Spray2RateNGe Kalkulátor

Spray2RateNGe Kalkulátor

Friss hírek

Tagline

Ingyenesen használható a permetlé optimális beállításához segítséget nyújtó kalkulátorunk Kwizda Agro, Arysta LifeScience támogatással. ITT

Bővebben...
Webes analízis

Webes analízis

Tagline

Kamaránk saját fejlesztésű programja. Hogy pontosabb mérési eredmények legyenek. Felület analízis Megszámolás Kárbecslés

Bővebben...
Pest monitor

Pest monitor

Tagline

Elindult a nyugati határ menti megyék közös honlapja. Három nyelven fog üzemelni. Minden közérdekű kártevőről információkat fog közölni. Mindenkitől várunk…

Bővebben...

Aktuális ajánlatok

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MGI, MTI, EU, Youtube.com, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján - 2018. április:

 

- Beszámoló a Növényvédelmi Bizottság 2018. január 12-i, a Földművelésügyi Minisztériumban megtartott üléséről:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=3f794843-eb1d-e369-3b3e-00001ca57959

 

- Gábriel Géza a Növényvédelmi Nemzeti Cselekvési Terv felülvizsgálatáról:
https://www.youtube.com/watch?v=zNHQ5g_4xM0

- Permetezéskor vigyázzunk a méhekre is!
http://portal.nebih.gov.hu/-/permetezeskor-vigyazzunk-a-mehekre-is-  

 

- Tájékoztatás a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica és napraforgó területekről szóló bejelentések 2018. évi rendjéről:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztatas-a-neonikotinoid-hatoanyagu-csavazoszerrel-kezelt-kukorica-es-napraforgo-teruletekrol-szolo-bejelentesek-2018-evi-rendjerol

 

- Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek:
http://portal.nebih.gov.hu/-/legi-novenyvedelemhez-hatosagi-engedellyel-rendelkezo-szervezet-1

 

- Folytatódik a vetőburgonya fokozott ellenőrzése:
http://portal.nebih.gov.hu/-/folytatodik-a-vetoburgonya-fokozott-ellenorzese

 

- Dr. Horváth József az idegenhonos növényvírusok megjelenéséről:
https://www.youtube.com/watch?v=bwt7xxEaQzo&feature=youtu.be

 

- MTI: Az EU engedélyezte a Bayer számára a Monsanto felvásárlását:
https://www.news4business.hu/kozlemenyek/press_release.php?id=36163&no_results_total=1672&lstresults=3

 

- Pethő Ágnes: A növényvédő szerek hatóanyagokon kívüli összetevőiről, Növényvédelem 2018, 81 (56): 3 110-115.:
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=155097

 

- Novák Róbert: Összefoglaló a Tizedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyamról, Magyar gyomkutatás és technológia 2017, 18. évf. 1. szám 67-74. oldal:
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=152488

 

- International Ragweed Day in 2018 is on Wednesday, June 27, 2018 (Nemzetközi Parlagfű Nap: 2018.06.27.):
https://www.wikidates.org/wwholidays/international-ragweed-day-2018.html

- Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható egyszerű anyagok valamint forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező növényvédelmi célú készítmények és termésnövelő anyagok listája (frissített):
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/az-okologiai-gazdalkodasban-felhasznalhato-forgalomba-hozatali-es-felhasznalasi-engedellyel-rendelkezo-novenyvedelmi-celu-keszitmenyek-es-termesnovelo

 

- Korábbi EK műtrágya nyilvántartások (ugyanis az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerint az EK-műtrágyákat az áru beérkezésekor a szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében be kell jelenteni a NÉBIH-nél):
http://portal.nebih.gov.hu/-/korabbi-ek-mutragya-nyilvantartasok

 

- Növényvédelmi hatósági kapcsolattartó pontok: Területi kapcsolattartó pontok - Megyei kormányhivatalok elérhetőségei - Nébih elérhetőségei - 24 órás szolgálatot ellátó növény- és talajvédelmi hatósági határkirendeltségek:
http://portal.nebih.gov.hu/hu/nemzeti-novenyvedelmi-cselekvesi-terv

 

- Vizsgálóhelyek hatósági (GEP) elismerése hatáskörben eljár a Pest Megyei Kormányhivatal:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/vizsgalohelyek-hatosagi-gep-elismerese

 

- NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság budapesti és megyei laboratóriumainak elérhetőségei:
http://portal.nebih.gov.hu/kapcsolat/laboratoriumok/nebih-laboratoriumok

 

- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

- A Bizottság (EU) 2018/291 végrehajtási rendelete (2018. február 26.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a bifentrin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0291&from=HU

- A Bizottság (EU) 2018/296 végrehajtási rendelete (2018. február 27.) a Reynoutria sachalinensis kivonat hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0296&from=HU

- A Bizottság (EU) 2018/303 végrehajtási rendelete (2018. február 27.) a Reynoutria sachalinensis kivonat hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0303&from=HU

- A Bizottság (EU) 2018/309 végrehajtási rendelete (2018. március 1.) a propineb hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0309&from=HU

- Helyesbítés a Reynoutria sachalinensis kivonat hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról szóló, 2018. Február 27-i (EU) 2018/303 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 59., 2018.3.1.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0303R(01)&from=HU

- A Bizottság (EU) 2018/484 végrehajtási irányelve (2018. március 21.) a 93/49/EGK irányelvnek a Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0484&from=HU

- A Bizottság (EU) 2018/490 végrehajtási határozata (2018. március 21.) a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2007/365/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2018) 1607. számú dokumentummal történt)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0490&from=HU

 

- Növényvédelem folyóirat 2018/03. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-03-07

 

- Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

 

- Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

 

- MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

- Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

 

- Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

- Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

- Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

 

Budapest, 2018.04.17.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János  

 

Eseménynaptár

Felügyelői körzetek

Felügyelői körzetek 2019 Vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Osztály

Vas megye méhsürüség

mehsuruseg [320x200]

Média partnerünk

banner-280x320

Partnereink

Ügyvédünk:

Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia

30 6865013

Üzemorvosunk:

Dr. Bakó Ildikó  30 9367266

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba