15/2023.

ELŐREJELZÉS, VÉDEKEZÉSI  JAVASLAT

SZŐLŐ

  1. július 22.

Fejlődési (fenológiai) stádium:

                                                  fürtzáródás (BBCH 79).

2023.07.015 – 2023.07.22-i időszakban mért csapadék / 

                                                                                         Bozsok                              4,6 mm

                                                                                         Celldömölk                     19,8 mm,

                                                                                         Chernelházadamonya     17,4 mm,

                                                                                         Ivánc                               28,0 mm,

                                                                                         Kőszeg                            28,8 mm,

                                                                                         Kőszegfalva                    12,8 mm,

                                                                                         Sé                                   5,2 mm,                                                                                                                                                         

                                                                                         Vaskeresztes                    24,0 mm.

2023.07.15 – 2023.07.22-i időszak átlaghőmérséklete:    

                                                                                           Bozsok                            24,34 C0

                                                                                           Celldömölk                     24,08 C0,

                                                                                           Chernelházadamonya     23,89 C0,

                                                                                           Ivánc                               22,33 C0,

                                                                                           Kőszeg                            22,76 C0,

                                                                                           Kőszegfalva                    23,40 C0,

                                                                                           Sé                                 22,89 C0,

                                                                                           Vaskeresztes                    22,95 C0.

 

Folyamatos levél vízborítottság / 100 %-os relatív páratartalom/ (2023. 07.15 – 07.22-ig): 

       Bozsok,          július 18-án 1 óra,

       Celldömölk,   július 21-22-én 14 óra hosszan,

       Chernelházadamonya,  július 15-én 4 óra, július 16-án 4 óra, július 17-én 6 óra,

                              július 18-án 1 óra, július 19-én 7 óra, július 19-20-án 8 óra, július 21-én 8 óra,

                              július 21-22-én 16 óra hosszan,

       Ivánc,             július 17-én 1 óra, július 18-án 2 óra, július 19-én 1 óra,

                              július 21-22-én 15 óra hosszan,

       Kőszeg,          július 18-án 4 óra, július 21-én 6 óra, július 21-22-én 19 óra hosszan, 

       Kőszegfalva , július 20-21-én 12 óra, július 21-én 3 + 14 óra, július 21-22-én 12 óra hosszan,

       Sé,                  július 15-én 3 óra, július 17-én 1 óra, július 18-án 3 óra,

                              július 21-én 4 +3 óra, július 21-22-én 18 óra hosszan,

       Vaskeresztes,  július 14-15-én 18 óra, július 16-án 4 óra,

                              július 17-én 7 + 1 óra, július 18-án 3 óra, július 18-19-én 11 óra,

                              július 19-én 1óra, július 19-20-án 8 óra, július 20-21-én 18 óra,

                              július 21-22-én 17 óra hosszan.

 

A Peronoszpóra (Plasmopara viticola BERK. ET CURT.): könnyű fertőzés feltétele a 3 órai , vagy azt meghaladó vízborítottság esetén megvalósult. Sőt, az 1 órai  vízborítottságnál is már elindulhatott egy újabb fertőzés. Súlyos fertőzés feltétele a július 21-22-i hosszú vízborítottság esetén létrejött. A lappangási idő a fertőzési időpontoktól számítottan a jelen hőmérsékleti viszonyok mellett levélen 4 – 5 nap. Hatékony védelemhez 10 napon belüli permetezési forduló szükséges. Felszívódó és kontakt készítmény alkalmazása ajánlható, különösen azokon a területeken fontos, ahol fertőzés mutatkozik. Védett ültetvényben is lehet találni fertőzést, így fokozottan szükséges a védelem fenntartása.

A Lisztharmat (Uncinula necator SCHEIN. BURR.) fertőzés kialakulásának továbbra is nagyon kedvezőek a környezeti viszonyok. A hosszan tartó magas páratartalom, a 22,23 – 24,34 CO-os átlag-hőmérséklet mellett a fertőzés bekövetkezésének kockázati szintje folyamatosan 100 %.

Sajnos a záródó fürtökben sok helyen találunk fertőzött bogyókat. Fertőzés esetén a 7 napon belüli védekezési forduló továbbra is indokolt felszívódó és kontakt készítmény alkalmazásával. Figyelnünk kell a fürtzóna légátjárhatóságára ( csonkázás, mérsékelt fürt előtti levél eltávolítás).

A védekezésnél biztosítani kell a teljes permetlé fedést pl. a jobb permetezési technikával, permetlé növeléssel, akár célzott fürtvédelemmel.

A Botrytis ( Botrytis cinerea PERS.ET FRIES.) fertőzés kockázata jelentősen megnőtt, eléri a 71-100 %-t. A védekezésnél szükséges a kórokozó elleni védekezés is. 

A Feketerothadás (Guignardia bidwellii VILLA ET RAVAZ) fertőzés valószínűsége is jelentősen megemelkedett, elérte a 84-98 %-t. A peronoszpóra elleni permetezéssel már hatékony védelmet biztosítunk.

 

Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana  DEN. ET SCHIFF.) II. nemzedék rajzáscsúcsa július 6-án kialakult. A II. nemzedék lárvakelése július végével várható. Védekezés most indokolt

Amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus): sárga lappal 1-2 imágó fogható. Moly elleni permetezéssel együttes védelmet biztosíthatunk.

Szőlőgubacsatka (Eriophyes vitis PGST.) a levél fonákán kialakuló szöszös bevonat  szálai között rejtőzködik. Augusztusban végzett atka elleni védekezéssel hatékonyan tudjuk csökkenteni a lombhullás előtt a rügypikkelyek alá húzódó atkapopulációt. Az augusztus eleji védekezésnél javaslom az atka elleni beavatkozást.

Javaslat- Jelen állapotban a rövidebb permetezési forduló szükséges.

A felhasználásnál figyelembe kell venni a gyártói ajánlásokat, engedélyezési előírásokat (blokkszerű alkalmazás, készítményrotáció).

             

1./ Kupfer Fusilan WG  300  g/100 liter(II. kategória) –

   + Folicur solo               40 ml/100 liter( III. kategória). 

   + Thiovit Jet               300  g/100 liter ( III. kategória).

   + moly elleni készítmény

2./ Vincare                     200 ml/100 liter ( I. kategória).

      + Topas 100 EC         30 ml/100 liter (III. kategória),

      + Thiovit Jet              300  g/100 liter ( III. kategória).

      + moly elleni készítmény

3./ Mildicut                    400 ml/100 liter ( II. kategória).

     + Delan Pro               250 ml/100 liter ( II. kategória).

     + Folicur solo              40 ml/100 liter( II. kategória). 

     + Thiovit Jet              300  g/100 liter ( III. kategória).

     + moly elleni készítmény

4./ Biológiai készítmény- pl.

       Romeo (Lisztharmat, Peronoszpóra, szürkepenész),

       Taegro (lisztharmat, szürkepenész),

       Serenade ASO (szürkepenész). 

 5./ Szőlőmoly ellen-pl.

                                      Coragen 20 SC             17 ml/100 liter (II-III. kategória).                 

                                              helyettesítő készítmény- pl. Dipel DF EC,  vagy Klartan 24 EW,

                                                  Cyperkill 25  EC, Decis (Mega, Forte), Karate Zeon 5 CS, Full 5 CS.  

Helyettesítő készítmények:

Altima (peronoszpóra,szürkepenész) helyettesítő készítmény- Folpan 48 SC, Folpan 80 WDG.

Kupfer Fusilan WG (peronoszpóra) helyettesítő készítmény- Armetil C, Cymbal 45 WG, Pergado CU,

                                                                                                  Lieto, Orvego.

Vincare (peronoszpóra, szőlőorbánc, botrytis)helyettesítő készítmény-  Valis F, Pergado F, Videryo F.

Delan Pro (peronoszpóra,feketerothadás)helyettesítő készítmény- Polyram DF + Soriale.

Folicur Solo (lisztharmat, botrytis)helyettesítő készítmény- Collis SC, Riza 250 EW, Flint Max,

                                                                                               Tebusha 25 EW.

                                                                                                Prev Gold (Oroganic) (Lisztharmat –

                                                                                                   Szürkerothadás ellen, kontakt, ökológiai 

                                                                                                   gazdálkodásban is használható).

Thiovit Jet (lisztharmat) helyettesítő készítmény- Kumulus S,  Micro Special,  Microthiol Max, 

                                                                                Microthiol Special, Necator 80 WG, Unicorn DF, 

                                                                                Karathane Star.

Topas 100 EC (lisztharmat)helyettesítő készítmény- Revyona (lisztharmat, feketerothadás),

                                                                                    Dynali (lisztharmat, feketerothadás),

                                                                                    Vivando,Talendo ext, Sercadis.  

                                                                                    VitiSan SP  (Lisztharmat ellen, kontakt, ökológiai

                                                                                                        gazdálkodásban is használható).

 

A megadott dózisok  1000 m2-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. A javaslat tájékoztató jellegű.

                                            

Vaskeresztes, 2023. július 22.                                 Hatos István  (VMNK)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA