Meghívó

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete meghívja minden tagját a 2016.02.26.-án 14:00 órakor tartandó éves közgyűlésére.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az ismételt Közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2016.02.26.-án 15:00 órakor tartjuk. Az ismételt Közgyűlés a megjelentek számára létszámtól függetlenül határozatképes.

Helyszín: Szombathely, Pálya u. 5.

Napirendi pontok:

 1. A vezetőség beszámolója

Előadó: Both Gyula Elnök

 1. A kamara 2015.évi gazdálkodása

Előadó: Both Gyula Elnök

 1. A Felügyelő Bizottság véleménye a pénzügyi beszámolóról

Előadó: Kondor Gábor a Felügyelő Bizottság Elnöke

 1. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság Beszámolója

Előadó: Baksa János Etikai és Fegyelmi Bizottság Elnöke

 1. Az Oktatási Bizottság Beszámolója

Előadó: Eredics András Oktatási Bizottság Elnöke

 1. A Növény- és Környezetbiztonsági Bizottság Beszámolója

Előadó: Ughy Péter Növény- és Környezetbiztonsági Bizottság Elnöke

 1. A kamara 2016. évi munkaterve és a 2016. évi költségvetése

Előadó: Both Gyula Elnök

 1. Kitűzők átadása, új kitüntetési rend megtárgyalása

Előterjesztő: Eredics András Oktatási Bizottság Elnöke

Átadó: Both Gyula Elnök

 1. 43/2015 rendelet

Előadó: Balczár Zoltán alelnök

 1. KFT, alapítvány megalapításának tárgyalása, szavazás

Előadó: Both Gyula Elnök

 1. Két Új Bizottság felállítása, bizottsági tagok megválasztása (Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Szociális Bizottság)

Előterjesztő: Skriba Lajos (jelölő bizottság tagja)

 1. Egyebek/ kirándulás, sportnap/

Előadó: Both Gyula Elnök

 

Szombathely, 2016. február 8.