A borókaszú (Phloeosinus aubei) a tuják és ciprusfélék egyik legjelentősebb kártevője. A kereskedelemnek és a klímaváltozásnak köszönhetően folyamatosan terjed Európában. Rágási kártétele mellett entomopatogén gombák vektora is, így számottevő károkat okoz faiskolai ültetvényekben és városi parkokban egyaránt.

Rajzásának előrejelzése és tömeges csapdázása ez idáig megoldatlan volt, hiszen ismeretlenek voltak azok az illatanyagok, melyek a faj számára vonzóak lehetnek.

A közelmúltban az HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont munkatársai sikeresen azonosították a kártevő aggregációs feromonjának két komponensét. Kísérleteik során a nőstény bogárból nyert kivonatokat egyedi műszerrel, ún. bioszenzoros gázkromatográffal (GC-EAD) elemezték. A kivonatokban talált és a borókaszú csápja által érzékelt komponenseket GC-MS analízissel azonosították. A két ez idáig ismeretlen komponens szintetikus mintáival viselkedési vizsgálatokat is végeztek. A kutatók által azonosított komponensek, melyek a faj aggregációs feromonjának bizonyultak, a (–)-a-pinén és (–)-mirtenol. A laboratóriumi viselkedési vizsgálatokat az HUN-REN ATK intézetében rendelkezésre álló négykarú olfaktométerrel végezték. Vizsgálataik alapján a két komponens külön-külön és egymással kombinálva is hatékonyan vonzotta a hím és nőstény borókaszú egyedeket. A vizsgálatok eredményét szabadföldi csapdázásos kísérletekkel is megerősítették.

Ennek az eredménynek köszönhetően megnyílik a lehetőség a borókaszú rajzásának előrejelzésére és követésére. Tömeges csapázásra sajnos még nem alkalmas a módszer, hiszen további, eddig még ismertelen komponensek is azonosításra várnak. A kutatók ebben az irányban is fontos, előremutató eredményeket értek el. Az új komponensek azonosítása és a viselkedési vizsgálatok folyamatban vannak.

Az eredményeket a Journal of Applied Entomology, nemzetközi folyóiratban publikálták.

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jen.13231