vevő egyetemi hallgatóknak. Emellett, interdiszciplináris jellegéből adódóan a gyomnövények biológiája iránt közelebbről érdeklődő botanikusoknak, ökológusoknak, biológusoknak, kertészeknek és erdészek- nek szintén hasznos olvasmány lehet.

A kötet az Universitas-Gyor Nonprofit Kft. gondozásában jelenik meg

  • Várható megjelenési ido: 2023. november Megrendelheto a hátoldalon lévo megrendelolapon Tervezett fogyasztói ára: 8.990 Ft.

UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. • Weboldal: www.univgyor.hu

MEGRENDELOLAP elorendeléshez

A GYOMMAGVAK TERJEDÉSE

Szerzo: Dr. Magyar László

ELORENDELÉSI LEHETOSÉG

1.000 Ft kedvezménnyel

Ezúton előrendelem a „A gyommagvak terjedése” című kötetet 7.990 Ft-os kedvezményes áron.

Megrendelt mennyiség: példány

Megrendelő neve:

E-mail címe, telefonszáma:

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Számlázási név vagy Cégnév: Adószám (amennyiben cég nevére kéri a számlát): Irányítószám, település neve: Utca, házszám:

SZÁLLÍTÁSI CÍM:

A szállítási cím megegyezik a számlázási címmel.

Szállítási név: Cégnév: Irányítószám, település neve: Utca, házszám:

A kitöltött megrendelőlapot kérjük, küldje meg 2023. október 15-ig postai úton az UNIVERSITAS-Győr Nonpofit Kft., 9026 Győr, Egyetem tér 1. címre, vagy elektronikusan (szkennelve vagy fényképként) a bolt@sze.hu e-mail címre. Megrendelését e-mailben visszaigazoljuk és 2023. október 31-ig a könyv(ek), valamint a postaköltség összegéről díjbeké- rőt állítunk ki. A postaköltség a csomag súlyától függ. A díjbekérőben szereplő összeg bankszámlánkon történt jóváírását követően előlegszámlát küldünk, és a könyv megjelenését követően a végszámlával együtt a megadott címre postázzuk a küldeményt.

Elfogadom az ÁSZF személyes adatok kezelésére vonatkozó részében foglaltakat:

http://univgyor.hu/aszf

Dátum: Aláírás: