Permetező drónpilóta képzés aktualitásai 2023.01.20. – Borhi András

Magyarországon 2022. év fordulópontot jelentett, térhódítás előtt állnak a permeteződrónok, de nélkülözhetetlen a megfelelő szaktudás. Jogi szempontból gőzerőkkel folynak az egyeztetések, valamint a törvényhozás a mielőbbi használat céljából. Ennek egyik eredménye, hogy a permetező drónpilóta képzés elérhető, a NÉBIH által akkreditált képzési helyeken, amelyek megfelelnek az elvárásoknak. Közülük az ABZ Drone Kft. tudásanyagát és képzését szeretném bemutatni, amely az országban elsőként kapta meg a jogot az oktatás megkezdésére.

C:\Users\Andrew\Desktop\PG ZV\SMB320-Agricultural-drone.jpg

A pilóta nélküli légijárművek (UAV) adta rendkívül széles lehetőségeknek köszönhetően nem csak a mezőgazdaságban, de más ipari feladatokban is egyre többen támaszkodnának drónos megoldásokra. Felmerülhet azonban a kérdés: Vajon mennyire hatékony, biztonságos és költségcsökkentő ez a technológia? És ami még fontosabb ezen kérdéseknél: Mik a jelenleg érvényben lévő jogszabályi feltételek, amelyeknek meg kell felelni? Egy laikus számára valóban kihívást jelent eligazodni a jogszabályok sorai között, így segítségül Keczer Máté, az ABZ Drone Kft. UAS Műveleti Igazgatója ad útmutatást ezen kérdések tisztázásában.

Magyarországon a pilóta nélküli légijárművek használatára vonatkozó jogszabályok a Bizottság (EU) 947/2019. Végrehajtási Rendeletén alapulnak.

Jelenleg a drónokkal történő műveleteket három különböző csoportba sorolhatjuk:

-Nyílt,
-Speciális,
-Engedélyköteles

A nyílt kategórián belül három alkategóriával, az A1, A2 és A3 alkategóriákkal találkozhatunk, melyekben történő üzemeltetés, csakis a megfelelő kompetencia tanúsítvány birtokában lehetséges.

A nyílt kategóriában végzett drónos műveletek során az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

  • A drón maximális felszálló össztömege (MTOM) nem haladhatja meg a 25 kg-ot,
  • A drón nem repülhet embertömeg felett;
  • A drónos művelet a földfelszíntől mért magassága (AGL) nem haladhatja meg a 120 métert (kivéve akadályok átrepülésekor);
  • A drónnal végzett művelet során az üzemeltetés látótávolságon belül, vagy 1 km-es távolságon belül kell, hogy történjen;
  • A külső személyektől – a jogszabályban részletesen meghatározott – biztonságos távolságban történhet a repülés
  • A művelet során nem történik anyagkijuttatás (pl. víz)

Ezen követelmények alapján tehát nyílt kategóriájú műveletről beszélünk, amikor valaki monitoring drónnal történő felméréseket szeretne végezni gazdálkodásában, a külső személyektől biztonságos távolságot tartva. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a drónunk maximális felszállótömege meghaladja a 120 grammot, rendelkezik adatrögzítővel vagy a távpilótától 100 méternél messzebb repül, a leendő drónpilótának további kötelességeket is teljesítenie kell. Ezek közé tartozik az UAS és az üzembentartó kötelező regisztrációja a Technológiai és Ipari Minisztériumnál. Ha a távpilóta drónjával kereskedelmi tevékenységet végez, vagy az eszköz maximális felszállótömege eléri a 250 grammot, akkor felelősségbiztosítási kötelezettség is fellép.

A monitoring drónokon túl a permetező drónok mezőgazdaságba történő berobbanása rendkívül nagy kíváncsiságot ébresztett a legtöbb gazdálkodóban, azonban számos, kétkedő kérdés is felmerült az innovatív technológiával kapcsolatban. A Nébih által megfogalmazott előírások szerint a drónok csak akkor használhatók permetezésre, amennyiben egy ún. típusminősítési eljáráson sikeresen esnek át. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) által végzett típusminősítési vizsgálatoknak köszönhetően a légi kijuttatásra tervezett drónok ma már rendelkeznek ezen típusminősítéssel, így nem kérdőjelezhető meg többé a technológia hatékonysága.

C:\Users\Andrew\Desktop\PG ZV\1dji-agras-t30-novenyek-allapotfelmerese.png

Fontos megérteni, hogy a permetező drónok alkalmazásakor nem csak a légügyi hatóság, hanem a növényvédelmi keretrendszer, azaz a Nébih által előírt feltételeknek is meg kell felelni. A kijuttatható növényvédő szerek tekintetében már számos, drónnal történő GEP hatékonyságvizsgálat zajlott le különböző kultúrákban, különböző hatóanyagcsoportokra vonatkozóan, amelyek eredményeként várható, hogy a közeljövőben elérhetővé válnak növényvédő szerek is.

Mivel a permetező drónok anyagkijuttatásra tervezettek, üzemeltetésük egy magasabb kockázati műveleti kategóriába, ún. speciális kategóriába sorolandó. A speciális kategórián belüli műveletek elvégzéséhez azonban minden esetben három engedélytípus közül az egyik beszerzésére is szükség lesz: a műveleti engedélytípus azon pilótáknak lehet alkalmas, akik Magyarországon belül egy előre meghatározott területen, régióban, egy előre meghatározott eszközzel, jól meghatározható műveletet szeretnének végrehajtani. Az induló vállalkozásoknak sem kell azonban megijedniük, hiszen az ún. általános műveleti engedély birtokában számukra is elérhetővé válik a szolgáltatási tevékenység egy meghatározott területen. Míg a könnyű UAS üzembentartói tanúsítvány (LUC) pedig kizárólag azon jogi személyek számára lehet jó választás, akik előre nem meghatározott helyszínen, időben szeretnének drónnal végzett szolgáltatást végrehajtani. A megfelelő engedély beszerzése azonban még koránt sem elegendő. Drónnal történő növényvédelmi kezelésekhez az engedély beszerzése előtt, Nébih által akkreditált képzőintézetben kell egy ún. növényvédelmi drónpilóta, majd speciális képzésen keresztül: egy ún. pilóta nélküli légijármű irányítói igazolványt szükséges szerezni. Az ABZ Drone Kft az országban elsőként kapta meg az engedélyt a 127 órás növényvédelmi drónpilóta képzésének elindítására, így napjainkban is intenzíven folyik az oktatás.

Összefoglalva: A permetező drónpilóták számára az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

  • A Nébih által akkreditált képzőintézményben elvégzett növényvédelmi drónpilóta és speciális kategóriára vonatkozó képzések elvégzése (a bemeneti feltételek teljesítését követően);
  • A speciális kategóriában végzett műveletek végrehajtásához szükséges műveleti, általános műveleti vagy LUC engedély beszerzése;
  • Az UAS és az üzembentartó nyilvántartásba vétele;
  • Kötelező felelősségbiztosítás

 

Borhi András
Szaktanácsadó
Kísérletvezető, Eurofins Agroscience Services Kft.

További információk:

https://abzdrone.com/

https://mezohir.hu/2023/01/06/agrar-dron-dronpilota-permetezo-novrnyvedelem-mezogazdasag/ 2023. 01. 06.

C:\Users\Andrew\Desktop\321850209_706282074332266_8616851205498856389_n.jpg

Képzési tájékoztató – ABZ Drone Kft.

A NÉBIH által akkreditált növényvédelmi permetező drónpilóta képzésünk 127 órából áll, amely több blokkból tevődik össze. A hivatalos képzés összesen 15 napot vesz igénybe, azonban ezek a legtöbb esetben nem egymás utáni napok. A 15 napból 12 igényel személyes jelenlétet, 3 nap online kurzus van (Agrometeorológia).

4 modulból áll a képzés: Növényvédelmi drón alapismeretek; Agrometeorológiai ismeretek, Térinformatikai ismeretek, Növényvédelmi permetező drónkezelő gyakorlat

A modulokon belül képzésünk az alábbi tematika szerint épül fel:
– Permetező drónpilóta alapképzés (5 nap)
– Mezőgazdasági monitoring (1 nap)
– Területmérés, SHP/KML file készítés (1 nap)
– 3D modellezés képzés (1 nap)
– Pix4D fotogrammetria expert képzés (2 nap)
– Növényvédelmi permetező drónkezelő gyakorlat (2 nap)
– Agrometeorológiai alapismeretek (3 nap online)

A teljes, 127 órás képzés bemeneti feltételei:
– érettségi bizonyítvány
– B kategóriás jogosítvány
– 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam (zöldkönyv)
– A1/A3 kompetencia tanúsítvány (ennek megszerzésében tudunk segíteni)

A növényvédelmi drónpilótákról a Nébih nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba kerülés feltétele a növényvédelmi drónpilóta képzésen felül egy speciális képzés melynek az A2 drónpilóta jogosítvány bemeneti feltétele. A képzések után légtérhasználathoz egy speciális engedély megszerzése szükséges, ebben az ABZ Drone Kft. kollégái tudnak segíteni.