A kalászosok növekedésszabályozása

Korábbi szakmai cikk újramegosztása, napjaink aktualitása miatt 

Prohexadion-Ca, trinexapak-etil: hatékony megoldás kalászosokban a megdőlés ellen

Ha a kalászos gabonák növényvédelmére gondolunk, általában valamilyen károsító elleni védekezés jut eszünkbe (gyomok, gombák vagy éppen a rovarok elleni védelem), pedig a kalászosok növényvédelmének van egy igen speciális területe, ez pedig a növekedésszabályozás. Ez a technológiai elem az őszi árpa technológiákban szinte minden évben, őszi búza esetében pedig különösen a magas növésű fajták esetében bír nagy jelentőséggel. A megdőlt kalászos gabona nehezen, nagyobb költséggel és sokszor csak jelentős veszteségekkel takarítható be. A kárt tovább fokozza, hogy a megdőlt állományban a gombák számára is kedvezőbbek az életfeltételek, így a mennyiségi és minőségi mutatók tovább romlanak.

A kalászosok növekedésszabályozása során a növények hormon háztartásába avatkozunk be, melynek eredményeképpen csökken a növények hosszanti növekedése, ugyanakkor az alsó ízközök vastagabbak lesznek, aminek következtében a megdőlés veszélye jelentősen csökkenthető. A növényi hormonok olyan sejtek közötti kommunikációt közvetítő jelmolekulák, amelyek vagy a képződésük helyén, vagy távolabbi szövetekbe szállítódva, már kis koncentrációban is jelentős és széleskörű hatást gyakorolnak a növények növekedésére és fejlődési folyamataira. A különböző növényi hormonok hatásai fedésben vannak egymással. Ugyanazt a jelenséget több hormon szabályozza, egyik serkenti, másik gátolja. A növények hosszanti növekedésében a gibberellineknek, mint növényi hormonoknak van kiemelkedő szerepük. A kalászosban használható növekedésszabályozó hatóanyagok eltérő helyen ugyan, de mindegyikük a gibberellinek bioszintézisét gátolják.

A klórmekvát hatóanyag a gyakorlatban már évtizedek óta használt növekedésszabályozó hatóanyag az őszi búzában, viszont más kalászos kultúrában, mint például a megdőlésre igencsak hajlamos őszi árpában nem használható. A mepiquat – klorid, a prohexadion-kalcium, illetve a trinexapak-etil hatóanyagok megjelenése viszont lehetővé tette a növekedésszabályozó készítmények alkalmazását az őszi búzán kívül más kalászos kultúrákban is.

Ahhoz, hogy jobban megértsük ezen hatóanyagok hatását, érdemes kicsit jobban szemügyre venni őket:

 • klórmekvát: a gibberellin bioszintézis korábbi szakaszában hat, hatását legjobban a bokrosodás időszakában tudja kifejteni, ami a főhajtás dominanciájának visszafogásában, illetve az erősebb bokrosodásban nyilvánul meg. Bokrosodás vége, egy nóduszos állapot után alkalmazva hatása jelentősen csökken. A szár hosszanti növekedésére csak mérsékelten hat.
 • prohexadion-kalcium: a gibberellin bioszintézis későbbi szakaszában fejti ki hatását, mely hűvösebb körülmények között is azonnal végbe megy. Elsősorban az alsó internódiumok hosszanti növekedését csökkenti, így az 1 – 2 szárcsomós állapotnál alkalmazva bír jelentős növekedésszabályzó hatással.
 • trinexapak-etil: szintén a gibberellin bioszintézis későbbi szakaszában hat, a hatékonyság kifejtéshez azonban át kell alakulnia aktív vegyületté, melyet a hőmérséklet és a fényviszonyok nagyban befolyásolnak. Az alsó és középső szárközökön kevésbé, a felső szárközökön viszont annál inkább hatékony, ezért inkább 2 – 3 szárcsomós állapotban kipermetezve adja a legjobb hatást.

A hatóanyagok ismeretének tükrében már jobban átlátható, hogy melyik hatóanyagnak, illetve készítménynek hol lehet a helye egy technológiában, amit a 2020 tavaszán Kétsopronyban, őszi búzában beállított kísérletünk eredményei is visszaigazoltak. A kezeléseket 3 időpontra időzítettük, illetve osztott kezeléseket is beállítottunk az A és B időpontokra időzítve:

  • A: BBCH 30 – 31 (bokrosodás vége – 1 nóduszos állapot) – március 16.
  • B: BBCH 32 – 33 (2 – 3 nóduszos állapot) – április 17.
  • C: BBCH 37 – 39 (zászlóslevél megjelenés – kiterülés) – május 5.

A kísérlet értékelése során több alkalommal mértük a növények magasságát, betakarítás előtt becsültük a dőlés arányát és a növények dőlésének fokát, valamint termésmérést is végeztünk. Az állományt kétszer védtük gombaölő szerrel. A kísérleti területet március végén-április elején, illetve április 15-én hajnali fagyok érték (-3, -5 °C).

A kezelések növénymagasságra gyakorolt hatását a viaszérés idején az 1. grafikon adatai mutatják.

 1. grafikon

A grafikonból jól látszik, hogy a bokrosodás vége – egy nódusz környékére időzített önálló Cycocel® kezelés csak kis mértékben tudta csökkenteni a növények magasságát a kontrollhoz képest. Valamivel jobb volt a hatás, ha a Cycocel® mellé gombaölő szert is adtunk (Revycare® 0,75 l/ha), de a viaszérés idejére ezek a parcellák is a kontroll szintje körül voltak. A korai kezelések között a legjobb hatást a Medax® Max 0,75 kg/ha adagja adta, mely jelentősen csökkentette a növények magasságát, ami különösen az első két értékelésnél volt szembetűnő. Összehasonlítva ezt a kezelést egy ugyanebben az időpontban alkalmazott versenytárs készítmény hatásával, jól érzékelhető a Medax® Max-ban lévő prohexadion-kalcium hatása (1. fotó). Érdemes azt is megjegyezni, hogy a korai időpontban alkalmazott Cycocel® 1 l/ha + Medax® Max 0,5 kg/ha tankkombináció hatékonysága közel a 0,75 kg/ha Medax® Max hatékonyságával volt egyenlő.

1. fotó: Bokrosodás vége – 1 nódusz állapotban kipermetezett Medax® Max 0,75 kg/ha és versenytárs készítmény hatása május 15-én

A 2 – 3 nóduszos állapotra (B) időzített kezelések adatai azt mutatják, hogy a Medax® Max 0,75 kg/ha dózis hatására csökkent legjobban a növénymagasság, ami a viaszérésig megmaradt, és valamelyest erősebb volt a versenytárs készítmény hatásához képest. Az adatok jól tükrözik, hogy egy egyszeri kezelés során a növények magassága ebben az időpontban csökkenthető a legnagyobb mértékben (2. fotó).

2. fotó: 2 – 3 szárcsomós állapotban kipermetezett Medax® Max 0,75 kg/ha és versenytárs készítmény hatása május 15-én

A zászlóslevél megjelenés – kiterülés idejére időzített kezelések (C) hatékonysága már elmaradt a B időpontban végzett kezelések hatékonyságától, de kicsivel jobbak voltak, mint a korai kezelések eredményei. A Medax® Max 0,75 kg/ha kezelés hatékonysága itt is felülmúlta a versenytárs készítmény hatékonyságát.

Ha az osztott kezelések adatait nézzük, akkor azt látjuk, hogy már a Cycocel® 1 l/ha A időpontban, majd a Medax® Max 0,5 kg/ha B időpontban alkalmazva szintén jelentős mértékben csökkentették a növények magasságát, ami a Medax® Max dózisának emelésével tovább javult (3. fotó).

3. fotó: Bokrosodás vége – 1 szárcsomós állapotban kipermetezett Cycocel® 1 l/ha és 2 – 3 szárcsomós állapotban kipermetezett Medax® Max 0,5 kg/ha hatása és a kezeletlen kontroll

A kezelések növénymagasságra gyakorolt hatásait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • mindegyik kezelés csökkentette a növények magasságát
 • a korai időpontban alkalmazott csökkentett dózisú Medax® Max (0,5 kg/ha) és az 1 l/ha Cycocel® tankkombináció közel azonos hatást mutatott, mint az ugyanebben az időpontban alkalmazott Medax® Max 0,75 kg/ha dózisa
 • a legerősebb növénymagasság csökkentő hatást a B időpontra időzített Medax® Max 0,75 kg/ha kezelés adta
 • az osztott kezelésekkel szintén hatékonyan lehetett csökkenteni a növények magasságát
 • a Cycocel® 1 l/ha + Medax Max 0,5 kg/ha kombináció jobb hatást adott osztott kezelésben, mint tankkombinációban
 • a Medax® Max mindhárom időpontban felülmúlta a versenytárs termék hatékonyságát

A növények dőlését és a dőlés szögét a 2. grafikon adatai mutatják.

 1. grafikon

Ebből az látszik, hogy a viaszérés idejére a kontroll parcellák szinte teljesen megdőltek, a korai kezelések közül a Medax® Max 0,75 kg/ha és a Cycocel® 1 l/ha + Medax® Max 0,5 kg/ha tankkombináció kezelések adták a legjobb eredményt. A 2 – 3 nóduszos állapotra időzített kezelésekben nem volt tapasztalható dőlés, viszont a zászlóslevél megjelenés – kiterülés idején végzett permetezések (C) hatékonysága már gyengébbnek bizonyult, míg az osztott kezelések szintén kiváló hatékonyságot adtak (4. fotó).

4. fotó

A kezelések megdőlésre gyakorolt hatásait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • mindegyik kezelés csökkentette a megdőlést a kontrollhoz képest
 • a legjobb hatékonyságot a 2 – 3 szárcsomós állapotra időzített és az osztott kezelések adták
 • a Cycocel® 1 l/ha + Medax® Max 0,5 kg/ha kombináció jobb hatást adott osztott kezelésben, mint tankkombinációban
 • a Medax® Max a korai és a késői időpontban felülmúlta a versenytárs készítmény hatékonyságát

A kezelések termésre gyakorolt hatása a 3. grafikonon látható, melyből az alábbi megállapítások tehetők:

 • mindegyik kezelés növelte a termést a kontrollhoz képest
 • a legnagyobb termésnövelő hatásokat a 2 – 3 szárcsomós állapotra időzített kezelések, illetve az osztott kezelések adták
 • szintén jó eredményt adott a Cycocel® 1 l/ha + Medax® Max 0,5 kg/ha tankkombináció a korai kezelésben, de ugyan ez a kombináció osztott kezelésben itt is jobb eredményt adott
 • a Medax® Max mindhárom időpontban alkalmazva magasabb termést adott a versenytárs termékhez képest.

 1. grafikon

Eredmények őszi árpában:

A Medax Max hatékonyságát az őszi búza mellett őszi árpában is vizsgáltuk, ahol a kísérletünket szintén három időpontra időzítettük:

  • A: BBCH 30 – 31 (bokrosodás vége – 1 nóduszos állapot) – március 16.
  • B: BBCH 32 – 33 (2 – 3 nóduszos állapot) – április 9.
  • C: BBCH 37 – 39 (zászlóslevél megjelenés – kiterülés) – április 24.

A kezelések növénymagasságra gyakorolt hatása a 4. grafikonon látható.

 1. grafikon

Az eredmények azt mutatják, hogy a legjobb hatékonyságot a 2 – 3 szárcsomós állapotra időzített kezelés adta. Ettől elmaradt a korai időpontra időzített kezelés, míg a leggyengébb hatékonyságot a késői, a zászlóslevél megjelenés – kiterülés idején végzett permetezés adta.

A betakarítás előtt mért nódusz hosszok adatait az 5. grafikon mutatja.

 1. grafikon

A számokból nagyon jól látszik, hogy a korai időpontban végzett Medax® Max kezelésben a legrövidebbek az alsó nóduszok (1. és 2. nódusz), köszönhetően a termékben lévő prohexadion-kalciumnak. A trinexapak-etil hatása itt még nem tud megmutatkozni az alacsonyabb hőmérséklet, és a rövidebb megvilágítás miatt. A 2 – 3 szárcsomós állapotra időzített Medax® Max kezelésben az alsó nóduszok szintén rövidebbek a kontrollhoz képest (prohexadion-kalcium), de a trinexapak-etil hatása már jobban érvényesül, ami a felső nóduszok hosszában egyértelműen látszik.

A terméseredményeket megvizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb termésnövelő hatást a 2 – 3 szárcsomós állapotra időzített kezelés adta, míg ettől kicsit elmaradt a korai kezelés termése.

 1. grafikon

A kísérletek eredményei alapján megállapítható, hogy a Medax® Max mind őszi búzában, mind őszi árpában a növekedés-szabályozás igen hatékony eszköze.

Őszi búzában önállóan a 2 – 3 szárcsomós állapotban, vagy Cycocel®-lel osztott kezelésben alkalmazva adta a legjobb eredményeket, míg őszi árpában a 2 – 3 szárcsomós állapotra érdemes a készítményt időzíteni.

Vajkovics Balázs

VMNK