Aktuális ajánlatok

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

 

 

Rövid összefoglaló tájékoztató az elektronikus növényorvosi vény rendszer használatáról és az e-vény kitöltésről

Az elektronikus növényorvosi vény rendszer e-vény.hu domain név alatt egy szerveren fog működni, amit a szolgáltató cég üzemeltet, elérése a kamara honlapján keresztül fog történni. Az e-vény tartalmi része a rendeletben meghatározott kötelező tartalom lesz.

Regisztráció:

A felhasználónak a rendszer használatához regisztrálnia kell. A regisztráció során felviszi a rendszerbe azokat az adatait, amelyek szükségesek az e-vény kitöltő rendszer használatához. Az e-vény rendszer működtetéséhez szükséges minden megye részéről egy megyei adminisztrátor, aki az országos adminisztrátorral, rajta keresztül a rendszer üzemeltetőjével bármikor kapcsolatba léphet. A felhasználói regisztrációról az illetékes megyei adminisztrátor értesítést kap, az ő feladata lesz a regisztrált növényorvos érvényes kamarai tagságának ellenőrzése, vagyis a rendszer használati jogosultságának ellenőrzése. Amennyiben probléma van, jelzi az üzemeltetők felé, és ez a regisztráció azonnal érvénytelenítve lesz. A regisztrációról a rendszer e-mailben visszaigazolást küld. Regisztráció után a növényorvos be tud lépni a vénykitöltő felületre.

A forgalmazóknak is regisztrálniuk kell a rendszerbe abból a célból, hogy az e-vénnyel érkező vásárló érvényes vényének lehívásához be tudjanak lépni. Ez egy egyszeri és nagyon egyszerű regisztráció lesz

Belépés a vénykitöltő felületre:

A belépéshez azonosítóra van szükség, ami a növényorvos engedélyének száma lesz. Az azonosító beírása után be kell írni az egyedi jelszót. A jelszót a felhasználó a rendszertől kapja e-mailben a regisztrációja során. Első belépés után a jelszót tetszés szerint meg lehet változtatni. Belépés után a felhasználó a főoldalra kerül, ahol több menüpont található. Itt található az e-vény készítés menüpont, amelybe lépve lehet a vény kitöltő felületet elérni.

E-vény készítés:

A rendszer automatikusan generálja az e-vény sorszámát, amely a megyekódból, a vény időrendi sorrendben generált sorszámából, valamint az e-vény beváltási kódból fog állni. Ezután a vény kitöltése értelemszerűen történik. Be lehet írni a mezőgazdasági termelő nevét, illetve a már rögzített termelő nevét és adatait legördülő listából kiválasztva beilleszteni. Ezt követően az érintett terület adatait kell beírni, illetve a terület nagyságot. A kezelendő kultúra beírása legördülő listából történő beillesztéssel történik. A növényvédő szer neve listából beilleszthető. A rendszer a NÉBIH adatbázist használatára épül. Az adatbázishoz történő hivatalos hozzáférés megvan. A károsító neve listából beilleszthető, illetve beírható. A dózist be kell írni, az egység pedig legördülő listából illeszthető be, ami tetszés szerint bővíthető. A növényvédő szer igény a terület nagyságából és a dózisból automatikusan kiszámolásra és beírásra kerül. Helyettesítő növényvédő szer felvitele is lehetséges lesz. A kitöltés után a felvitel gombra kattintva a felületen megjelenik a komplett vény a kitöltött adatokkal. Ekkor még lehetséges visszalépés és módosítás. Egy következő kattintással kerül a vény lezárásra, ami után már nem módosítható, csak stornózható. A kitöltött és lezárt vény egyedi kódot kap, a beváltás ezzel a kóddal történik.

A kitöltő felület alján nyomtatás, stornó, beváltási kód, munkautalvány és vissza menüpontok találhatók. A vényhez lehetőség lesz a rendszeren keresztül munkautalvány csatolására is.

A vény beváltása:

A termelő a regisztrált forgalmazónál tudja a vényt beváltani. Amennyiben az érintett forgalmazó még nem regisztrált, a vény beváltása előtt egyszerűen és gyorsan megteheti ezt. A regisztrált forgalmazó saját azonosítójával belép a rendszerbe. Amennyiben szükséges, telephelyet is tud rögzíteni. Kiválasztja a telephelyet, és ezután tud továbblépni a kód beíráshoz. A termelő a kódját átadja a forgalmazónak, és a kód alapján a rendszer beolvassa a vényt. Ez alapján kiadható a növényvédő szer. A beváltás során a vény egy kattintással a rendszerből kivezetésre kerül, és letárolásra a beváltott vények közé. Itt lehet nyomtatni, de ismételt beváltás már nem lehetséges. Rögzítésre kerül, hogy a beváltott vényen szereplő készítmények közül melyik került ténylegesen kiadásra. A vény beváltása során kiadásra nem került készítmények felírása érvényét veszti. Ezek megvásárlásához új vényt kell kiállítani. Amennyiben valaki még egyszer próbálkozik a beváltási kóddal, a rendszer jelzi, hogy ezt a vényt már beváltották.

Egyéb kérdések:

A rendszer online és offline üzemmódban is alkalmazható. Számítógépen, PC-n, okos telefonon, I-pad-en is elérhető.

A kiállított vények több szempont szerint listázhatók. A felhasználó növényorvosnál az általa kiírt vények kerülnek listázásra. Országosan az összes kiállított vény növényorvosonként listázva hozzáférhető az országos adminisztrátor által, aki e pozíciójában a kamara képviselője. Az összes felírt megyei vény megyei növényorvosonként kerül listázásra, amihez a megyei adminisztrátor fér hozzá. Az országos adminisztrátort a kamara elnöksége jelöli ki. A megyei adminisztrátorokat a megyei szervezetek jelölik, amennyiben nincs, akkor a rendszert használó megyei növényorvosok maguk közül kell, hogy válasszanak valakit.

Az e-vény készítő rendszerhez másnak hozzáférése nem lesz. Az ellenőrző hatóságnak sem. Amennyiben a hatóság ellenőrizni akar, az ellenőrzés alá vont növényorvostól közvetlenül kapja meg kizárólag az ellenőrzött személy vényeihez a hozzáférést. Ha ez akadályba ütközik, akkor a megyei adminisztrátor adhatja ki az ellenőrzött növényorvos vényeihez történő hozzáférést a hatóságnak. Az ellenőrzés ilyen módját az ellenőrző főhatóság vezetőjével leegyeztettük, az ő egyetértésükkel tervezzük így.

A rendszer használata opcionális, és díjköteles. A felhasználók száma szerinti licence díjat fizet a kamara az üzemeltetőnek szolgáltatási szerződés szerint. A licence díj bruttó 16 000 Ft/fő/év, ami az eredeti 20 000 Ft-os összegről tárgyalásaink eredményeként csökkent. Az elnökség döntése értelmében az első évben a felhasználó nem fizet, a kamara vezetése ezzel is szeretné ösztönözni a növényorvosokat, hogy használják a rendszert. A rendszer használatának licence díját az országos kamara és a megyei kamarák fizetik 50-50 % arányban. A megyei kamara annyi fő után fizeti az 50 %-ot, ahány fő a megyéből regisztrált e rendszerbe. Amennyiben valamelyik megyei kamara nem vállalja az összeg fizetését, akkor ezen díj rész fizetése e megyében a rendszert használó növényorvosokra hárul. A második évtől terveink szerint a felhasználóknak is fizetniük kell, mégpedig 1 db papír alapú vény költségével arányos mértékű díjat 1 db elektronikus vény kitöltéséért.

Az elektronikus növényorvosi vény rendszer üzemeltetőjével 1 éves szerződést kötünk. 1 év után értékeljük a tapasztalatokat, és a folytatásról aszerint döntünk. A szolgáltatási szerződésben a szükséges adatvédelmi szempontokat is érvényesíteni fogjuk.

Nyilvánvalóan még sok egyéb felmerülő kérdés is lesz, amelyekről szívesen nyújtunk tájékoztatást, illetve a rendszer használatával kapcsolatos oktatáson mindezek tisztázhatók. A kamarai elnökségi döntés után a rendszer működni fog. Jelezni fogjuk a dátumot, amikortól lehet regisztrálni a teszt üzemhez. Terveink szerint november 18-án 10.00-órakor tartjuk az oktatást a NÉBIH NTAI színháztermében, amelyre minden érintett és regisztrált növényorvos meghívást kap. Az oktatás után indult a teszt időszak. Ezen időszak alatt tetszőleges számban kitölthető vény, a forgalmazónál (regisztrált) lehívható, de ennek joghatása nem lesz, növényvédő szer rá ki nem adható. Terveink szerint 2016. január 1-től indul élesben a rendszer. Ekkor ismét regisztrálni kell. Csatlakozni a rendszerhez a későbbiek során is bármikor lehet.

A 43/2010-es rendelet módosítása folyamatban van. Ebben szerepel az elektronikus növényorvosi vény kitöltésének lehetősége a kamara által kidolgozott és üzemeltetett rendszer szerint. Módosító indítványunkban javasoltuk, hogy a vény tartalmi részére vonatkozó mellékletben a vényen a növényorvos aláírását és bélyegzőjét mint kötelező tartalmi részt egészítsék ki a „kivéve elektronikus növényorvosi vény esetében” - fél mondattal, és így minden teljesen jogszabályszerű lesz az e-vény kitöltése esetén is. Tudomásunk szerint a jogalkotók javaslatunkat elfogadják. A rendelet módosítás várhatóan rövidesen megjelenik.

Kérjük a Tisztelt Kollégákat, minél többen regisztráljanak a tesztüzemre, és vegyenek részt az oktatáson, és a későbbiek során minél többen használják az elektronikus növényorvosi vény kitöltő rendszert.

2015. október 24.

Dr. Tarcali Gábor

elnök, NMNK                

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba