VMNK – PREGA 2024 szakmai kirándulás és beszámoló, tervek a jövőre nézve

  1. február 7-én, illetve 8-án Budapesten került megrendezésre a PREGA elnevezésű konferencia,egy modern agrártechnológiákat felvonultató nemzetközi rendezvény, amelyen többek között a különböző kormányszervezetek is részt vettek tudásátadó előadásokkal. A színvonalas prezentációkon túl a kapcsolatépítésre is fontos hangsúlyt fektettek a szervezők, az előadók szinte kivétel nélkül elérhetőek voltak előadásaik után is a nagyközönség számára.

Idén hagyományteremtő szándékkal a Vas Megyei Növényorvosi Kamara 6 fővel képviseltette magát a rendezvény első napján, majd a második napon a „Drónok és műholdak” szekciójának vezetését folytatta le 2022. óta immár 3. alkalommal, Borhi András tagtársunk. A szekciója nagy sikerrel zárult, kérésére idén először a Légügyi Hatóság is tartott előadást a konferencián, amely sokak számára tanulságos és hasznos volt.

A konferenciáról hasznos cikkeket olvashatnak, valamint a cikk alján képgyűjtemény található:

https://www.prega.hu/prega_hirek?oldal=2

https://www.facebook.com/preciziosgazdalkodas/photos_by

https://www.facebook.com/preciziosgazdalkodas

 

Az alábbiakban pedig Kovács Júlia tagtársunk részletes beszámolóját olvashatják az első napról:

A PREGA 1. napja a megnyitó és a köszöntő után egy panelbeszélgetéssel folytatódott, ahol néhány gazdaság mindennapjaiból hallottunk egy-egy rövid részletet, amely arról szólt, hogy a napi munka során milyen módon építették be a digitalizációt a gazdálkodásba. A Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport, ifj. Dusnoki Csaba gazdasága valamint a KaLász Farm Kft. is látogatható az érdeklődők számára. A beszélgetés során kiemelték, hogy a hatékonyság növelése, illetve a bürokrácia megkönnyítése érdekében mindenképpen hasznos a digitalizáció. A gépkezelők képzése is fontos szempont, elengedhetetlen feltétel, hogy a kezükben lévő eszközöket alkalmazni is tudják. Az adatalapúság, a technológia és a szemlélet fontos összetevők, de emellett sarkalatos pont az adott területek ismerete is, az ebben a komplexitásban való gazdálkodás. Az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezetője, Hollósi Dávid elmondta, hogy Magyarország nagyon jó gabonaexport képességgel rendelkezik. 2024. év egy úgynevezett „alapozó” évként datálódik, 2025. évben a pályázatok beérkezését követően fellendülés várható. A fel nem dolgozott termékek egy közepes jövedelmi csapdát idézhetnek elő, így a termékek feldolgozása, annak növelése, az adottságok kiaknázása nagyobb jelentőségű. A minőségi termékek előállítására való törekvés és a gazdaságok ellenállóképességének fokozása még nagyobb jelentőséggel bír a jövőben.

Ricardo Arioli Silva – Fenntarthatóság a brazil mezőgazdaságban címmel tartott előadást, ahol a saját gazdaságukat mutatta be. A mezőgazdasági művelés alatt álló területek mellett védett területek is tartoznak a farmjukhoz és azok megőrzése szintén a feladatuk. A vetésszerkezetre is láthattunk példát, ugyanis október-novemberben no-till szója kerül elvetésre, utána betakarítják és január-februárban kukoricát vetnek takarónövénnyel. Május-júniusban a betakarított kukorica után a takarónövény megmarad és júliustól októberig legeltetetés folyik a területen. Ezzel a módszerrel biztosítható a talaj folyamatos borítottsága, illetve a szervesanyag visszapótlása. Ezek a legelők jobbnak bizonyultak, mint a kifejezetten erre a célra fenntartott területek. Brazíliában a területek 70%-án no-till művelést folytatnak.

A Kányai Mezőgazdasági Zrt. 7000 hektáron tevékenykedik precíziós eszközökkel és módszerekkel. Banki zöld és fenntartható hitelek igénybevételével is dolgoznak és több szempontot is figyelembe vesznek gazdálkodásuk során, mint például a műveletszám csökkentése, a szármaradványok talajba dolgozása, csökkentett talajtaposás, eke, tárcsa mellőzése, mikrobiológiai termékek felhasználása, szervestrágya kijuttatása, takarónövények vetése. Dr. Gergácz Zoltán elmondta, hogy a képződött szervesanyag mennyisége erősen függ a mikrobiális közösség élettanától és jellegétől, ennek kapcsán a talajjavítás és a talajélet növelése is fontos kérdés. Az adatgyűjtés fontosságára és a laboratóriumi vizsgálatok hasznosságára is felhívta a hallgatóság figyelmét. Precíziós terménytárolást is szeretnének megvalósítani, ugyanis egy hűtött, 13-15 oC –os környezetben nem számolhatunk rovarkártétellel, valamint a toxinmentes terményben a későbbiek során sem fejlődhetnek ki toxintermelő gombák.

A Syngenta Magyarország Kft. részéről Heicz Péter tartott ismertetőt az InterraScan-ről, ami egy precíziós talajtérképezést takar. Gamma sugárzást mér a scanner, illetve a talajmintavétel a felső 0-30 cm-ből történik. Ezekkel együtt informatikai térképelemzés és az adatok segítségével történik a következtetések levonása. A versenyképesség meghatározó tényezőnek mondható tehát az adatalapon való gazdálkodás a területek ismeretével kiegészülve.

A második panelbeszélgetés alkalmával a tapasztalatokból főleg a szántásos és szántás nélküli talajművelés érveit és ellenérveit hallgathattuk, okos mélylazítás alkalmazása is szóba került, illetve a szármaradványok további aprítása kapcsán tapasztaltak pozitív hatást. Egy érdekes javaslatot is hallhattunk, hasznos beszerezni egy penetrométert és használni a mindennapi gazdálkodás során, ugyanis a változásokat nagyon jól megfigyelhetjük vele a talajban.

Az Agrovir Kft. teljes körű gazdaságirányítási rendszerét is bemutatták dióhéjban, amely az elektronikus gazdálkodási naplóval is összeköttetésbe hozható és a mezőgazdaság valamennyi ágazatában elérhető. Agrovir közösségként pedig az adatok megoszthatók egymással, így a gazdálkodó tud viszonyítani a közösséghez, az adataikhoz. A fejlesztésben a következő lépés a mesterséges intelligencia felhasználása lesz, melynek segítségével például automatikus vetésforgó kiajánlása, agrotechnológia összerakása, automatizált beszerzés is megvalósulhat.

Az Agromap alkalmazásával digitális gazdatérképek készíthetők, illetve gazdanapló vezetését is lehetővé teszi. A programba geodéziai funkció is beépítésre került a felhő alapú szolgáltatásba. A shape fájlok vidékfejlesztési pályázatok beadásakor is használhatóak, illetve az Axiál Kft.-vel együttműködvezónázási rendszerek létrehozása is lehetővé válik.

Traktorfelokosításról is hallhattunk, többek között automata kormányzás utólagos beépítéséről, RTK bázisállomásról, extrém rakományrögzítő és biztosító asszisztensről, speciális munkatér felügyelő asszisztensről vagy éppen terepi asszisztensről.

Az Agmatech Kft. a mezőgazdaságot egy „szerencsejátékhoz” hasonlította, a köztük lévő összefüggéseket taglalta. Kiemelték, hogy fontos az adatok rögzítése a gazdálkodás során és az összefüggések meglátása, melyből jövőbe mutató következtetések vonhatók le. A meglévő információk alapján a stratégiánkat is tudjuk változtatni, átgondolni. Szolgáltatásukban szintén szerepelnek térképek, illetve az AgLeader adatszolgáltatás több gazdálkodási naplós programmal is összekapcsolható.

A harmadik panelbeszélgetés témája a finanszírozás és a támogatások voltak. A 2024-es évben több pályázat is kiírásra fog kerülni, és ebben az időszak inkább a felkészülésre kell fektetni a nagyobb hangsúlyt, a megvalósítás pedig várhatóan a következő évben lesz majd lehetséges. Kedvezőbb kamatkörnyezettel, elérhető összegű, kamatú forrásokkal lehet majd elindulni a megvalósítás útján. Kiemelt elbírálási szempont lesz a pénzügyi kifizethetőség, megvalósíthatóság, az életképesség alakulása, illetve a bankképesség is fontos tényezővé válik. A terménypiaccal kapcsolatban elmondták, hogy jelentős a raktározott termékek mennyisége, a takarmány minőség ára várhatóan nem fog emelkedni, valamint kiemelték, hogy az étkezési, a jobb paraméterekkel rendelkező termények értékesíthetőségére nagyobb az esély, továbbá a minőségi termelésre kellene törekedni.