Spray2RateNGe Kalkulátor

Spray2RateNGe Kalkulátor

Friss hírek

Tagline

Ingyenesen használható a permetlé optimális beállításához segítséget nyújtó kalkulátorunk Kwizda Agro, Arysta LifeScience támogatással. ITT

Bővebben...
Webes analízis

Webes analízis

Tagline

Kamaránk saját fejlesztésű programja. Hogy pontosabb mérési eredmények legyenek. Felület analízis Megszámolás Kárbecslés

Bővebben...
Pest monitor

Pest monitor

Tagline

Elindult a nyugati határ menti megyék közös honlapja. Három nyelven fog üzemelni. Minden közérdekű kártevőről információkat fog közölni. Mindenkitől várunk…

Bővebben...

Aktuális ajánlatok

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János  

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, EU, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján - 2018. január:

- Sikeresen zárultak a tárgyalások a búza export engedélyeztetése érdekében az egyiptomi növényegészségügyi hatósággal:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/sikeresen-zarultak-a-targyalasok-a-buza-export-engedelyeztetese-erdekeben-az-egyiptomi-novenyegeszsegugyi-hatosaggal

- A biztonságos mezőgazdasági termelés kiinduló pontja a növényvédelem - mondta Nagy István, az agrártárca parlamenti államtitkára a Növényvédelmi Bizottság ülésén az FM-ben:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-biztonsagos-mezogazdasagi-termeles-kiindulo-pontja-a-novenyvedelem

- A zöldítésbe vont területeken tilos a csávázott vetőmag használata:
 
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-zolditesbe-volt-teruleteken-tilos-a-csavazott-vetomag-hasznalata

- Újabb borvidékeken (a Neszmélyi, az Etyek-Budai és a Pécsi borvidéken) azonosította a Nébih a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget:
http://portal.nebih.gov.hu/-/ujabb-borvidekeken-azonositotta-a-nebih-a-szolo-aranyszinu-sargasag-betegseget

- Növényvédelemben felhasználható, nem engedélyköteles termékek a környezettudatos felhasználók részére:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/novenyvedelemben-felhasznalhato-nem-engedelykoteles-termekek-a-kornyezettudatos-felhasznalok-resze-1

- “Olcsó gyilkos” címmel írt átfogó cikket a hamisított növényvédő szerekről a Haszon Agrár Magazin decemberi száma:
https://hucpa.hu/wp-content/uploads/2017/12/Hamisitott_2017_12.pdf 

- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

- A Bizottság (EU) 2017/2313 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai előírások meghatározásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&from=HU

- A Bizottság (EU) 2017/2324 végrehajtási rendelete (2017. december 12.) a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2324&from=HU

- A Bizottság (EU) 2017/2329 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2329&from=HU

- A Bizottság (EU) 2017/2352 végrehajtási határozata (2017. december 14.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 8356. számú dokumentummal történt)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2352&from=HU

- 57/2017. (XII. 14.) FM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2017/211. (XII. 14.)

Hatályos: 2017. 12. 17.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17211.pdf

- A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2374 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. december 15.) egyes károsítók Unióba történő behurcolásának megelőzése céljából bizonyos harmadik országokból származó növények és hibridjeik termésének szállítására, tárolására és feldolgozására vonatkozó feltételek megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2374&from=HU

- HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2017. május 4-i (EU) 2017/776 bizottsági rendelethez

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:342:FULL&from=HU

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/2393 RENDELETE (2017. december 13.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU rendelet módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:350:FULL&from=HU

- Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése (2017/C 438/11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:438:FULL&from=HU

- XXVIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum (Keszthely, 2018.01.17-19):
Programok -
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/wp-content/uploads/program_20180109.pdf
Szekcióprogramok
- https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/wp-content/uploads/szekcioprogram_2018_01_09.pdf

- Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért 35. találkozója, valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 24. konferenciája (2018.03.08-10. Nova):
http://gyomostarsasag.hu/a-tarsasag-talalkozoi/talalkozok-2010/talalkozunk-2018-ban-is

- ISCE (International Society of Chemical Ecology) 34. éves ülése Budapesten 2018.08.12-18-án (East meets West. Budapest brings chemoecologists together):
http://isce2018.premium.shp.hu/ 

- A Horizon 2020 Emphasis (a kártevők és a káros idegen fajok hatékony kezelése: integrált megoldások a mezőgazdaságban) nevű projekthez „korai alkalmazókat” keresnek:
http://novenyvedelem.nak.hu/hirek/legyen-emphasis-korai-alkalmazo

- Az év emlőse 2018-ban - a földikutya fajcsoport:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-ev-emlose-a-foldikutya

- Az év rovara 2018-ban - az óriás-szitakötő (Anax imperator):
http://mttmuzeum.blog.hu/2017/12/19/az_ev_rovara_2018-ban_az_orias-szitakoto_anax_imperator

- Az év madara 2018-ban - a vándorsólyom (Falco peregrinus):
http://www.mme.hu/2018-ev-madara-vandorsolyom

- Az év vadvirága 2018-ban - a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe):
http://mttmuzeum.blog.hu/2018/01/03/kiderult_mi_az_ev_vadviraga_2018-ban

- Az év fája 2018-ban – a virágos kőris (Fraxinus ornus):
http://erdo-mezo.hu/2017/11/20/oee-a-viragos-koris-az-ev-faja-2018-ban/ 

- Az év gombája 2018-ban – a süngomba (Hericium erinaceus)
http://www.gombanet.hu/ev-gombaja-2018

- Az év hala 2018-ban – a balin (Leuciscus aspius):
http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php

- Az év hüllője 2018-ban – az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara vivipara):
http://www.mme.hu/az-elevenszulo-gyik-az-ev-hulloje-2018-ban

- Agrofórum 2018. januári számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

- Mezőhír 2018. januári számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

- Növényvédelem folyóirat 2018/01. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

- MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

- Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

- Agrárágazat.hu:
http://www.agraragazat.hu   

- Agrotrend.hu:
http://www.agrotrend.hu/

                                                                              

Budapest, 2018.01.15.                                     

Barátsággal és BUÉK:

Dr. Molnár János  

 

Eseménynaptár

Felügyelői körzetek

felügyelői körzetek 2018 vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Osztály

Vas megye méhsürüség

mehsuruseg [320x200]

Média partnerünk

banner-280x320

Partnereink

Ügyvédünk:

Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia

30 6865013

Üzemorvosunk:

Dr. Bakó Ildikó  30 9367266

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba