A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete 2018.03.02. tartotta éves rendes közgyűlését. Both Gyula elnök évértékelőt tartott, és megszavazásra került a kredit pontos mérnöktovábbképzés.

A közgyűlésre a Vasszécsényi Új-Ebergényi kastélyban került sor. A tagság több mint egyharmada jelent meg.

Both Gyula elnök évértékelőjében arról beszélt, hogy a jogszabályok burokban tartották a szakmát, és a növényvédősöknek nem kellett fejlődni. Nem voltak szakmai továbbképzések, fejlesztések és nem tudott kialakulni egy szaktanácsadói réteg. Ezeket a feladatokat a külföldi szaktanácsadók, a NAK, a forgalmazó és kereskedő cégek vették át. A kamara ajánlást ad ki a növényorvos által végzett szolgáltatások munkadíjának alsó és felső határára vonatkozóan. Ez a kamarai törvény módosítás már megint csak a burok megerősítésére szolgál. A gazda kap permetezőbemérést, szolgáltatási szerződést garantált árral, és kap receptet, de ezért a növényvédőstől mit is kap?

A nagy többségnek még egy mikroszkópja sincs, nincsenek eszközök, programok, előrejelzési rendszer, csapda hálózat. Nincs gyom, és tápanyag térkép stb.

A permetező bemérés egy garancia nélküli kötelező szolgáltatás. Minden kísérlet azt mutatja, hogy a tiszta vízzel történt vizsgálat teljesen eltér a növényvédőszeres adalékanyagos permetlé szórásképétől, és akkor még nem beszéltünk a PH és NK módosító hatásairól.

Szóba került a szermaradék kérdése, és az élelmiszereinkben megtalálható toxinok kérdése. Kiemelésre került a gomba spórák egészségkárosító szerepe is.

Both Gyula elnök ismertette az új eszközöket és fejlesztett programokat.

A 2017 év rendezvényeinek ismertetése után a gazdálkodás eredményei kerültek szóba. Minimális veszteséggel zárta a VMNK az évet, de kb. 4 millió forintos beruházást hajtott végre.

Both Gyula elnök kiemelte az Osztrák kamarával, a Soproni Egyetemmel kötött szerződés jelentőségét, ami a pályázatokhoz nagyon fontos kitétel. A Misszió Tours is 10 évre visszamenőleg adott igazolást a szakmai utak szervezéséről.

2018. év tervei között szerepelt az Ausztriában az eszközeink, programjaink bemutatására kerül sor szakembereknek és gazdáknak. Kirándulás a Soproni egyetemre és Cseh országba. Az állandó programok is megrendezésre kerülnek /sportnap, bál, konferencia/.

A bizottsági elnökök beszámolói után sorra kerültek a kitűzők átadása, és Farkas István Külföldi kapcsolatok Bizottság Elnöke kapta az év kiváló növényorvosa emlékgyűrűt.

A kredit pontos átállás tervezetét Eredics András Oktatási Bizottság Elnöke ismertette. Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia ügyvédnőnk a jogszabályoknak megfelelőnek tartotta az előterjesztést. Az ötévenkénti továbbképzés, sok esetben az elavult jogszabályok és ismeretanyagról szólt. Most minden évben frissülhet az ismeretanyag, bővülhet a szakmai tudás. A téma megvitatása után, a jelenlévők nagy többsége megszavazta a kreditpontos képzésre történő átállást.

 

 pdf

Beszámoló