Spray2RateNGe Kalkulátor

Spray2RateNGe Kalkulátor

Friss hírek

Tagline

Ingyenesen használható a permetlé optimális beállításához segítséget nyújtó kalkulátorunk Kwizda Agro, Arysta LifeScience támogatással. ITT

Bővebben...
Webes analízis

Webes analízis

Tagline

Kamaránk saját fejlesztésű programja. Hogy pontosabb mérési eredmények legyenek. Felület analízis Megszámolás Kárbecslés

Bővebben...
Pest monitor

Pest monitor

Tagline

Elindult a nyugati határ menti megyék közös honlapja. Három nyelven fog üzemelni. Minden közérdekű kártevőről információkat fog közölni. Mindenkitől várunk…

Bővebben...

Aktuális ajánlatok

Felhívjuk a zártkerti szőlőtulajdonosok figyelmét, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence dorée) fertőzés miatt elrendelt növény-egészségügyi zárlati intézkedés az alábbiak szerint módosult.

fitoplazma.jpg

SZŐLŐ ARANYSZÍNŰ SÁRGASÁG FITOPLAZMA (FLAVESCENCE DORÉE)

A Grapevine Flavescence dorée phytoplasma napjainkra a szőlő egyik legrettegettebb betegségévé lépett elő, jelentőségét jól mutatja, hogy sok szakértő a modern kor filoxérájaként utal rá. A fitoplazma sejtfal nélküli baktérium, amely a növény szállítószöveteiben tenyészik, ezáltal a szőlőn jellegzetes tüneteket, a levelek háromszög alakú kanalasodását, színeződését, a bogyók töppedését, valamint a vesszők beérésének elmaradását okozzák. A betegség a szőlőn kívül az erdei iszalagot, az éger fajokat és a bálványfát is fertőzi, azonban önállóan nem képes terjedni a gazdanövények között. Jelentősége akkor nőtt meg, amikor nálunk is megjelent elsőrendű vektora, az amerikai szőlőkabóca. A kabóca a fertőzött növényből felveszi a kórokozót, amit aztán a lappangási idő letelte után élete végéig ürít a nyálmirigyein keresztül, de a tojásba nem kerül át.

Kémiai védekezésre a fitoplazma ellen nincs ismert lehetőség, a védekezés ezért a fertőzött növények megsemmisítésére, a vektor, illetve a gazdanövények (főleg az erdei iszalag) irtására irányul. A vektor lárváját levélvizsgálattal, a kifejlett egyedeket pedig sárga színcsapda segítségével viszonylag egyszerű kimutatni, ellene évi 2-3 célzott rovarölő szeres kezelés általában elegendőnek bizonyul.

Amennyiben bármilyen kérdése van a betegséggel, vagy a terjesztő vektorral kapcsolatban, kérje növényvédelmi szakember, vagy a hatóság segítségét!

Vas megyében a betegségnek eddig két dokumentált előfordulása ismert: Csehimindszenten 2014-ben, illetve Csehin 2015-ben. A jelenleg is érvényes, és megtett zárlati intézkedésekről a Felhívás részben bővebb tájékoztatást nyújtunk.

 

 

 

                                                           F E L H Í V Á S

Felhívjuk Csehi, Csehimindszent, Bérbaltavár községek zártkerti szőlőtulajdonosainak figyelmét, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence dorée) fertőzés miatt elrendelt növény-egészségügyi zárlati intézkedés az alábbiak szerint módosult:

Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a puffer zónában (biztonsági övezetben) az alábbi hatósági intézkedéseket rendelte el a károsító terjedésének megakadályozására:

A puffer zónában az összes szőlő- és szőlő szaporítóanyag-termelőre vonatkoznak az alábbi kötelezettségek:

- rendszeres ellenőrzést kell végezni júniustól a tenyészidő végéig szőlőterületén a szőlő sárgaság tünetek jelenlétének felderítése, a tünetek észlelése esetén értesítenie kell a hatóságot,

- az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv mintát vesz laboratóriumi vizsgálatra, ha nincs tünetes növény, tünetmentesből,

- a laboratóriumi vizsgálattal fertőzöttnek bizonyult növényeket megsemmisíteti, és egyéb indokolt intézkedéseket írhat elő a fertőzés bekövetkezése esetén a többi, egészséges növény megvédésére.

- védekezni kell az FD-vektorok (amerikai szőlőkabóca) ellen a hatóság előírása szerint; a növényvédő szeres kezelések adatainak nyilvántartását 3 évig meg kell őriznie,

- meg kell semmisíteni a hatóság által kijelölt szőlőnövényeket az előírtak alapján, és nem létesíthető szőlőiskola és szőlő törzsültetvény a kórokozóval fertőzöttnek minősített terület határától számított 100 méter távolságon belül.

- a puffer zónában található elhanyagolt ültetvényt és egyéb gondozatlan szőlőtermő területet úgy kell tekinteni, hogy a termelő, vagy tulajdonos nem teljesítette a zárlati károsító terjesztését végző rovarok (rovarvektorok) egyedszámának gyérítésére vonatkozó kötelezettségét.

Egy szőlőültetvény akkor tekinthető elhanyagoltnak, ha az alábbiak mindegyike teljesül:

- nem végeznek rendszeres művelést,

- nem végezték el a legutóbbi téli metszést, így a hajtások átnyúlnak a sorközbe és a soron belül, mely nem biztosítja a megfelelő növény-egészségügyi állapot fenntartása,

- a legalapvetőbb növényvédő szeres kezeléseket sem végezték el, ökológiai, vagy biogazdálkodás esetén nem alkalmazták az abban a rendszerben megengedett készítményeket.

Az elhanyagolt ültetvény nagy növény-egészségügyi kockázatot jelent a környező szőlőnövények számára. Ezért az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv folyamatosan vizsgálja a puffer zónában található szőlő ültetvények állapotát. Elhanyagolt ültetvény esetében – a tulajdonos előzetes értesítése nélkül - intézkedik a növényállomány gyökerestől történő eltávolítására és megsemmisítésére. A közérdekű védekezés költségei a termelőt, tulajdonost terhelik.

A Hatóság az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. törvény 60 § (1) bekezdésének a) pontja értelmében – kötelezően - növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke: 500 ezer Ft-tól - 100 millió Ft-ig terjedhet!

A szőlő aranyszínű sárgasága kórokozóról, az azt terjesztő amerikai szőlőkabócáról, az ellene való védekezés lehetőségeiről, az elhanyagolt szőlőterületekkel kapcsolatos intézkedésekről tájékoztató előadásokat hirdettünk, melyeknek a csehimindszenti kultúrház adott helyet. Az érintettek levélben, valamint hirdetményi úton lettek értesítve.

A lakossági fórumra a Vas megyei lakhellyel rendelkező gazdák kaptak meghívót. A megyén kívüli lakhellyel rendelkező szőlőterület-tulajdonosokat a felhívás szerinti tájékoztatóval értesítettük a zárlati intézkedésekről.

Fórumunkon összesen 82 fő jelent meg a három alkalom valamelyikén, a tapasztalatok szerint leginkább azok, akiknek a területe rendben van tartva. A fórumon részletes tájékoztatást adtunk az érvényes zárlati intézkedésekről, a terjesztő vektor előrejelzéséről, védekezési lehetőségekről, és kiemelten a potenciális fertőzési veszélyt jelentő elhanyagolt szőlőültetvényekkel kapcsolatos teendőkről, hangsúlyozva, hogy önkéntes teljesítés esetén a hatósági beavatkozás elkerülhető. A gondos gazdákat a fertőzési gyanú kötelező jelentésén, és a vektor elleni dokumentált védekezésen kívül egyéb hatósági intézkedés nem érinti.

A földhivatali nyilvántartás szerint érintett területek listája a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján elérhetőek.

Az elhanyagolt ültetvények felderítésének időpontjait a három érintett település hirdetőtábláin, illetve honlapunkon közhírré tesszük. A pontos időpont meghatározása az időjárás függvénye lesz, de várhatóan április első felétől indulóan lesz lebonyolítva.

Felhívjuk a körülhatárolt terület által nem érintett vasi szőlősgazdák figyelmét is arra, hogy a betegség terjedését megelőzendő, a fent említett módon tartsák rendben ültetvényeiket. Védekezzenek az amerikai szőlőkabóca ellen, és ha a leírt tünetekkel találkoznak, értesítsék hatóságunkat.

 

Eseménynaptár

Felügyelői körzetek

Felügyelői körzetek 2019 Vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Osztály

Vas megye méhsürüség

mehsuruseg [320x200]

Média partnerünk

banner-280x320

Partnereink

Ügyvédünk:

Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia

30 6865013

Üzemorvosunk:

Dr. Bakó Ildikó  30 9367266

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba